Box Score

(-) vs (May 17, 2014)

 
Box Score
 

2014
(-) at
May 17, 2014 at MOSCOW (MGU)

(-) 1 (0-1)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
lf 
cf 
2b/p 
ss 
-. 1b 
3b 
rf 
p/2b 
Totals  15  12 
  

16 (1-0)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
ss 
cf 
2b 
1b 
lf 
dh 
3b 
rf 
Totals  29  16  16  11  15 

Score by Innings        R H E
--------------------------------------
 (-) 001 00 - 1 2 2
 ....... 531 7X - 16 16 1
--------------------------------------
E - BOLGOV AN.; DENISOV; INOYATOV. DP - YM 1. LOB - SPB 4; YM 6. 2B - ARTAMONOV; HOMYAKOV; SHIROKIY I.. 3B - HOMYAKOV; SHMELEV. HBP - SHMELEV. SH - DENISOV. SF - HOMYAKOV. SB - IVANOV; INOYATOV 2.

(-)  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
L,0-1  3.1  15  16  13  26  30 
  0.2 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
W,1-0  5.0  15  20 

Win - VESENEV (1-0). Loss - BODYAN (0-1). Save - None. WP - BODYAN 4; VESENEV. HBP - by BODYAN (SHMELEV). PB - KURBANOV 4.

Umpires - HP: SUROVYGIN 1B: GERVASOV
Start: 18-00 Time: 2-05 Attendance: 20

 
Play-by-Play
 

2014
(-) at
May 17, 2014 at MOSCOW (MGU)

(-) starters: 0/lf PIROGOV; 14/cf BOLGOV AN.; 7/2b DENISOV; 13/ss KOVALENKO O.; 68/1b IVANOV; 18/3b KOVALENKO V.; 15/rf BUGRANOV; 36/p BODYAN; 37/c KURBANOV;

starters: 0/ss BOLGOV AL.; 0/cf ARTAMONOV; 0/c HOMYAKOV; 0/2b TKACHENOK; 0/1b SHMELEV; 0/lf VASHAKIDZE; 0/dh SHIROKIY I.; 0/3b BUBNOV; 0/rf INOYATOV; 0/p VESENEV;

(-) 1st - PIROGOV walked. BOLGOV AN. walked; PIROGOV advanced to second. DENISOV struck out looking. KOVALENKO O. grounded into double play 3b to 2b to 1b; BOLGOV AN. out on the play. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

1st - BOLGOV AL. grounded out to ss. ARTAMONOV doubled to right field. ARTAMONOV advanced to third on a wild pitch. HOMYAKOV flied out to rf, SF, RBI; ARTAMONOV scored. TKACHENOK singled to left field. SHMELEV reached on an error by 2b; TKACHENOK advanced to second. SHMELEV advanced to second on a passed ball; TKACHENOK advanced to third on a passed ball. VASHAKIDZE singled to center field, RBI; SHMELEV advanced to third; TKACHENOK scored. SHIROKIY I. singled to center field, RBI; VASHAKIDZE advanced to second; SHMELEV scored, unearned. BUBNOV reached on an error by cf, advanced to third; SHIROKIY I. scored, unearned; VASHAKIDZE scored, unearned. INOYATOV flied out to lf. 5 runs, 4 hits, 2 errors, 1 LOB.

(-) 2nd - IVANOV grounded out to 1b unassisted. KOVALENKO V. flied out to lf. BUGRANOV lined out to 1b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

2nd - BOLGOV AL. struck out swinging. ARTAMONOV walked. HOMYAKOV doubled to right field; ARTAMONOV advanced to third. TKACHENOK singled to center field, advanced to second, RBI; HOMYAKOV advanced to third; ARTAMONOV scored. TKACHENOK advanced to third on a wild pitch; HOMYAKOV scored on a wild pitch. TKACHENOK scored on a passed ball. SHMELEV hit by pitch. SHMELEV advanced to second on a passed ball. VASHAKIDZE walked. SHIROKIY I. struck out swinging; SHMELEV advanced to third. BUBNOV struck out swinging. 3 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

(-) 3rd - BODYAN grounded out to p. KURBANOV walked. KURBANOV advanced to second on a wild pitch. PIROGOV singled to right field, RBI; KURBANOV advanced to third, scored on an error by rf. BOLGOV AN. singled to left field; PIROGOV advanced to second. DENISOV grounded out to c, SAC; BOLGOV AN. advanced to second; PIROGOV advanced to third. KOVALENKO O. struck out looking. 1 run, 2 hits, 1 error, 2 LOB.

3rd - INOYATOV singled to left field. INOYATOV advanced to second on a passed ball. INOYATOV stole third. BOLGOV AL. flied out to 2b. INOYATOV scored on a wild pitch. ARTAMONOV grounded out to ss. HOMYAKOV singled to right field. TKACHENOK flied out to ss. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

(-) 4th - IVANOV walked. IVANOV stole second. KOVALENKO V. flied out to lf. BUGRANOV struck out looking. BODYAN grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

4th - SHMELEV tripled to center field. VASHAKIDZE singled to right field, RBI; SHMELEV scored. SHIROKIY I. doubled to left field; VASHAKIDZE advanced to third. BUBNOV singled to left center, 2 RBI; SHIROKIY I. scored; VASHAKIDZE scored. BUBNOV advanced to second on a wild pitch. INOYATOV singled to right field, RBI; BUBNOV scored. BOLGOV AL. grounded out to 2b. ARTAMONOV singled to left field; INOYATOV stole second, advanced to third. HOMYAKOV tripled to center field, 2 RBI; ARTAMONOV scored; INOYATOV scored. DENISOV to p. BODYAN to 2b. TKACHENOK walked. SHMELEV singled to center field, RBI; TKACHENOK advanced to third; HOMYAKOV scored. VASHAKIDZE fouled out to 3b. SHIROKIY I. popped up to 1b. 7 runs, 8 hits, 0 errors, 2 LOB.

(-) 5th - KURBANOV grounded out to p. PIROGOV struck out looking. BOLGOV AN. struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

Copyright Russian Baseball Federation (c), 2010