Box Score

vs 42 (Jul 12, 2014)

 
Box Score
 

2014
at 42
Jul 12, 2014 at MOSCOW (LOKOMOTIV)

1 (2-7)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
ss 
rf 
2b 
lf 
cf 
1b 
. p 
   p 
3b 
Totals  24  18 
  

42 13 (7-2)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
cf 
rf 
3b 
2b 
ss 
1b 
lf 
dh 
Totals  31  13  10  21  13 

Score by Innings         R H E
-----------------------------------------
 ....... 100 000 0 - 1 5 6
 42............. 014 008 X - 13 10 1
-----------------------------------------
E - BOLGOV AL.; HOMYAKOV 2; INOYATOV; SHMELEV; BEJUASHVILLI; MAKSYAKOV. DP - 42 1. LOB - YM 3; 42 7. 2B - BOLGOV AL.; SHEVCHENKO A; K.CHERMOSHEN 2. 3B - SEMENOV D.. HBP - TKACHENOK. SH - SAMCHUK. SB - SAMCHUK; SAPRONOV; SHEVCHENKO A. CS - MONAHOV M..

  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
. L,0-1  5.0  10  26  30 
  1.0 
  
42   ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
W,1-0  7.0  24  25  11 

Win - N.CHERMOSHEN (1-0). Loss - BEJUASHVILLI (0-1). Save - None. WP - BEJUASHVILLI 2; KOLOSOV. HBP - by N.CHERMOSHEN (TKACHENOK). PB - HOMYAKOV 2; MONAHOV N..

Umpires - HP: SIDOROV 1B: LUK'YANOV
Start: 18-00 Time: 2-00 Attendance: 10

BEJUASHVILLI faced 5 batters in the 6th.

 
Play-by-Play
 

2014
at 42
Jul 12, 2014 at MOSCOW (LOKOMOTIV)

starters: 0/ss BOLGOV AL.; 0/rf ARTAMONOV; 0/2b TKACHENOK; 0/c HOMYAKOV; 0/lf VASHAKIDZE; 0/cf INOYATOV; 0/1b SHMELEV; 0/p BEJUASHVILLI; 0/3b BUBNOV;

42 starters: 0/cf SAMCHUK; 0/rf SEMENOV D.; 0/3b MONAHOV M.; 0/c MONAHOV N.; 0/2b MAKSYAKOV; 0/ss BAKALEC; 0/1b SAPRONOV; 0/lf SHEVCHENKO A; 0/dh K.CHERMOSHEN; 0/p N.CHERMOSHEN;

1st - BOLGOV AL. doubled to right center. BOLGOV AL. advanced to third on a passed ball. ARTAMONOV grounded out to 2b, RBI; BOLGOV AL. scored. TKACHENOK hit by pitch. HOMYAKOV singled to left field; TKACHENOK advanced to second. VASHAKIDZE flied out to cf. INOYATOV grounded out to 2b. 1 run, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

42 1st - SAMCHUK singled to left field. SEMENOV D. reached on a fielder's choice; SAMCHUK out at second 2b to ss. MONAHOV M. flied out to rf. MONAHOV N. walked; SEMENOV D. advanced to second. MAKSYAKOV flied out to lf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB.

2nd - SHMELEV flied out to cf. BEJUASHVILLI struck out swinging. BUBNOV grounded out to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

42 2nd - BAKALEC flied out to lf. SAPRONOV singled to center field. SHEVCHENKO A struck out swinging. SAPRONOV stole second, advanced to third on a throwing error by c. K.CHERMOSHEN doubled to left center, RBI; SAPRONOV scored, unearned. SAMCHUK flied out to cf. 1 run, 2 hits, 1 error, 1 LOB.

3rd - BOLGOV AL. grounded out to ss. ARTAMONOV grounded out to ss. TKACHENOK grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

42 3rd - SEMENOV D. out at first 1b to p. MONAHOV M. reached on an error by ss. MONAHOV M. out at second c to 2b, caught stealing. MONAHOV N. singled to center field. MONAHOV N. advanced to second. MAKSYAKOV walked. BAKALEC singled to center field, RBI; MAKSYAKOV advanced to second; MONAHOV N. scored. SAPRONOV singled to left field, RBI; BAKALEC advanced to second; MAKSYAKOV scored. SAPRONOV advanced to second on a wild pitch; BAKALEC advanced to third on a wild pitch. SHEVCHENKO A reached on a throwing error by c, bunt; SAPRONOV advanced to third; BAKALEC scored, unearned. SHEVCHENKO A advanced to second on a wild pitch; SAPRONOV scored on a wild pitch, unearned. K.CHERMOSHEN flied out to lf. 4 runs, 3 hits, 2 errors, 1 LOB.

4th - HOMYAKOV singled to center field. VASHAKIDZE grounded into double play 3b to 2b to 1b; HOMYAKOV out on the play. INOYATOV grounded out to 3b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB.

42 4th - SAMCHUK struck out looking. SEMENOV D. reached on an error by 1b. MONAHOV M. grounded out to 2b; SEMENOV D. advanced to second. MONAHOV N. out at first ss to 2b. 0 runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB.

5th - SHMELEV out at first 1b to p. BEJUASHVILLI singled to center field. BUBNOV struck out swinging. BOLGOV AL. struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

42 5th - MAKSYAKOV grounded out to 3b. BAKALEC fouled out to c. SAPRONOV flied out to cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

6th - ARTAMONOV singled to center field. TKACHENOK reached on a fielder's choice, advanced to second on a throwing error by 2b, out at second 1b to ss; ARTAMONOV out at second ss to 2b. HOMYAKOV struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 1 error, 0 LOB.

42 6th - SHEVCHENKO A walked. K.CHERMOSHEN doubled to center field, RBI; SHEVCHENKO A stole second, scored. SAMCHUK reached on an error by p, SAC; K.CHERMOSHEN advanced to third. SAMCHUK stole second. SEMENOV D. tripled to right center, 2 RBI; SAMCHUK scored, unearned; K.CHERMOSHEN scored. MONAHOV M. singled to left field, RBI; SEMENOV D. scored. KOLOSOV to p for BEJUASHVILLI. MONAHOV M. advanced to second on a passed ball. MONAHOV M. advanced to third on a passed ball. MONAHOV N. walked. MAKSYAKOV flied out to cf. BAKALEC walked; MONAHOV N. advanced to second. SAPRONOV flied out to cf. SHEVCHENKO A doubled to left field, 2 RBI; BAKALEC advanced to third; MONAHOV N. scored; MONAHOV M. scored. BAKALEC scored on a wild pitch. K.CHERMOSHEN walked. SAMCHUK reached on a fielding error by cf, advanced to second; K.CHERMOSHEN advanced to third; SHEVCHENKO A scored, unearned. SEMENOV D. popped up to p. 8 runs, 4 hits, 2 errors, 2 LOB.

7th - VASHAKIDZE grounded out to ss. INOYATOV struck out swinging. SHMELEV struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

Copyright Russian Baseball Federation (c), 2010