Box Score

42 vs (Aug 12, 2014)

 
Box Score
 

2014
42 at
Aug 12, 2014 at MOSCOW (LOKOMOTIN)

42 21 (11-2)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
cf 
   ph/cf 
2b/1b 
3b 
lf 
dh 
rf 
   pr/rf 
ss 
1b 
   ph/2b 
   p 
   p 
Totals  45  21  21  17  12  24  14 
  

4 (2-11)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
lf 
   ph/lf 
cf 
ss 
rf 
dh 
2b 
3b 
1b 
   ph/1b 
   p/1b 
Totals  28  24 

Score by Innings          R H E
------------------------------------------
 42............. 712 101 09 - 21 21 1
 ........... 300 100 00 - 4 6 3
------------------------------------------
E - MONAHOV M.; VODYANOV; MARKOV 2. DP - 42 1; SOCKS 1. LOB - 42 14; SOCKS 8. 2B - K.CHERMOSHEN; MONAHOV M.; MONAHOV N.; BAKALEC 2. 3B - MONAHOV M.. HBP - VODYANOV; BARYSHNIKOV. SF - K.CHERMOSHEN; VASILIEV V.. SB - SAMCHUK; K.CHERMOSHEN; SELIVANOV; STRAHOV. CS - VODYANOV.

42   ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
W,1-0  3.0  11  15 
S,1  4.0  14  18 
  1.0 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
  1.0  12 
L,0-1  6.0  11  11  10  10  29  40 
  1.0 

Win - MOSHECKOV (1-0). Loss - KOBRINEC (0-1). Save - ALEKSEEV (1). WP - MOSHECKOV; SHIROKIY A.; PETROV R.; KOBRINEC 3. HBP - by MOSHECKOV (BARYSHNIKOV); by ALEKSEEV (VODYANOV). BK - PETROV R.. PB - PIMENOV; BARYSHNIKOV 4.

Umpires - HP: CHUBAROV 1B: CHUMAKOV
Start: 18-20 Time: 3-00 Attendance: 7

KOBRINEC faced 6 batters in the 8th.

 
Play-by-Play
 

2014
42 at
Aug 12, 2014 at MOSCOW (LOKOMOTIN)

42 starters: 0/cf SAMCHUK; 0/2b K.CHERMOSHEN; 0/3b MONAHOV M.; 0/lf VASILIEV V.; 0/dh MONAHOV N.; 0/rf SAPRONOV; 0/ss BAKALEC; 0/1b LOBANOV A.; 0/c PIMENOV; 0/p MOSHECKOV;

starters: 0/lf VODYANOV; 10/cf PODIYAPOLSKI; 3/ss MARKOV; 0/c BARYSHNIKOV; 40/rf STRAHOV; 0/dh OSTROVSKIY; 0/2b DEGILEVICH; 32/3b ESIN; 0/1b TKACHEV; 0/p PETROV R.;

42 1st - SAMCHUK walked. SAMCHUK advanced to second on a passed ball. SAMCHUK stole third. K.CHERMOSHEN flied out to cf, SF, RBI; SAMCHUK scored. MONAHOV M. doubled to right field, advanced to third on the throw. VASILIEV V. walked. VASILIEV V. advanced to second. MONAHOV N. doubled to left field, 2 RBI; VASILIEV V. scored; MONAHOV M. scored. SAPRONOV singled to left field, RBI; MONAHOV N. scored. BAKALEC doubled to left field; SAPRONOV advanced to third. LOBANOV A. struck out swinging. BAKALEC advanced to third on a wild pitch; SAPRONOV scored on a wild pitch. PIMENOV reached on a fielding error by lf, advanced to second; BAKALEC scored, unearned. PIMENOV advanced to third on a balk. SAMCHUK singled to center field, RBI; PIMENOV scored, unearned. K.CHERMOSHEN singled to left field; SAMCHUK advanced to second. MONAHOV M. flied out to cf. 7 runs, 6 hits, 1 error, 2 LOB.

1st - VODYANOV singled to center field. PODIYAPOLSKI walked; VODYANOV advanced to second. MARKOV reached on an error by 3b; PODIYAPOLSKI advanced to second; VODYANOV advanced to third. BARYSHNIKOV hit by pitch, RBI; MARKOV advanced to second; PODIYAPOLSKI advanced to third; VODYANOV scored. STRAHOV struck out swinging. OSTROVSKIY infield fly to ss. DEGILEVICH walked, RBI; BARYSHNIKOV advanced to second; MARKOV advanced to third; PODIYAPOLSKI scored, unearned. DEGILEVICH advanced to second on a passed ball; BARYSHNIKOV advanced to third on a passed ball; MARKOV scored on a passed ball, unearned. ESIN struck out swinging. 3 runs, 1 hit, 1 error, 2 LOB.

42 2nd - KOBRINEC to p for PETROV R.. VASILIEV V. walked. VASILIEV V. advanced to second. MONAHOV N. walked, advanced to second on a wild pitch; VASILIEV V. advanced to third on a wild pitch. SAPRONOV grounded into double play 1b to 3b; VASILIEV V. out on the play. BAKALEC doubled to left field, RBI; MONAHOV N. scored. LOBANOV A. walked. PIMENOV grounded out to 2b. 1 run, 1 hit, 0 errors, 2 LOB.

2nd - TKACHEV struck out swinging. VODYANOV walked. VODYANOV out at second c to 3b, caught stealing. PODIYAPOLSKI singled to center field. PODIYAPOLSKI advanced to second on a wild pitch. MARKOV lined out to 3b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

42 3rd - SAMCHUK singled to left field. K.CHERMOSHEN reached on a fielder's choice; SAMCHUK out at second ss to 2b. K.CHERMOSHEN stole second. MONAHOV M. walked. MONAHOV M. advanced to second on a wild pitch; K.CHERMOSHEN advanced to third on a wild pitch. MONAHOV M. advanced to third on a passed ball; K.CHERMOSHEN scored on a passed ball. VASILIEV V. flied out to lf, SF, RBI; MONAHOV M. scored. MONAHOV N. singled to left field. SAPRONOV reached on an error by ss; MONAHOV N. advanced to second. BAKALEC flied out to rf. 2 runs, 2 hits, 1 error, 2 LOB.

3rd - BARYSHNIKOV grounded out to 3b. STRAHOV grounded out to p. KOBRINEC to p for OSTROVSKIY. / for KOBRINEC. KOBRINEC flied out to lf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

42 4th - SELIVANOV pinch hit for LOBANOV A.. SELIVANOV singled to shortstop. SELIVANOV stole second. SELIVANOV advanced to third on a wild pitch. PIMENOV popped up to 3b. SHEVCHENKO A pinch hit for SAMCHUK. SHEVCHENKO A popped up to 2b. K.CHERMOSHEN singled to right field, RBI; SELIVANOV scored. MONAHOV M. singled to center field; K.CHERMOSHEN advanced to second. VASILIEV V. walked; MONAHOV M. advanced to second; K.CHERMOSHEN advanced to third. MONAHOV N. flied out to cf. 1 run, 3 hits, 0 errors, 3 LOB.

4th - SHEVCHENKO A to cf. K.CHERMOSHEN to 1b. SELIVANOV to 2b. ALEKSEEV to p for MOSHECKOV. DEGILEVICH walked. ESIN singled to center field; DEGILEVICH advanced to second. SHIROKIY A. pinch hit for TKACHEV. SHIROKIY A. grounded into double play 2b to 1b; ESIN out on the play; DEGILEVICH advanced to third. VODYANOV hit by pitch. PODIYAPOLSKI singled to left field, RBI; VODYANOV advanced to second; DEGILEVICH scored. MARKOV struck out swinging. 1 run, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

42 5th - SHIROKIY A. to 1b. SAPRONOV grounded out to ss. BAKALEC grounded out to 2b. SELIVANOV walked. PIMENOV flied out to rf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

5th - BARYSHNIKOV fouled out to 1b. STRAHOV out at first 1b to p. KOBRINEC singled to center field. DEGILEVICH singled to center field; KOBRINEC advanced to third. ESIN popped up to 1b. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

42 6th - SHEVCHENKO A popped up to 2b. K.CHERMOSHEN walked. K.CHERMOSHEN advanced to second. MONAHOV M. walked. VASILIEV V. singled to center field; MONAHOV M. advanced to second; K.CHERMOSHEN advanced to third. MONAHOV N. grounded out to 2b, RBI; VASILIEV V. advanced to second; MONAHOV M. advanced to third; K.CHERMOSHEN scored. SAPRONOV struck out swinging. 1 run, 1 hit, 0 errors, 2 LOB.

6th - SHIROKIY A. grounded out to 3b. RIGENKO pinch hit for VODYANOV. RIGENKO popped up to 3b. PODIYAPOLSKI walked. MARKOV flied out to cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

42 7th - RIGENKO to lf. BAKALEC grounded out to 3b. SELIVANOV struck out swinging. PIMENOV singled to left field. SHEVCHENKO A struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

7th - BARYSHNIKOV flied out to cf. STRAHOV walked. STRAHOV stole second, out at third cf to 3b. KOBRINEC popped up to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

42 8th - K.CHERMOSHEN singled to right field. MONAHOV M. tripled to right field, scored on the throw, 2 RBI; K.CHERMOSHEN scored. VASILIEV V. reached on a throwing error by ss, advanced to second. VASILIEV V. advanced to third on a passed ball. MONAHOV N. walked. SAPRONOV singled to shortstop, RBI; MONAHOV N. advanced to second; VASILIEV V. scored, unearned. SAPRONOV advanced to second on a passed ball; MONAHOV N. advanced to third on a passed ball. N.CHERMOSHEN pinch ran for SAPRONOV. BAKALEC walked. KOBRINEC to 1b. SHIROKIY A. to p. SELIVANOV singled to right field, RBI; BAKALEC advanced to second; N.CHERMOSHEN advanced to third; MONAHOV N. scored. SELIVANOV advanced to second on a wild pitch; BAKALEC advanced to third on a wild pitch; N.CHERMOSHEN scored on a wild pitch. PIMENOV singled to center field, RBI; SELIVANOV advanced to third; BAKALEC scored. SHEVCHENKO A out at first 1b to 2b; PIMENOV advanced to second. K.CHERMOSHEN doubled to center field, 2 RBI; PIMENOV scored; SELIVANOV scored. MONAHOV M. flied out to rf. VASILIEV V. singled to center field, RBI; K.CHERMOSHEN scored. MONAHOV N. struck out swinging. 9 runs, 7 hits, 1 error, 1 LOB.

8th - N.CHERMOSHEN to rf. SHEVCHENKO M to p for ALEKSEEV. DEGILEVICH struck out swinging. ESIN struck out looking. SHIROKIY A. struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

Copyright Russian Baseball Federation (c), 2010