Box Score

vs (-) (Aug 16, 2014)

 
Box Score
 

2014
at (-)
Aug 16, 2014 at SANKT-PETEBURG (KOREN'KOVA)

9 (11-1)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
2b 
1b 
ss 
3b 
dh 
lf 
rf 
cf 
Totals  34  21 
  

(-) 3 (9-3)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
3b 
ss 
cf 
-. 1b 
lf 
   lf 
   ph 
rf 
   rf 
2b 
Totals  25  21  10  10 

Score by Innings         R H E
-----------------------------------------
............ 141 300 0 - 9 9 1
 (-) 120 000 0 - 3 4 8
-----------------------------------------
E - ZHIROV; PIROGOV 2; KURBANOV 2; BODYAN 3; VOLKOV. DP - BAL 1. LOB - BAL 8; SPB 10. 2B - GRIBANOVSKIY; DENISOV. HR - FEDOROV. HBP - VOLKOV; CHISTOV. SB - DUDIN; FEDOROV; KURBANOV.

  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
W,1-0  7.0  25  34 
  
(-)  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
L,0-1  7.0  34  38  10 

Win - ZHIROV (1-0). Loss - BODYAN (0-1). Save - None. WP - BODYAN. HBP - by ZHIROV (VOLKOV); by ZHIROV (CHISTOV). PB - GRIBANOVSKIY; KURBANOV.

Umpires - HP: KORENCHIKOV 1B: ROGOV
Start: 14-30 Time: 2-10 Attendance: 20

 
Play-by-Play
 

2014
at (-)
Aug 16, 2014 at SANKT-PETEBURG (KOREN'KOVA)

starters: 0/2b DUDIN; 0/1b FEDOROV; 0/ss NIZOV; 0/3b PULLES; 0/dh POLISHUK I.; 0/lf KARYUKIN; 0/c GRIBANOVSKIY; 0/rf EICHAVARIAY; 0/cf MITROFANOV; 0/p ZHIROV;

(-) starters: 0/3b PIROGOV; 7/ss DENISOV; 14/cf BOLGOV AN.; 68/1b IVANOV; 15/lf BUGRANOV; 37/c KURBANOV; 36/p BODYAN; 78/rf VOLKOV; 22/2b CHISTOV;

1st - DUDIN flied out to lf. FEDOROV struck out swinging. NIZOV singled to pitcher. NIZOV advanced to second on a throwing error by p, advanced to third. PULLES reached on a throwing error by 3b; NIZOV scored, unearned. POLISHUK I. struck out swinging. 1 run, 1 hit, 2 errors, 1 LOB.

(-) 1st - PIROGOV struck out swinging. DENISOV doubled to right field. BOLGOV AN. walked. BOLGOV AN. advanced to second on a passed ball; DENISOV advanced to third on a passed ball. IVANOV grounded out to ss, RBI; BOLGOV AN. advanced to third; DENISOV scored, unearned. BUGRANOV struck out swinging. 1 run, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

2nd - KARYUKIN struck out looking. GRIBANOVSKIY doubled to right field. EICHAVARIAY singled to pitcher; GRIBANOVSKIY advanced to third. MITROFANOV singled to pitcher, bunt, RBI; EICHAVARIAY advanced to third on the throw; GRIBANOVSKIY scored. MITROFANOV advanced to second on a throwing error by c; EICHAVARIAY scored. DUDIN popped up to p. FEDOROV homered, 2 RBI; MITROFANOV scored. NIZOV grounded out to 2b. 4 runs, 4 hits, 1 error, 0 LOB.

(-) 2nd - KURBANOV walked. BODYAN reached on a fielder's choice; KURBANOV advanced to second. VOLKOV hit by pitch; BODYAN advanced to second; KURBANOV advanced to third. CHISTOV struck out swinging. PIROGOV walked, RBI; VOLKOV advanced to second; BODYAN advanced to third; KURBANOV scored. DENISOV struck out swinging. BOLGOV AN. walked, RBI; PIROGOV advanced to second; VOLKOV advanced to third; BODYAN scored. IVANOV struck out swinging. 2 runs, 0 hits, 0 errors, 3 LOB.

3rd - PULLES grounded out to 3b. POLISHUK I. grounded out to p. KARYUKIN reached on a throwing error by 3b. KARYUKIN advanced to second. GRIBANOVSKIY reached on a fielder's choice; KARYUKIN advanced to third. GRIBANOVSKIY advanced to second on a throwing error by c; KARYUKIN scored, unearned. EICHAVARIAY struck out swinging, out at first c to 1b. 1 run, 0 hits, 2 errors, 1 LOB.

(-) 3rd - BUGRANOV fouled out to c. KURBANOV flied out to lf. BODYAN walked. BODYAN advanced to second on a throwing error by p. VOLKOV singled to left field; BODYAN advanced to third. CHISTOV hit by pitch; VOLKOV advanced to second. PIROGOV struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 1 error, 3 LOB.

4th - MITROFANOV singled to pitcher. MITROFANOV advanced to second on a passed ball. MITROFANOV advanced to third on a wild pitch. DUDIN walked. DUDIN stole second. FEDOROV singled to left field, RBI; DUDIN advanced to third; MITROFANOV scored. FEDOROV stole second. NIZOV singled to left field, RBI; FEDOROV advanced to third; DUDIN scored. PULLES grounded out to 2b, RBI; NIZOV advanced to second; FEDOROV scored. POLISHUK I. walked. KARYUKIN reached on a fielder's choice; POLISHUK I. out at second ss to 2b; NIZOV advanced to third. KARYUKIN advanced to second. GRIBANOVSKIY walked. EICHAVARIAY reached on a fielder's choice; GRIBANOVSKIY advanced to second; KARYUKIN out at third 3b unassisted. 3 runs, 3 hits, 0 errors, 3 LOB.

(-) 4th - DENISOV flied out to cf. BOLGOV AN. grounded out to 1b unassisted. IVANOV walked. FEDOROV to lf for BUGRANOV. FEDOROV struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

5th - MITROFANOV grounded out to p, bunt. DUDIN singled to shortstop. DUDIN advanced to second on a throwing error by p, advanced to third on a throwing error by rf. FEDOROV flied out to cf. NIZOV walked. NIZOV advanced to second. PULLES struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 2 errors, 2 LOB.

(-) 5th - KURBANOV walked. KURBANOV stole second. BODYAN reached on a fielder's choice; KURBANOV out at third ss to 3b. VOLKOV reached on a fielder's choice; BODYAN out at second 2b to ss. CHISTOV grounded out to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

6th - POLISHUK I. reached on a throwing error by p, advanced to second. KARYUKIN popped up to 2b. GRIBANOVSKIY grounded out to p; POLISHUK I. advanced to third. EICHAVARIAY struck out looking. 0 runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB.

(-) 6th - PIROGOV grounded out to 3b. DENISOV popped up to ss. BOLGOV AN. singled to right field. IVANOV grounded out to ss. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

7th - GUNDAREV to rf for VOLKOV. MITROFANOV grounded out to p, bunt. DUDIN popped up to p. FEDOROV grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

(-) 7th - FEDOROV grounded out to 1b unassisted. KURBANOV singled to third base. VALKOV pinch hit for BODYAN. VALKOV grounded into double play p to ss to 1b; KURBANOV out on the play. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB.

Copyright Russian Baseball Federation (c), 2010