Box Score

vs (Aug 18, 2014)

 
Box Score
 

2014
at
Aug 18, 2014 at KHIMKI (PLANERNAYA)

1 (2-17)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
ss 
cf 
3b 
rf 
   rf 
lf 
2b 
1b 
Totals  31  14  24 
  

5 (14-4)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
ss 
rf/2b 
dh/1b 
1b 
   ph 
   p 
cf 
   cf 
3b 
lf 
   ph/lf 
   c 
2b 
   rf 
Totals  30  27  11 

Score by Innings          R H E
-------------------------------------------
 ........... 001 000 000 - 1 3 3
 . 101 030 00X - 5 7 0
-------------------------------------------
E - SOLOPOV; ESIN; MARKOV. LOB - SOCKS 4; STARS 8. 2B - KUZNETSOV A.. HBP - KUSHNEREV. SH - EVSTIFEEV. SF - KORNEV I.. SB - KORNEV I.; KUZNETSOV A..

  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
L,0-1  8.0  30  37  12 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
W,1-0  7.0  10  24  25 
S,1  2.0 

Win - LEONOV (1-0). Loss - RJEVSKIY (0-1). Save - LOBANOV Nk. (1). WP - RJEVSKIY 2; LEONOV 2. HBP - by RJEVSKIY (KUSHNEREV). PB - ESIN 2; MAKARKIN 2.

Umpires - HP: CHUBAROV 1B: CHUMAKOV
Start: 18-06 Time: 2-09 Attendance: 4

 
Play-by-Play
 

2014
at
Aug 18, 2014 at KHIMKI (PLANERNAYA)

starters: 16/ss SOLOPOV; 10/cf PODIYAPOLSKI; 32/c ESIN; 31/p RJEVSKIY; 3/3b MARKOV; 40/rf STRAHOV; 0/lf BARYSHNIKOV; 0/2b PINYASKIN; 0/1b STEPANOV;

starters: 77/ss KULIK A.; 23/rf KORNEV I.; 25/dh SOLOVIEV; 7/1b KUZNETSOV A.; 28/cf TARASOV; 17/3b SEMENOV; 0/lf EVSTIFEEV; 27/c MAKARKIN; 0/2b KUSHNEREV; 18/p LEONOV;

1st - SOLOPOV grounded out to ss. PODIYAPOLSKI singled up the middle. ESIN popped up to 3b. RJEVSKIY struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

1st - KULIK A. grounded out to 3b. KORNEV I. singled to left field. SOLOVIEV flied out to lf. KORNEV I. stole second. KUZNETSOV A. doubled down the lf line, RBI; KORNEV I. scored. TARASOV grounded out to 3b. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

2nd - MARKOV grounded out to 3b. STRAHOV struck out swinging. BARYSHNIKOV fouled out to p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

2nd - SEMENOV walked. EVSTIFEEV grounded out to p, SAC; SEMENOV advanced to second. MAKARKIN flied out to lf. KUSHNEREV hit by pitch. KULIK A. flied out to rf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 LOB.

3rd - PINYASKIN struck out swinging. STEPANOV struck out swinging. SOLOPOV singled to shortstop. SOLOPOV advanced to second on a wild pitch. SOLOPOV advanced to third on a wild pitch. SOLOPOV scored on a passed ball, unearned. PODIYAPOLSKI walked. ESIN grounded out to 3b. 1 run, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

3rd - KORNEV I. popped up to 2b. SOLOVIEV out at first ss to 2b. KUZNETSOV A. walked. KUZNETSOV A. stole second, advanced to third on a throwing error by c. TARASOV reached on a throwing error by 3b; KUZNETSOV A. scored, unearned. SEMENOV flied out to cf. 1 run, 0 hits, 2 errors, 1 LOB.

4th - RJEVSKIY grounded out to 3b. MARKOV struck out swinging. STRAHOV struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

4th - EVSTIFEEV popped up to 2b. MAKARKIN lined out to ss. KUSHNEREV struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

5th - BARYSHNIKOV struck out swinging. PINYASKIN grounded out to p. STEPANOV struck out, reached first on a passed ball. SOLOPOV grounded out to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

5th - KULIK A. singled to shortstop, advanced to second on a throwing error by ss. KULIK A. advanced to third on a wild pitch. KORNEV I. flied out to cf, SF, RBI; KULIK A. scored. SOLOVIEV singled to center field. KUZNETSOV A. walked; SOLOVIEV advanced to second. TARASOV flied out to cf. SEMENOV singled to center field, RBI; KUZNETSOV A. advanced to third; SOLOVIEV scored. TOROPOV pinch hit for EVSTIFEEV. KUZNETSOV A. scored on a passed ball, unearned. TOROPOV struck out swinging. 3 runs, 3 hits, 1 error, 1 LOB.

6th - KORNEV I. to 2b. TOROPOV to lf. KURGACHEV to rf for KUSHNEREV. PODIYAPOLSKI lined out to 3b. ESIN struck out swinging. RJEVSKIY grounded out to p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

6th - OSTROVSKIY to rf for STRAHOV. MAKARKIN singled to center field. MAKARKIN advanced to second on a wild pitch. KURGACHEV out at first p to ss to 1b; MAKARKIN advanced to third. KULIK A. grounded out to 3b. KORNEV I. struck out looking. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

7th - MARKOV grounded out to p. OSTROVSKIY struck out swinging. BARYSHNIKOV grounded out to p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

7th - SOLOVIEV walked. STEPANOV D. pinch hit for KUZNETSOV A.. STEPANOV D. flied out to ss. TARASOV flied out to lf. SEMENOV grounded out to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

8th - SOLOVIEV to 1b. LOBANOV Nk. to p for STEPANOV D.. / for LEONOV. NEKUSHOEV to cf for TARASOV. BEGLARYAN to c for MAKARKIN. PINYASKIN struck out swinging, out at first c to 1b. STEPANOV struck out swinging. SOLOPOV singled to center field. PODIYAPOLSKI grounded out to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

8th - TOROPOV struck out swinging. BEGLARYAN singled down the lf line. KURGACHEV flied out to cf. BEGLARYAN advanced to second on a passed ball. KULIK A. struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

9th - ESIN popped up to 1b. RJEVSKIY struck out swinging. MARKOV struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

Copyright Russian Baseball Federation (c), 2010