Box Score

vs (Aug 25, 2014)

 
Box Score
 

2014
at
Aug 25, 2014 at MOSCOW (MGU)

17 (8-14)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
cf 
   cf 
1b/p 
   p 
   p/1b 
2b 
   2b 
3b 
   3b 
rf 
   rf 
   1b 
ss 
lf 
   lf 
Totals  36  17  15  14  11  21 
  

8 (2-21)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
ss 
rf 
   rf 
2b 
dh 
   dh 
cf 
lf 
1b 
11 
3b 
   p 
Totals  28  21 

Score by Innings         R H E
-----------------------------------------
 ....... 302 091 2 - 17 15 2
 ........... 000 600 2 - 8 7 5
-----------------------------------------
E - SPAS; SHIROKIY I.; SOLOPOV 2; OSTROVSKIY; ESIN; MARKOV. LOB - YM 4; SOCKS 8. 2B - TKACHENOK. 3B - INOYATOV; UBUSHIEV; PODIYAPOLSKI; TKACHEV. HBP - TKACHEV. SH - SHMELEV; SOLOPOV. SB - INOYATOV; TKACHENOK; BUBNOV; SPAS; PLOTNIKOV 2; KOLOSOV; PODIYAPOLSKI; BARYSHNIKOV; OSTROVSKIY.

  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
  3.1  12  17 
  0.0 
W,1-0  1.2 
S,1  2.0  10 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
L,0-1  6.0  14  15  32  36 
  1.0 

Win - ARTAMONOV (1-0). Loss - MARKOV (0-1). Save - BOLGOV AL. (1). WP - MARKOV 2; KOGTEV A.. HBP - by SHMELEV (TKACHEV). PB - POTAPOV 2.

Umpires - HP: KORNEEV 1B: SUROVYAGIN
Start: 18-00 Time: 2-50 Attendance:

FROST faced 4 batters in the 4th.

 
Play-by-Play
 

2014
at
Aug 25, 2014 at MOSCOW (MGU)

starters: 0/cf INOYATOV; 0/1b ARTAMONOV; 0/p SHMELEV; 0/2b TKACHENOK; 0/3b BUBNOV; 0/rf PLOTNIKOV; 0/c SHIROKIY I.; 0/ss LADOSHKIN; 0/lf KOLOSOV;

starters: 16/ss SOLOPOV; 0/rf VODYANOV; 10/2b PODIYAPOLSKI; 40/dh STRAHOV; 0/cf BARYSHNIKOV; 0/lf OSTROVSKIY; 0/1b TKACHEV; 7/c POTAPOV; 32/3b ESIN; 3/p MARKOV;

1st - INOYATOV tripled to center field, scored, RBI. ARTAMONOV singled to left field. SHMELEV grounded out to p, SAC; ARTAMONOV advanced to second. TKACHENOK singled to shortstop, advanced to second on a throwing error by ss, RBI; ARTAMONOV scored, unearned. TKACHENOK stole third. BUBNOV grounded out to 3b, RBI; TKACHENOK scored, unearned. PLOTNIKOV popped up to 2b. 3 runs, 3 hits, 1 error, 0 LOB.

1st - SOLOPOV popped up to 1b. VODYANOV grounded out to ss. PODIYAPOLSKI tripled to center field. STRAHOV struck out looking. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

2nd - PINYASKIN to rf for VODYANOV. SHIROKIY I. flied out to cf. LADOSHKIN struck out swinging. KOLOSOV struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

2nd - BARYSHNIKOV flied out to lf. OSTROVSKIY struck out swinging. TKACHEV popped up to 1b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

3rd - INOYATOV singled to center field. INOYATOV stole second. ARTAMONOV singled to left field, advanced to second on a throwing error by lf, advanced to third, RBI; INOYATOV scored, unearned. SHMELEV struck out swinging. TKACHENOK grounded out to 2b, RBI; ARTAMONOV scored, unearned. BUBNOV struck out looking. 2 runs, 2 hits, 1 error, 0 LOB.

3rd - POTAPOV struck out swinging. ESIN walked. SOLOPOV grounded out to 3b, SAC; ESIN advanced to second. PINYASKIN struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

4th - PLOTNIKOV flied out to lf. SHIROKIY I. flied out to cf. LADOSHKIN struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

4th - PODIYAPOLSKI singled to center field. STRAHOV grounded out to 2b; PODIYAPOLSKI advanced to second. PODIYAPOLSKI stole third. BARYSHNIKOV singled to left field, RBI; PODIYAPOLSKI scored. BARYSHNIKOV stole second. OSTROVSKIY walked. TKACHEV hit by pitch; OSTROVSKIY advanced to second; BARYSHNIKOV advanced to third. POTAPOV walked, RBI; TKACHEV advanced to second; OSTROVSKIY advanced to third; BARYSHNIKOV scored. FROST to p for SHMELEV. ESIN walked, RBI; POTAPOV advanced to second; TKACHEV advanced to third; OSTROVSKIY scored. SOLOPOV singled to right field, 2 RBI; ESIN advanced to second; POTAPOV scored; TKACHEV scored. SOLOPOV advanced to second on a throwing error by c, advanced to third; ESIN scored, unearned. PINYASKIN walked. PODIYAPOLSKI walked; PINYASKIN advanced to second. ARTAMONOV to p. FROST to 1b. STRAHOV struck out swinging. BARYSHNIKOV struck out swinging. 6 runs, 3 hits, 1 error, 3 LOB.

5th - KOLOSOV singled to left field. KOLOSOV stole second. INOYATOV walked, advanced to second on a passed ball; KOLOSOV advanced to third on a passed ball. ARTAMONOV singled to left field, RBI; INOYATOV advanced to third; KOLOSOV scored. FROST singled to shortstop, advanced to second on a throwing error by ss, RBI; ARTAMONOV advanced to third; INOYATOV scored. TKACHENOK doubled to left field, RBI; FROST advanced to third; ARTAMONOV scored. TKACHENOK advanced to third on a wild pitch; FROST scored on a wild pitch. BUBNOV singled to pitcher, RBI; TKACHENOK scored. BUBNOV stole second. PLOTNIKOV singled to left field; BUBNOV advanced to third. PLOTNIKOV stole second. SHIROKIY I. walked. LADOSHKIN reached on an error by p, RBI; SHIROKIY I. advanced to second; PLOTNIKOV advanced to third; BUBNOV scored, unearned. KOLOSOV infield fly to 2b. INOYATOV reached on an error by 3b; LADOSHKIN advanced to second; SHIROKIY I. advanced to third; PLOTNIKOV scored, unearned. LADOSHKIN out at second p to ss, picked off. INOYATOV advanced to second. ARTAMONOV walked. FROST singled to center field, 2 RBI; ARTAMONOV advanced to second; INOYATOV scored, unearned; SHIROKIY I. scored, unearned. TKACHENOK struck out swinging. 9 runs, 7 hits, 3 errors, 2 LOB.

5th - UBUSHIEV to 2b for TKACHENOK. SPAS to 3b for BUBNOV. OSTROVSKIY grounded out to 2b. TKACHEV tripled to right field. POTAPOV struck out swinging. ESIN popped up to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

6th - SPAS singled to shortstop. SPAS stole second. SPAS advanced to third on a wild pitch. PLOTNIKOV singled to center field, RBI; SPAS scored. PLOTNIKOV stole second. SHIROKIY I. struck out looking. LADOSHKIN grounded out to 2b; PLOTNIKOV advanced to third. KOLOSOV struck out swinging. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

6th - KAZARYAN to cf for INOYATOV. BOLGOV AL. to p for ARTAMONOV. FROST to c. SHTIHER to rf for PLOTNIKOV. HOMYAKOV to 1b for SHIROKIY I.. JIHOREV to lf for KOLOSOV. SOLOPOV popped up to 2b. PINYASKIN struck out looking. PODIYAPOLSKI flied out to cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

7th - KOGTEV A. to p for MARKOV. KAZARYAN struck out swinging. BOLGOV AL. walked. FROST struck out looking. UBUSHIEV tripled to center field, RBI; BOLGOV AL. scored. UBUSHIEV scored on a wild pitch. SPAS walked. SPAS advanced to second on a passed ball, advanced to third. SHTIHER struck out looking. 2 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

7th - KOBRINEC to dh for STRAHOV. KOBRINEC walked. BARYSHNIKOV singled to center field; KOBRINEC advanced to second. OSTROVSKIY reached on a fielder's choice; BARYSHNIKOV out at second ss to 2b; KOBRINEC advanced to third. OSTROVSKIY stole second. TKACHEV singled to center field, RBI; OSTROVSKIY advanced to third; KOBRINEC scored. POTAPOV struck out swinging. ESIN reached on a throwing error by 3b; TKACHEV advanced to second; OSTROVSKIY scored, unearned. SOLOPOV grounded out to 1b unassisted. 2 runs, 2 hits, 1 error, 2 LOB.

Copyright Russian Baseball Federation (c), 2010