Box Score

vs (Aug 26, 2014)

 
Box Score
 

2014
at
Aug 26, 2014 at MOSCOW (MGU)

19 (9-14)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
cf 
   ph/cf 
3b 
   3b 
   pr/3b 
dh/1b 
   ph/1b 
2b 
lf/p 
   ph/p 
1b 
   lf 
ss 
   ph/ss 
rf 
   rf 
   ph/c 
   c 
Totals  42  19  24  15  21  10 
  

3 (2-22)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
cf/ss 
dh 
2b 
3b 
ss 
   cf 
rf 
lf 
1b 
   p 
Totals  22  21  12 

Score by Innings         R H E
-----------------------------------------
 ....... 840 113 2 - 19 24 1
 ........... 100 002 0 - 3 3 3
-----------------------------------------
E - SHIROKIY I.; VASILIEV A.; PODIYAPOLSKI; MARKOV. DP - YM 1; SOCKS 1. LOB - YM 10; SOCKS 4. 2B - INOYATOV 2; ARTAMONOV 2; HOMYAKOV; VASHAKIDZE; JIHOREV; BARYSHNIKOV. 3B - TKACHENOK; SHMELEV. HBP - BUBNOV; KOBRINEC; PODIYAPOLSKI; TKACHEV. SF - HOMYAKOV; TAVGEREEV; BOLGOV AL.. SB - INOYATOV; KARASEV; SHMELEV; KOBRINEC 2; PODIYAPOLSKI 2.

  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
W,1-0  4.0  11  14 
  1.0 
S,1  2.0  10 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
L,0-1  5.0  21  14  10  34  36 
  2.0  14 

Win - VESENEV (1-0). Loss - KHUDYAKOV (0-1). Save - SHTIHER (1). WP - ESIN. HBP - by VESENEV (KOBRINEC); by VESENEV (PODIYAPOLSKI); by VASHAKIDZE (TKACHEV); by ESIN (BUBNOV). PB - POTAPOV 4.

Umpires - HP: CHUNAKOV 1B: SIDOROV
Start: 18-00 Time: 2-0 Attendance:

 
Play-by-Play
 

2014
at
Aug 26, 2014 at MOSCOW (MGU)

starters: 0/cf INOYATOV; 0/3b ARTAMONOV; 0/dh HOMYAKOV; 0/2b TKACHENOK; 0/lf VASHAKIDZE; 0/1b SHMELEV; 0/ss BOLGOV AL.; 0/rf PLOTNIKOV; 0/c SHIROKIY I.; 0/p VESENEV;

starters: 0/cf VASILIEV A.; 0/dh KOBRINEC; 10/2b PODIYAPOLSKI; 15/3b SHIROKIY A.; 3/ss MARKOV; 0/rf BARYSHNIKOV; 0/lf OSTROVSKIY; 0/1b TKACHEV; 7/c POTAPOV; 0/p KHUDYAKOV;

1st - INOYATOV singled to left field. INOYATOV stole second. ARTAMONOV doubled to left field, RBI; INOYATOV scored. HOMYAKOV singled to left field; ARTAMONOV advanced to third. HOMYAKOV advanced to second. TKACHENOK singled to first base, RBI; HOMYAKOV advanced to third; ARTAMONOV scored. VASHAKIDZE singled to center field, RBI; TKACHENOK advanced to third; HOMYAKOV scored. VASHAKIDZE advanced to second on a passed ball; TKACHENOK scored on a passed ball. SHMELEV singled to left field; VASHAKIDZE advanced to third. SHMELEV stole second. BOLGOV AL. flied out to cf, SF, RBI; VASHAKIDZE scored. PLOTNIKOV singled to center field; SHMELEV advanced to third. SHIROKIY I. struck out swinging. INOYATOV doubled to left field, RBI; PLOTNIKOV advanced to third; SHMELEV scored. ARTAMONOV doubled to center field, 2 RBI; INOYATOV scored; PLOTNIKOV scored. HOMYAKOV singled to left field; ARTAMONOV advanced to third. TKACHENOK grounded out to 3b. 8 runs, 10 hits, 0 errors, 2 LOB.

1st - VASILIEV A. grounded out to 2b. KOBRINEC hit by pitch. KOBRINEC stole second, advanced to third on an error by c, scored, unearned. PODIYAPOLSKI flied out to rf. SHIROKIY A. struck out swinging. 1 run, 0 hits, 1 error, 0 LOB.

2nd - VASHAKIDZE doubled to right field. VASHAKIDZE advanced to third on a passed ball. SHMELEV tripled to right field, RBI; VASHAKIDZE scored. BOLGOV AL. reached on a throwing error by ss. BOLGOV AL. advanced to second. PLOTNIKOV reached on a fielder's choice; SHMELEV out at home 3b to c. SHIROKIY I. flied out to cf. INOYATOV singled to pitcher; PLOTNIKOV advanced to second; BOLGOV AL. advanced to third. ARTAMONOV singled to center field, RBI; INOYATOV advanced to second; PLOTNIKOV advanced to third; BOLGOV AL. scored, unearned. HOMYAKOV doubled to left field, 2 RBI; ARTAMONOV advanced to third; INOYATOV scored, unearned; PLOTNIKOV scored, unearned. TKACHENOK flied out to cf. 4 runs, 5 hits, 1 error, 2 LOB.

2nd - MARKOV grounded out to ss. BARYSHNIKOV popped up to 3b. OSTROVSKIY popped up to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

3rd - VASILIEV A. to ss. RIGENKO to cf for MARKOV. VASHAKIDZE singled to center field. SHMELEV singled to center field, advanced to second on a throwing error by 2b; VASHAKIDZE out at second cf to ss to 2b. BOLGOV AL. flied out to rf. PLOTNIKOV grounded out to 2b. 0 runs, 2 hits, 1 error, 1 LOB.

3rd - KOLOSOV to rf for PLOTNIKOV. TKACHEV grounded out to 3b. POTAPOV struck out swinging. VASILIEV A. flied out to rf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

4th - FROST pinch hit for SHIROKIY I.. FROST struck out swinging. INOYATOV doubled to left field. ARTAMONOV singled to right field; INOYATOV advanced to third. HOMYAKOV flied out to lf, SF, RBI; ARTAMONOV advanced to second; INOYATOV scored. TKACHENOK grounded out to ss. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

4th - BUBNOV to 3b for ARTAMONOV. FROST to c. KOBRINEC flied out to cf. PODIYAPOLSKI hit by pitch. PODIYAPOLSKI stole second. SHIROKIY A. walked. PODIYAPOLSKI stole third. RIGENKO grounded into double play 2b to 1b; SHIROKIY A. out on the play. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

5th - VASHAKIDZE singled to center field. SHMELEV reached on an error by ss; VASHAKIDZE advanced to second. BOLGOV AL. singled to left field; SHMELEV advanced to second; VASHAKIDZE advanced to third. KOLOSOV grounded into double play ss to 1b; BOLGOV AL. out on the play; SHMELEV advanced to third; VASHAKIDZE scored, unearned. FROST grounded out to 3b. 1 run, 2 hits, 1 error, 1 LOB.

5th - HOMYAKOV to 1b. VASHAKIDZE to p. JIHOREV to lf for SHMELEV. / for VESENEV. BARYSHNIKOV flied out to lf. OSTROVSKIY fouled out to 1b. TKACHEV hit by pitch. POTAPOV struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

6th - ESIN to p for KHUDYAKOV. KARASEV pinch hit for INOYATOV. KARASEV walked. BUBNOV hit by pitch; KARASEV advanced to second. KAZARYAN pinch ran for BUBNOV. KAZARYAN advanced to second; KARASEV stole third. TAVGEREEV pinch hit for HOMYAKOV. TAVGEREEV walked. TAVGEREEV advanced to second on a wild pitch; KAZARYAN advanced to third on a wild pitch; KARASEV scored on a wild pitch. TAVGEREEV advanced to third on a passed ball; KAZARYAN scored on a passed ball. TKACHENOK walked, advanced to second. SHTIHER pinch hit for VASHAKIDZE. SHTIHER reached on a fielder's choice; TKACHENOK advanced to third; TAVGEREEV out at third 2b to c to 3b. JIHOREV doubled to center field, RBI; SHTIHER advanced to third; TKACHENOK scored. LADOSHKIN pinch hit for BOLGOV AL.. LADOSHKIN grounded out to 2b. KOLOSOV grounded out to ss. 3 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB.

6th - KARASEV to cf. KAZARYAN to 3b. TAVGEREEV to 1b. SHTIHER to p. LADOSHKIN to ss. UBUSHIEV to c for FROST. VASILIEV A. flied out to lf. KOBRINEC singled to center field. PODIYAPOLSKI walked; KOBRINEC advanced to second. PODIYAPOLSKI advanced to second; KOBRINEC stole third. SHIROKIY A. walked. RIGENKO struck out looking. BARYSHNIKOV doubled to center field, 2 RBI; SHIROKIY A. advanced to third; PODIYAPOLSKI scored; KOBRINEC scored. OSTROVSKIY grounded out to ss. 2 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

7th - UBUSHIEV walked. KARASEV struck out swinging. UBUSHIEV advanced to second on a passed ball. KAZARYAN singled to left field; UBUSHIEV advanced to third. TAVGEREEV flied out to rf, SF, RBI; UBUSHIEV scored. TKACHENOK tripled to center field, RBI; KAZARYAN scored. SHTIHER flied out to lf. 2 runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

7th - TKACHEV grounded out to 2b. POTAPOV grounded out to 2b. VASILIEV A. singled to center field, out at second cf to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB.

Copyright Russian Baseball Federation (c), 2010