Box Score

vs (Jul 18, 2015)

 
Box Score
 

2015
at
Jul 18, 2015 at BALASHIHA (301 CSFPiV)

4 (0-1)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
ss 
cf 
rf/lf 
1b/p 
   rf 
2b 
3b 
lf 
   lf/1b 
Totals  33  10  13  24 
  

8 (1-0)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
cf 
2b 
   2b 
ss 
13 
rf 
1b 
dh 
3b 
lf 
Totals  32  27  15 

Score by Innings          R H E
-------------------------------------------
 ....... 001 002 001 - 4 10 1
............ 010 031 12X - 8 9 1
-------------------------------------------
E - SHMELEV; FEDOROV. DP - BAL 1. LOB - YM 9; BAL 8. 2B - BAKALEC 2; LEGRA. HBP - RZHEVSKIY; BUBNOV 2. SH - VESENEV. SF - GRIBANOVSKIY. SB - RZHEVSKIY; SAMCHUK 2; FEDOROV.

  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
L,0-1  7.0  28  34  12 
  1.0 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
W,1-0  9.0  10  13  33  40 

Win - FONSEKA (1-0). Loss - SHMELEV (0-1). Save - None. HBP - by FONSEKA (RZHEVSKIY); by FONSEKA (BUBNOV); by FONSEKA (BUBNOV). PB - KHOMYAKOV 3.

Umpires - HP: MASLENNIKOV 1B: KOTOV
Start: 15-00 Time: 2-55 Attendance:

 
Play-by-Play
 

2015
at
Jul 18, 2015 at BALASHIHA (301 CSFPiV)

starters: 2/ss AL.BOLGOV; 0/cf VESENEV; 0/c KHOMYAKOV; 0/rf BEJUASHVILI; 20/1b RZHEVSKIY; 21/p SHMELEV; 1/2b INOYATOV; 0/3b BUBNOV; 81/lf GIJUNOV;

starters: 0/cf SAMCHUK; 0/2b NIZOV; 0/ss BAKALEC; 0/c LEGRA; 0/rf SHIROKII A.; 0/1b FEDOROV; 0/dh GRIBANOVSKIY; 0/3b PULLES; 0/lf ESIN; 0/p FONSEKA;

1st - AL.BOLGOV singled to shortstop. AL.BOLGOV out at first p to 1b, picked off. VESENEV grounded out to p. KHOMYAKOV singled to center field. BEJUASHVILI grounded out to 2b. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

1st - SAMCHUK popped up to ss. NIZOV flied out to cf. BAKALEC flied out to cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

2nd - RZHEVSKIY hit by pitch. RZHEVSKIY stole second. SHMELEV struck out swinging. INOYATOV struck out swinging. BUBNOV struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

2nd - LEGRA struck out swinging. SHIROKII A. walked. FEDOROV singled to left field; SHIROKII A. advanced to third. GRIBANOVSKIY flied out to cf, SF, RBI; SHIROKII A. scored. FEDOROV stole second. PULLES grounded out to ss. 1 run, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

3rd - GIJUNOV struck out swinging. AL.BOLGOV walked. VESENEV grounded out to 3b, SAC; AL.BOLGOV advanced to second. KHOMYAKOV singled to right field, out at second rf to ss, RBI; AL.BOLGOV scored. 1 run, 1 hit, 0 errors, 0 LOB.

3rd - ESIN fouled out to lf. SAMCHUK flied out to rf. NIZOV grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

4th - BEJUASHVILI struck out swinging. RZHEVSKIY struck out swinging. SHMELEV struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

4th - BAKALEC grounded out to 3b. LEGRA doubled to center field. SHIROKII A. walked. FEDOROV flied out to cf. GRIBANOVSKIY popped up to c. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB.

5th - INOYATOV struck out swinging, out at first c to 1b. BUBNOV hit by pitch. GIJUNOV walked; BUBNOV advanced to second. AL.BOLGOV reached on a fielder's choice, bunt; GIJUNOV advanced to second; BUBNOV out at third p to 3b. VESENEV struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 LOB.

5th - PULLES grounded out to ss. ESIN walked. SAMCHUK singled to third base; ESIN advanced to second. NIZOV reached on a throwing error by p, bunt; SAMCHUK advanced to second; ESIN advanced to third. BAKALEC doubled to left field, out at third lf to 3b, 3 RBI; NIZOV scored, unearned; SAMCHUK scored; ESIN scored. LEGRA flied out to rf. 3 runs, 2 hits, 1 error, 0 LOB.

6th - KHOMYAKOV singled to shortstop. BEJUASHVILI singled to center field; KHOMYAKOV advanced to second. RZHEVSKIY reached on an error by 1b, assist by ss, RBI; BEJUASHVILI advanced to third; KHOMYAKOV scored, unearned. SHMELEV struck out swinging. INOYATOV struck out swinging. BUBNOV singled to center field, RBI; RZHEVSKIY advanced to second; BEJUASHVILI scored, unearned. NABIEV to lf for GIJUNOV. NABIEV reached on a fielder's choice; BUBNOV out at second 2b to ss. 2 runs, 3 hits, 1 error, 2 LOB.

6th - SHIROKII A. singled to center field. SHIROKII A. advanced to second on a passed ball. FEDOROV flied out to cf. GRIBANOVSKIY singled to right field; SHIROKII A. advanced to third. PULLES reached on a fielder's choice, RBI; GRIBANOVSKIY out at second ss to 2b; SHIROKII A. scored. ESIN singled to third base; PULLES advanced to second. ESIN advanced to second on a passed ball; PULLES advanced to third on a passed ball. SAMCHUK walked. DUDIN to 2b for NIZOV. DUDIN popped up to ss. 1 run, 3 hits, 0 errors, 3 LOB.

7th - AL.BOLGOV singled to center field. AL.BOLGOV out at second p to 1b to ss, picked off. VESENEV walked. KHOMYAKOV flied out to rf. BEJUASHVILI flied out to lf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

7th - BAKALEC grounded out to 3b. LEGRA walked. LEGRA advanced to second on a passed ball. SHIROKII A. grounded out to 3b; LEGRA advanced to third. FEDOROV singled to center field, RBI; LEGRA scored, unearned. GRIBANOVSKIY flied out to rf. 1 run, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

8th - RZHEVSKIY grounded out to 2b. SHMELEV struck out swinging. INOYATOV grounded out to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

8th - BEJUASHVILI to lf. RZHEVSKIY to p. KAZARYAN to rf for SHMELEV. NABIEV to 1b. PULLES flied out to rf. ESIN popped up to 2b. SAMCHUK walked. SAMCHUK stole second. SAMCHUK stole third. DUDIN walked. BAKALEC doubled to center field, 2 RBI; DUDIN scored; SAMCHUK scored. LEGRA flied out to lf. 2 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

9th - BUBNOV hit by pitch. NABIEV singled to center field; BUBNOV advanced to second. AL.BOLGOV singled to left field; NABIEV advanced to second; BUBNOV advanced to third. VESENEV struck out swinging. KHOMYAKOV singled to center field, RBI; AL.BOLGOV advanced to second; NABIEV advanced to third; BUBNOV scored. BEJUASHVILI grounded into double play p to c to 1b; KHOMYAKOV advanced to second; AL.BOLGOV advanced to third; NABIEV out on the play. 1 run, 3 hits, 0 errors, 2 LOB.

Copyright Russian Baseball Federation (c), 2010