Box Score

vs . - (May 22, 2016)

 
Box Score
 

2016
at . -
May 22, 2016 at KHIMKI (PLANERNAYA-2)

17 (2-2)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
cf 
   ph/lf 
. 2b 
3b/c  10 
dh/3b 
lf/cf 
ss/p 
1b 
rf 
   ph/rf 
   ss 
Totals  41  17  15  16  24  10  13 
  

. - 6 (0-4)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
2b/lf 
cf 
ss 
p/2b 
3b 
lf/p 
1b 
rf 
Totals  32  11  24  10 

Score by Innings          R H E
------------------------------------------
 ........... 010 225 07 - 17 15 5
. - 140 100 00 - 6 7 3
------------------------------------------
E - KOTLYAR N.; RYGENKO; MARKOV; UDALOV M.; DUDIN V.; ZHENCHAK 2; NOSIKOV. DP - SOCKS 2. LOB - SOCKS 13; SPB 6. 2B - SEMENOV O.; UDALOV M.. HR - KOTLYAR N.; RYGENKO; MARKOV; UDALOV M. 3; BAYKOV. HBP - POTAPOV; KOTLYAR N.; MARKOV; UDALOV M.. SB - OSTROVSKIY; KOTLYAR N.; RYGENKO; EVSTIFEEV 3; VOROBIEV. CS - OSTROVSKIY.

  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
  1.2  10  14 
W,1-1  6.1  10  22  22 
  
. -  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
  4.0  18  22 
L,0-1  1.1  10  12 
  2.2  13  20 

Win - MARKOV (1-1). Loss - NOSIKOV (0-1). Save - None. WP - UDALOV R. 2; BAYKOV; NOSIKOV 2. HBP - by BAYKOV (KOTLYAR N.); by VELICHKO (UDALOV M.); by VELICHKO (POTAPOV); by VELICHKO (MARKOV). BK - VELICHKO. PB - LUZIN.

Umpires - HP: SIDOROV 1B: CHUBAROV
Start: 12-07 Time: 2-56 Attendance: 8

 
Play-by-Play
 

2016
at . -
May 22, 2016 at KHIMKI (PLANERNAYA-2)

starters: 0/cf OSTROVSKIY; 0/2b PODYAPOLSKIY; 0/3b KOTLYAR N.; 0/dh SEMENOV O.; 0/lf RYGENKO; 0/ss MARKOV; 0/1b UDALOV M.; 0/rf EVSTIFEEV; 0/c DUDIN V.; 0/p UDALOV R.;

. - starters: 0/2b VELICHKO; 0/cf DOLGOPOLOV; 0/ss ZHENCHAK; 0/p BAYKOV; 0/3b SUKHODOEV; 0/c LUZIN; 0/lf NOSIKOV; 0/1b KURZANOV; 0/rf SILCHENKO;

1st - OSTROVSKIY struck out swinging. PODYAPOLSKIY grounded out to p. KOTLYAR N. hit by pitch. SEMENOV O. doubled to left center; KOTLYAR N. advanced to third. RYGENKO grounded out to c unassisted. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB.

. - 1st - VELICHKO singled to center field. DOLGOPOLOV grounded into double play ss to 2b to 1b; VELICHKO out on the play. ZHENCHAK reached on a throwing error by 3b, advanced to second. ZHENCHAK advanced to third on a wild pitch. BAYKOV walked. SUKHODOEV singled to right field, RBI; BAYKOV advanced to third; ZHENCHAK scored, unearned. SUKHODOEV advanced to second. LUZIN walked. NOSIKOV grounded out to c. 1 run, 2 hits, 1 error, 3 LOB.

2nd - MARKOV flied out to rf. UDALOV M. homered to right field, RBI. EVSTIFEEV grounded out to c. DUDIN V. singled to pitcher. OSTROVSKIY grounded out to p. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

. - 2nd - KURZANOV singled to right field. SILCHENKO singled to left field; KURZANOV advanced to third on an error by lf. VELICHKO grounded out to c, RBI; SILCHENKO advanced to second; KURZANOV scored. DOLGOPOLOV struck out swinging. ZHENCHAK walked. BAYKOV walked; ZHENCHAK advanced to second; SILCHENKO advanced to third. BAYKOV advanced to second on a wild pitch; ZHENCHAK advanced to third on a wild pitch; SILCHENKO scored on a wild pitch. SUKHODOEV reached on a throwing error by c, advanced to second; BAYKOV scored, unearned; ZHENCHAK scored, unearned. KOTLYAR N. to c. SEMENOV O. to 3b. MARKOV to p. VOROBIEV to ss for DUDIN V.. / for UDALOV R.. LUZIN singled to left field; SUKHODOEV advanced to third. NOSIKOV reached on a fielder's choice; LUZIN out at second 3b to 2b. 4 runs, 3 hits, 2 errors, 2 LOB.

3rd - PODYAPOLSKIY flied out to lf. KOTLYAR N. walked. KOTLYAR N. stole second. SEMENOV O. walked. RYGENKO reached on a fielder's choice; SEMENOV O. out at second 2b to ss; KOTLYAR N. advanced to third. RYGENKO stole second. MARKOV grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 LOB.

. - 3rd - KURZANOV struck out swinging. SILCHENKO popped up to ss. VELICHKO struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

4th - UDALOV M. homered to right field, RBI. EVSTIFEEV reached on a throwing error by ss. EVSTIFEEV stole second. VOROBIEV struck out swinging. EVSTIFEEV advanced to third on a wild pitch. OSTROVSKIY reached on a fielder's choice, RBI; EVSTIFEEV scored, unearned. OSTROVSKIY stole second. PODYAPOLSKIY singled down the rf line; OSTROVSKIY advanced to third. PODYAPOLSKIY advanced to second; OSTROVSKIY out at home c unassisted, caught stealing. KOTLYAR N. walked. SEMENOV O. grounded out to 3b. 2 runs, 2 hits, 1 error, 2 LOB.

. - 4th - DOLGOPOLOV struck out swinging. ZHENCHAK struck out swinging. BAYKOV homered to left center, RBI. SUKHODOEV grounded out to p. 1 run, 1 hit, 0 errors, 0 LOB.

5th - VELICHKO to lf. BAYKOV to 2b. NOSIKOV to p. RYGENKO singled to shortstop. MARKOV homered down the lf line, 2 RBI; RYGENKO scored. UDALOV M. popped up to 2b. EVSTIFEEV singled through the left side. EVSTIFEEV advanced to second on a wild pitch. VOROBIEV struck out swinging. EVSTIFEEV advanced to third on a wild pitch. OSTROVSKIY flied out to cf. 2 runs, 3 hits, 0 errors, 1 LOB.

. - 5th - LUZIN singled down the rf line. NOSIKOV reached on a throwing error by p, advanced to second; LUZIN advanced to third. KURZANOV struck out looking. SILCHENKO popped up to ss. NOSIKOV out at second p to ss, picked off. 0 runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB.

6th - PODYAPOLSKIY walked. KOTLYAR N. reached on a fielder's choice; PODYAPOLSKIY out at second 3b to 2b. KOTLYAR N. advanced to second on a throwing error by p. SEMENOV O. walked. RYGENKO homered to left field, 3 RBI; SEMENOV O. scored; KOTLYAR N. scored. MARKOV singled to center field. UDALOV M. homered to center field, 2 RBI; MARKOV scored. VELICHKO to p. NOSIKOV to lf. EVSTIFEEV walked. EVSTIFEEV stole second. VOROBIEV walked. POTAPOV pinch hit for OSTROVSKIY. EVSTIFEEV stole third. VOROBIEV stole second. POTAPOV struck out swinging. PODYAPOLSKIY popped up to 3b. 5 runs, 3 hits, 1 error, 2 LOB.

. - 6th - POTAPOV to lf. RYGENKO to cf. VELICHKO struck out swinging. DOLGOPOLOV struck out swinging. ZHENCHAK struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

7th - KOTLYAR N. grounded out to 3b. SEMENOV O. flied out to p. RYGENKO walked. MARKOV reached on a fielder's choice; RYGENKO out at second 3b to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

. - 7th - BAYKOV reached on an error by 1b, assist by 3b. SUKHODOEV struck out swinging. LUZIN grounded into double play ss to 2b to 1b; BAYKOV out on the play. 0 runs, 0 hits, 1 error, 0 LOB.

8th - UDALOV M. hit by pitch. EVSTIFEEV reached on a fielder's choice; UDALOV M. advanced to second on an error by ss. VOROBIEV singled to pitcher, bunt; EVSTIFEEV advanced to second; UDALOV M. advanced to third. VOROBIEV advanced to second on a balk; EVSTIFEEV advanced to third on a balk; UDALOV M. scored on a balk, unearned. POTAPOV hit by pitch. PODYAPOLSKIY singled to left field, 2 RBI; POTAPOV advanced to second; VOROBIEV scored; EVSTIFEEV scored. KOTLYAR N. homered to right center, 3 RBI; PODYAPOLSKIY scored; POTAPOV scored. SEMENOV O. flied out to lf. RYGENKO walked. RYGENKO advanced to second on a passed ball. MARKOV hit by pitch. UDALOV M. doubled down the lf line, RBI; MARKOV advanced to third; RYGENKO scored. PINYASKIN pinch hit for EVSTIFEEV. PINYASKIN struck out looking. VOROBIEV grounded out to p. 7 runs, 4 hits, 1 error, 2 LOB.

. - 8th - PINYASKIN to rf. NOSIKOV lined out to 2b. KURZANOV struck out swinging. SILCHENKO fouled out to p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

Copyright Russian Baseball Federation (c), 2010