Box Score

42 vs (Jul 16, 2016)Box score (newspaper)

                  2016
                42 at 
               Jul 16, 2016 at MOSCOW (MGU)

 42 14 (1-0)                2 (0-1)

Player           AB R H BI    Player           AB R H BI
---------------------------------------    ---------------------------------------
 ss........ 3 1 1 0     cf...... 2 0 0 0
 2b/1b... 2 3 1 0     rf/p..... 1 0 0 0
 dh............ 2 2 0 0     ss........ 3 1 2 0
 lf....... 4 2 2 2     2b...... 3 1 1 1
 1b/rf... 4 2 2 0     1b/3b... 3 0 1 1
 cf..... 4 1 2 2     p.......... 2 0 0 0
 3b......... 5 1 1 1     rf................ 0 0 0 0
 c........... 3 1 2 2     3b/c... 2 0 0 0
 rf.......... 2 0 1 1     c/p........... 3 0 0 0
  ph/rf....... 1 0 0 0     lf/cf........ 2 0 0 0
  ph/2b.... 2 1 0 0     cf.... 1 0 0 0
 p........... 0 0 0 0     rf/lf....... 2 0 0 0
                         lf....... 0 0 0 0
Totals..................... 32 14 12 8    Totals..................... 24 2 4 2

Score by Innings         R H E
-----------------------------------------
 42............ 301 136 0 - 14 12 0
 ....... 000 200 0 - 2 4 5
-----------------------------------------

E - MITROFANOV; BOLGOV AL.; PLOTNIKOV; SHIROKIY I.; KAZARYAN. DP - 42 1; YM 1. LOB -
42 10; YM 3. 2B - BOLGOV AL.; PULLES BOSCH. 3B - CHERMOSHEN K. HBP - VASILEV V.;
PLOTNIKOV. SB - CHERMOSHEN N; MONAKHOV N. 2; SELIVANOV N.. CS - NEKUSHOEV.

 42            IP H R ER BB SO WP BK HP IBB AB BF FO GO
----------------------------------------------------------------------------
  W,1-0......  7.0 4 2 2 1 6  0 0 1 0  24 26  7 7

          IP H R ER BB SO WP BK HP IBB AB BF FO GO
----------------------------------------------------------------------------
  L,0-1.....  5.0 7 8 5 6 2  0 0 1 0  21 28  8 3
 ..........  0.2 5 6 5 4 0  2 0 0 0  7 11  0 1
 ..............  1.1 0 0 0 2 2  2 0 0 0  4 6  0 2

WP - RZHEVSKIY 2; SHIROKIY I. 2. HBP - by LOBANOV A. (PLOTNIKOV); by SHMELEV (VASILEV
V.). PB - SHIROKIY I. 3.

Strikeouts - VASILEV V.; SHEVCHENKO M; NEKUSHOEV; KOLOBAEV; MITROFANOV; SHMELEV 2;
PLOTNIKOV; ZHIKHOREV 2. Walks - AIZATULIN 2; CHERMOSHEN K 3; LEONOV 3; SAPRONOV;
CHERMOSHEN N; MONAKHOV N. 2; BEJUNOV.

Umpires - HP: RUSSU 1B: SDOBNV
Start: 18-00  Time: 2-13  Attendance: 20

Game: G70


Play-by-Play

                2016
           42 at  - Play-by-Play
             Jul 16, 2016 at MOSCOW (MGU)


Score by Innings         R H E
-----------------------------------------
 42............ 301 136 0 - 14 12 0
 ....... 000 200 0 - 2 4 5
-----------------------------------------

 42 starters: 0/ss AIZATULIN; 0/2b CHERMOSHEN K; 0/dh LEONOV; 0/lf VASILEV V.;
0/1b SAPRONOV; 0/cf CHERMOSHEN N; 0/3b SHEVCHENKO M; 0/c MONAKHOV N.; 0/rf
NEKUSHOEV; 0/p LOBANOV A.;
 starters: 0/cf MITROFANOV; 0/ss BOLGOV AL.; 0/2b PULLES BOSCH; 0/1b
BEJUASHVILI; 0/p SHMELEV; 0/3b PLOTNIKOV; 0/c SHIROKIY I.; 0/lf ZHIKHOREV; 0/rf
KAZARYAN;

 42 1st - AIZATULIN singled to shortstop. CHERMOSHEN K walked; AIZATULIN
advanced to second. LEONOV walked; CHERMOSHEN K advanced to second; AIZATULIN
advanced to third. LEONOV advanced to second on a passed ball; CHERMOSHEN K advanced
to third on a passed ball; AIZATULIN scored on a passed ball. LEONOV advanced to
third on a passed ball; CHERMOSHEN K scored on a passed ball, unearned. VASILEV V.
singled to center field, RBI; LEONOV scored, unearned. SAPRONOV flied out to rf;
VASILEV V. advanced to second on a throwing error by rf. CHERMOSHEN N popped up to
2b; VASILEV V. advanced to third. SHEVCHENKO M grounded out to 2b. 3 runs, 2
hits, 1 error, 1 LOB.

 1st - MITROFANOV struck out swinging. BOLGOV AL. flied out to
rf. PULLES BOSCH grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

 42 2nd - MONAKHOV N. grounded out to ss. NEKUSHOEV struck out swinging.
AIZATULIN flied out to lf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

 2nd - BEJUASHVILI flied out to cf. SHMELEV struck out swinging,
out at first c to 1b. PLOTNIKOV hit by pitch. SHIROKIY I. reached on a fielder's
choice; PLOTNIKOV out at second 2b to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

 42 3rd - CHERMOSHEN K tripled to center field, scored on a throwing
error by cf. LEONOV reached on a throwing error by ss. VASILEV V. popped up to 3b.
SAPRONOV singled to center field; LEONOV advanced to second. CHERMOSHEN N lined into
double play 1b to ss; SAPRONOV out on the play. 1 run, 2 hits, 2 errors, 1
LOB.

 3rd - ZHIKHOREV struck out swinging, out at first c to 1b.
KAZARYAN out at first 1b to p. MITROFANOV grounded out to 3b. 0 runs, 0 hits, 0
errors, 0 LOB.

 42 4th - SHEVCHENKO M grounded out to ss. MONAKHOV N. walked. MONAKHOV
N. stole second, advanced to third on a throwing error by c. NEKUSHOEV singled to
center field, RBI; MONAKHOV N. scored, unearned. RZHEVSKIY to rf for MITROFANOV.
ZHIKHOREV to cf. KAZARYAN to lf. NEKUSHOEV out at second c to ss, caught stealing.
AIZATULIN walked. CHERMOSHEN K flied out to cf. 1 run, 1 hit, 1 error, 1 LOB.

 4th - BOLGOV AL. doubled to left field. PULLES BOSCH doubled to
right field, RBI; BOLGOV AL. scored. BEJUASHVILI singled to left field, RBI; PULLES
BOSCH scored. SHMELEV struck out looking. PLOTNIKOV struck out looking. SHIROKIY I.
grounded out to p. 2 runs, 3 hits, 0 errors, 1 LOB.

 42 5th - LEONOV walked. VASILEV V. hit by pitch; LEONOV advanced to
second. SAPRONOV walked; VASILEV V. advanced to second; LEONOV advanced to third.
CHERMOSHEN N singled to shortstop, RBI; SAPRONOV advanced to second; VASILEV V.
advanced to third; LEONOV scored. SHEVCHENKO M infield fly to ss. MONAKHOV N.
singled to right field, 2 RBI; CHERMOSHEN N advanced to second; SAPRONOV scored;
VASILEV V. scored. KOLOBAEV pinch hit for NEKUSHOEV. KOLOBAEV struck out swinging.
AIZATULIN fouled out to 1b. 3 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

 5th - KOLOBAEV to rf. ZHIKHOREV struck out swinging. KAZARYAN
grounded out to ss. RZHEVSKIY popped up to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0
LOB.

 42 6th - RZHEVSKIY to p. BEJUNOV to rf for SHMELEV. CHERMOSHEN K
walked. CHERMOSHEN K advanced to second on a wild pitch. LEONOV grounded out to 2b;
CHERMOSHEN K advanced to third. VASILEV V. singled to center field, RBI; CHERMOSHEN
K scored. SAPRONOV singled to center field, advanced to second on the throw; VASILEV
V. advanced to third. CHERMOSHEN N singled to left field, RBI; SAPRONOV advanced to
third; VASILEV V. scored. CHERMOSHEN N stole second. CHERMOSHEN N advanced to third
on a passed ball; SAPRONOV scored on a passed ball. SHEVCHENKO M singled to center
field, RBI; CHERMOSHEN N scored. MONAKHOV N. singled to center field; SHEVCHENKO M
advanced to third. MONAKHOV N. advanced to second on a wild pitch; SHEVCHENKO M
scored on a wild pitch. SELIVANOV N. pinch hit for KOLOBAEV. SELIVANOV N. reached on
a throwing error by 3b. SELIVANOV N. stole second; MONAKHOV N. stole third, out at
home c to ss to c. AIZATULIN walked. CHERMOSHEN K walked; AIZATULIN advanced to
second; SELIVANOV N. advanced to third. LEONOV walked; CHERMOSHEN K advanced to
second; AIZATULIN advanced to third; SELIVANOV N. scored, unearned. RZHEVSKIY to 1b.
BEJUASHVILI to 3b. PLOTNIKOV to c. SHIROKIY I. to p. VASILEV V. struck out swinging.
6 runs, 5 hits, 1 error, 3 LOB.

 6th - CHERMOSHEN K to 1b. SAPRONOV to rf. SELIVANOV N. to 2b.
BOLGOV AL. singled to center field. PULLES BOSCH fouled out to 1b. BEJUASHVILI
grounded into double play 2b to ss to 1b; BOLGOV AL. out on the play. 0 runs, 1
hit, 0 errors, 0 LOB.

 42 7th - EMANGULOV to cf for ZHIKHOREV. ARTEMENKOV to lf for KAZARYAN.
SAPRONOV grounded out to 2b. CHERMOSHEN N walked. CHERMOSHEN N advanced to second on
a wild pitch. SHEVCHENKO M struck out swinging. CHERMOSHEN N advanced to third on a
wild pitch. MONAKHOV N. walked. SELIVANOV N. reached on a fielder's choice; MONAKHOV
N. out at second ss to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 LOB.

 7th - BEJUNOV walked. PLOTNIKOV popped up to ss. SHIROKIY I.
flied out to rf. EMANGULOV lined out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.
Copyright Russian Baseball Federation (c), 2016