Box Score

vs (Jul 24, 2016)



Box score (newspaper)

                  2016
                at 
             Jul 24, 2016 at KHIMKI (PLANERNAYA)

 2 (0-1)               8 (1-0)

Player           AB R H BI    Player           AB R H BI
---------------------------------------    ---------------------------------------
 1b......... 1 1 1 0     cf....... 2 2 1 2
 3b....... 3 0 1 0     cf....... 0 0 0 0
 p/ss....... 3 0 1 1     ss/p...... 2 1 0 0
 ss/p.......... 4 0 0 0     c/lf........ 4 0 1 2
 rf......... 2 1 1 0     2b/ss... 3 1 1 0
 cf...... 1 0 0 0     rf............ 2 1 1 0
 lf............ 2 0 0 0     rf.... 0 0 0 0
 c......... 3 0 0 1     dh/c.......... 2 1 1 1
 2b......... 3 0 0 0     1b........ 3 0 0 0
  2b......... 0 0 0 0     1b........ 0 0 0 0
                        lf........... 2 0 0 0
                         2b......... 0 1 0 0
                        3b........... 3 1 0 0
                        p.......... 0 0 0 0
Totals..................... 22 2 4 2    Totals..................... 23 8 5 5

Score by Innings         R H E
-----------------------------------------
.......... 001 001 0 - 2 4 4
 ....... 100 007 X - 8 5 0
-----------------------------------------

E - SAMUYLOV; KURBANOV; BORICHEV 2. DP - YM 1. LOB - VYB 9; YM 4. 2B - PIROGOV;
KHOMYAKOV. HBP - PIROGOV 2; SAMUYLOV; VOLKOV; KOLISANOV; KULIK B.; SHIROKIY I.. SH -
KOLISANOV. SB - KOLOSOV; SHIROKIY I.; BUBNOV.

           IP H R ER BB SO WP BK HP IBB AB BF FO GO
----------------------------------------------------------------------------
 ...........  5.2 3 5 0 4 2  0 0 2 0  20 26  9 5
  L,0-1........  0.1 2 3 0 1 0  0 0 0 0  3 4  0 0

          IP H R ER BB SO WP BK HP IBB AB BF FO GO
----------------------------------------------------------------------------
 ...........  5.1 4 2 2 2 2  1 0 4 0  17 24  8 4
  W,1-0....  1.2 0 0 0 2 2  0 0 1 0  5 8  1 2

WP - SHMELEV. HBP - by SHMELEV (SAMUYLOV); by SAMUYLOV (SHIROKIY I.); by SHMELEV
(PIROGOV); by SHMELEV (VOLKOV); by SHMELEV (KOLISANOV); by SAMUYLOV (KULIK B.); by
BOLGOV AL. (PIROGOV). PB - KURBANOV.

Strikeouts - SAMUYLOV; SHUSTOV; VOLKOV; BOLGOV AN.; KHOMYAKOV; SHIROKIY I.. Walks -
PIROGOV; PORKHUN; VOLKOV; BOLGOV AN.; KOLOSOV 2; BOLGOV AL. 2; LADOSHKIN.

Umpires - HP: CHUMAKOV 1B: GAYDAY
Start: 14-00  Time: 1-55  Attendance: 35

Game: G77


Play-by-Play

                2016
          at  - Play-by-Play
           Jul 24, 2016 at KHIMKI (PLANERNAYA)


Score by Innings         R H E
-----------------------------------------
.......... 001 001 0 - 2 4 4
 ....... 100 007 X - 8 5 0
-----------------------------------------

 starters: 0/1b PIROGOV; 0/3b PORKHUN; 0/p SAMUYLOV; 0/ss SHUSTOV; 0/rf
VOLKOV; 0/cf KOLISANOV; 0/lf BOLGOV AN.; 0/c KURBANOV; 0/2b BORICHEV;
 starters: 0/cf KOLOSOV; 0/ss BOLGOV AL.; 0/c KHOMYAKOV; 0/2b PULLES
BOSCH; 0/rf KULIK B.; 0/dh SHIROKIY I.; 0/1b RZHEVSKIY; 0/lf ZHIKHOREV; 0/3b BUBNOV;
0/p SHMELEV;

 1st - PIROGOV walked. PORKHUN popped up to 2b. SAMUYLOV hit by
pitch; PIROGOV advanced to second. PIROGOV out at second p to 3b to 2b, picked off.
SHUSTOV struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

 1st - KOLOSOV walked. KOLOSOV stole second. BOLGOV AL. flied
out to lf. KHOMYAKOV struck out swinging. PULLES BOSCH singled to center field,
advanced to second; KOLOSOV advanced to third, scored on a throwing error by p,
unearned. PULLES BOSCH advanced to third on a passed ball. KULIK B. popped up to ss.
1 run, 1 hit, 1 error, 1 LOB.

 2nd - VOLKOV singled to shortstop. KOLISANOV grounded out to p,
SAC; VOLKOV advanced to second. BOLGOV AN. struck out looking. KURBANOV flied out to
rf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

 2nd - SHIROKIY I. hit by pitch. SHIROKIY I. stole second.
RZHEVSKIY grounded out to p; SHIROKIY I. advanced to third, runner left early, out
at third 3b unassisted. ZHIKHOREV grounded out to p, bunt. 0 runs, 0 hits, 0
errors, 0 LOB.

 3rd - BORICHEV grounded out to 3b, bunt. PIROGOV doubled to left
field. PORKHUN infield fly to 2b. PIROGOV advanced to third on a wild pitch.
SAMUYLOV singled to third base, RBI; PIROGOV scored. SHUSTOV flied out to rf. 1
run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

 3rd - BUBNOV fouled out to 3b. KOLOSOV walked. BOLGOV AL.
walked; KOLOSOV advanced to second. KHOMYAKOV fouled out to c. PULLES BOSCH grounded
out to p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 LOB.

 4th - VOLKOV walked. KOLISANOV grounded into double play 3b to 2b
to 1b; VOLKOV out on the play. BOLGOV AN. grounded out to p. 0 runs, 0 hits, 0
errors, 0 LOB.

 4th - KULIK B. singled to left field. SHIROKIY I. struck out
swinging. RZHEVSKIY grounded out to ss; KULIK B. advanced to second. ZHIKHOREV
popped up to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

 5th - KURBANOV flied out to rf. BORICHEV lined out to 1b. PIROGOV
hit by pitch. PORKHUN singled to center field; PIROGOV advanced to second. SAMUYLOV
flied out to rf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB.

 5th - BUBNOV flied out to rf. KOLOSOV grounded out to p. BOLGOV
AL. fouled out to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

 6th - SHUSTOV flied out to rf. VOLKOV hit by pitch. KOLISANOV hit
by pitch; VOLKOV advanced to second. BOLGOV AL. to p. KHOMYAKOV to lf. PULLES BOSCH
to ss. SHIROKIY I. to c. LADOSHKIN to 2b for ZHIKHOREV. / for SHMELEV. BOLGOV AN.
walked; KOLISANOV advanced to second; VOLKOV advanced to third. KURBANOV reached on
a fielder's choice, RBI; BOLGOV AN. out at second ss to 2b; KOLISANOV advanced to
third; VOLKOV scored. BORICHEV grounded out to ss. 1 run, 0 hits, 0 errors, 2
LOB.

 6th - KHOMYAKOV popped up to 3b. PULLES BOSCH reached on an
error by 2b. KULIK B. hit by pitch; PULLES BOSCH advanced to second. SHIROKIY I.
singled to right field, RBI; KULIK B. advanced to second; PULLES BOSCH scored,
unearned. RZHEVSKIY infield fly to ss. LADOSHKIN walked; SHIROKIY I. advanced to
second; KULIK B. advanced to third. SAMUYLOV to ss. SHUSTOV to p. BUBNOV reached on
an error by 2b; LADOSHKIN advanced to second; SHIROKIY I. advanced to third; KULIK
B. scored, unearned. PETROV to 2b for BORICHEV. KOLOSOV singled to right field, 2
RBI; BUBNOV advanced to second; LADOSHKIN scored, unearned; SHIROKIY I. scored,
unearned. KOLOSOV advanced to second; BUBNOV stole third, scored on a throwing error
by c, unearned. BOLGOV AL. walked. KHOMYAKOV doubled to right field, 2 RBI; BOLGOV
AL. scored, unearned; KOLOSOV scored, unearned. KHOMYAKOV out at second p to 3b to
2b, picked off. 7 runs, 3 hits, 3 errors, 0 LOB.

 7th - ARTEMENKOV to cf for KOLOSOV. EMANGULOV to rf for KULIK B..
MUSTAFIN to 1b for RZHEVSKIY. PIROGOV hit by pitch. PORKHUN walked; PIROGOV advanced
to second. SAMUYLOV struck out looking. SHUSTOV flied out to cf. VOLKOV struck out
swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 LOB.
Copyright Russian Baseball Federation (c), 2016