Box Score

vs (Jul 24, 2016)

 
Box Score
 

2016
at
Jul 24, 2016 at KHIMKI (PLANERNAYA)

5

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
3b 
1b 
ss 
2b 
rf 
cf 
lf 
Totals  30  12  21 
  

2

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
. cf 
2b 
1b/lf 
dh/p 
ss/lf 
rf 
lf 
   ph/1b 
3b 
p/ss 
Totals  26  21  10  11 

Score by Innings         R H E
-----------------------------------------
.......... 200 120 0 - 5 12 4
 ........... 001 001 0 - 2 4 2
-----------------------------------------
E - PORKHUN; SHUSTOV; PETROV 2; VOROBIEV; POTAPOV. DP - SOCKS 3. LOB - VYB 6; SOCKS 11. 2B - PORKHUN; SHUSTOV; CHISTOV; KURBANOV. HBP - PIROGOV; UDALOV M.; REMEZOV. SB - PODYAPOLSKIY; KOTLYAR N.. CS - PODYAPOLSKIY; ALEKSANDROV.

  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
  7.0  26  34 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
  6.0  12  27  29 
  1.0 

Win - None. Loss - None. Save - None. WP - PIROGOV. HBP - by MARKOV (PIROGOV); by PIROGOV (REMEZOV); by PIROGOV (UDALOV M.).

Umpires - HP: CHUMAKOV 1B: GAYDAY
Start: 16-30 Time: Attendance:

 
Play-by-Play
 

2016
at
Jul 24, 2016 at KHIMKI (PLANERNAYA)

starters: 0/p PIROGOV; 0/3b PORKHUN; 0/1b VOLKOV; 0/ss SHUSTOV; 0/2b PETROV; 0/rf CHISTOV; 0/cf KOLISANOV; 0/lf BOLGOV AN.; 0/c KURBANOV;

starters: 0/cf PODYAPOLSKIY; 0/2b VOROBIEV; 0/c KOTLYAR N.; 0/1b ALEKSANDROV; 0/dh UDALOV M.; 0/ss RYABININ; 0/rf OSTROVSKIY; 0/lf POTAPOV; 0/3b REMEZOV; 0/p MARKOV;

1st - PIROGOV hit by pitch. PORKHUN doubled to left field, RBI, advanced to third on a throwing error by lf; PIROGOV scored. VOLKOV walked. SHUSTOV struck out swinging. PETROV singled to right field, RBI; VOLKOV advanced to second; PORKHUN scored. CHISTOV grounded out to p; PETROV advanced to second; VOLKOV advanced to third. KOLISANOV grounded out to 2b. 2 runs, 2 hits, 1 error, 2 LOB.

1st - PODYAPOLSKIY walked. PODYAPOLSKIY out at second c to ss, caught stealing. VOROBIEV grounded out to ss. KOTLYAR N. struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

2nd - BOLGOV AN. singled to left field. KURBANOV grounded into double play ss to 1b; BOLGOV AN. out on the play. PIROGOV struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB.

2nd - ALEKSANDROV walked. ALEKSANDROV out at second p to 2b, caught stealing. UDALOV M. reached on a throwing error by 2b. UDALOV M. advanced to second on a wild pitch. RYABININ walked. OSTROVSKIY walked; RYABININ advanced to second; UDALOV M. advanced to third. POTAPOV struck out swinging. REMEZOV reached on a fielder's choice; OSTROVSKIY advanced to second; RYABININ out at third 3b unassisted. 0 runs, 0 hits, 1 error, 3 LOB.

3rd - PORKHUN grounded out to 2b. VOLKOV struck out swinging. SHUSTOV doubled to center field. PETROV struck out looking. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

3rd - PODYAPOLSKIY grounded out to 2b. VOROBIEV singled to right field. KOTLYAR N. singled to center field; VOROBIEV advanced to third. KOTLYAR N. advanced to second; VOROBIEV scored on an error by 3b, assist by c, unearned. ALEKSANDROV grounded out to ss. UDALOV M. struck out looking. 1 run, 2 hits, 1 error, 1 LOB.

4th - CHISTOV singled to shortstop. KOLISANOV grounded into double play ss to 2b to 1b; CHISTOV out on the play. BOLGOV AN. singled to center field. KURBANOV doubled to left field, RBI; BOLGOV AN. scored. PIROGOV grounded out to ss. 1 run, 3 hits, 0 errors, 1 LOB.

4th - RYABININ reached on an error by ss. OSTROVSKIY lined out to ss. SEMENOV O. pinch hit for POTAPOV. SEMENOV O. flied out to lf. REMEZOV popped up to ss. 0 runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB.

5th - ALEKSANDROV to lf. SEMENOV O. to 1b. PORKHUN singled to right field. VOLKOV flied into double play p to 1b; PORKHUN out on the play. SHUSTOV singled to left field. PETROV singled to right field, advanced to second on a throwing error by 2b; SHUSTOV advanced to third. CHISTOV doubled to right field, 2 RBI; PETROV scored; SHUSTOV scored. KOLISANOV flied out to cf. 2 runs, 4 hits, 1 error, 1 LOB.

5th - PODYAPOLSKIY reached on a throwing error by 2b. PODYAPOLSKIY stole second. VOROBIEV grounded out to 2b; PODYAPOLSKIY advanced to third. KOTLYAR N. struck out looking. ALEKSANDROV popped up to 2b. 0 runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB.

6th - BOLGOV AN. struck out looking. KURBANOV singled to center field. PIROGOV struck out looking. PORKHUN popped up to ss. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

6th - UDALOV M. singled to left field. RYABININ grounded out to p; UDALOV M. advanced to second. OSTROVSKIY grounded out to 2b; UDALOV M. advanced to third. SEMENOV O. singled to left field, RBI; UDALOV M. scored. REMEZOV hit by pitch; SEMENOV O. advanced to second. PODYAPOLSKIY walked; REMEZOV advanced to second; SEMENOV O. advanced to third. VOROBIEV popped up to 1b. 1 run, 2 hits, 0 errors, 3 LOB.

7th - MARKOV to ss for ALEKSANDROV. UDALOV M. to p. RYABININ to lf. / for MARKOV. VOLKOV fouled out to 3b. SHUSTOV grounded out to 2b. PETROV grounded out to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

7th - KOTLYAR N. walked. KOTLYAR N. stole second. MARKOV struck out looking. UDALOV M. hit by pitch. RYABININ struck out swinging. OSTROVSKIY grounded out to 1b unassisted. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 LOB.

Copyright Russian Baseball Federation (c), 2010