Box Score

vs - (Avg 18, 2018)

 
Box Score
 

2018
at -
Avg 18, 2018 at BALASHIKHA (BALASHIKHA)

3 (0-1)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
cf 
3b 
2b 
1b 
   1b 
ss 
lf 
   lf 
. rf 
   rf 
Totals  27  18 
  

- 9 (1-0)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
KOLISANOV lf 
VOLKOV cf 
PORKHUN rf 
  KASHIN rf 
PIROGOV 1b/p 
SHUSTOV ss 
BAIKOV 3b 
SAMUILOV p/2b 
CHISTOV c 
  KUROSHEV c 
BODYAN 2b 
  LUZIN 1b 
Totals  30  21 

Score by Innings         R H E
-----------------------------------------
............ 000 020 1 - 3 6 8
 -. 006 021 X - 9 8 4
-----------------------------------------
E - BABASHOV; LAYKOV; PROSHIN; RYBIN 2; BAKALEC; PEREDEL'SKIY 2; BAIKOV 2; SAMUILOV; CHISTOV. DP - BAL 1; SPB 1. LOB - BAL 8; SPB 9. 2B - PORKHUN; SHUSTOV. HBP - VOLKOV; BAIKOV. SB - SHICHKOV; BABASHOV; LAYKOV; BAKALEC; FARAONOV; KOLISANOV; VOLKOV; SHUSTOV; SAMUILOV; BODYAN. CS - BABASHOV.

  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
L,0-1  6.0  30  35    
  
-   ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
SAMUILOV W,1-0  6.0  22  26    
PIROGOV   1.0    

Win - SAMUILOV (1-0). Loss - PEREDEL'SKIY (0-1). Save - None. WP - SAMUILOV. HBP - by PEREDEL'SKIY (VOLKOV); by PEREDEL'SKIY (BAIKOV). Inherited runners/scored: None. Pitches/strikes: None.

Umpires - HP: KOTOV 1B: PLETNEVA
Start: 14-00 Time: 2-20 Attendance: 25

 
Play-by-Play
 

2018
at -
Avg 18, 2018 at BALASHIKHA (BALASHIKHA)

starters: 0/cf SHICHKOV; 28/3b BABASHOV; 8/2b LAYKOV; 0/c PROSHIN; 37/1b RYBIN; 7/ss BAKALEC; 21/p PEREDEL'SKIY; 35/lf KAMOCHKIN; 12/rf A.NIZOV;

- starters: 0/lf KOLISANOV; 0/cf VOLKOV; 0/rf PORKHUN; 0/1b PIROGOV; 0/ss SHUSTOV; 0/3b BAIKOV; 0/p SAMUILOV; 0/c CHISTOV; 0/2b BODYAN;

1st - SHICHKOV popped up to 2b. BABASHOV walked. LAYKOV singled to left field; BABASHOV advanced to second. PROSHIN walked; LAYKOV advanced to second; BABASHOV advanced to third. BABASHOV out at third c to 3b, caught stealing. RYBIN struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB.

- 1st - KOLISANOV popped up to 1b. VOLKOV walked. VOLKOV stole second. PORKHUN struck out swinging. PIROGOV grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

2nd - BAKALEC struck out swinging. PEREDEL'SKIY popped up to ss. KAMOCHKIN struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

- 2nd - SHUSTOV walked. BAIKOV grounded into double play 2b to ss to 1b; SHUSTOV out on the play. SAMUILOV reached on an error by ss. SAMUILOV stole second. CHISTOV struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB.

3rd - A.NIZOV singled to shortstop. SHICHKOV singled to center field; A.NIZOV advanced to second. BABASHOV flied out to rf; A.NIZOV advanced to third. SHICHKOV stole second. LAYKOV lined into double play 3b; A.NIZOV out on the play. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

- 3rd - BODYAN singled to center field. KOLISANOV reached on an error by p; BODYAN advanced to second. VOLKOV hit by pitch; KOLISANOV advanced to second; BODYAN advanced to third. PORKHUN doubled to left field, 2 RBI; VOLKOV advanced to third; KOLISANOV scored, unearned; BODYAN scored. PIROGOV singled to third base, 2 RBI; PORKHUN scored; VOLKOV scored. PIROGOV advanced to second on an error by 1b, assist by p, picked off, advanced to third. SHUSTOV doubled to center field, RBI; PIROGOV scored. SHUSTOV stole third. SHUSTOV scored on an error by 3b, assist by p, picked off. BAIKOV flied out to cf. SAMUILOV struck out looking. CHISTOV reached on an error by c. BODYAN singled to right field; CHISTOV advanced to third. KOLISANOV grounded out to 2b. 6 runs, 5 hits, 4 errors, 2 LOB.

4th - PROSHIN singled to left field. PROSHIN out at first p to 1b, picked off. RYBIN popped up to 1b. BAKALEC grounded out to p. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB.

- 4th - VOLKOV struck out looking. PORKHUN flied out to rf. PIROGOV lined out to p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

5th - PEREDEL'SKIY walked. PEREDEL'SKIY advanced to second on a throwing error by p, picked off. KAMOCHKIN walked. PEREDEL'SKIY advanced to third on a wild pitch. A.NIZOV reached on a fielder's choice; KAMOCHKIN advanced to third; PEREDEL'SKIY scored on an error by c, assist by 2b. SHICHKOV reached on an error by 3b; A.NIZOV advanced to third; KAMOCHKIN scored, unearned. BABASHOV reached on a fielder's choice, advanced to second; SHICHKOV advanced to third; A.NIZOV out at home 3b to c. LAYKOV popped up to 2b. PROSHIN grounded out to 3b. 2 runs, 0 hits, 3 errors, 2 LOB.

- 5th - SHUSTOV reached on an error by 1b. SHUSTOV advanced to second on a throwing error by p, picked off. BAIKOV hit by pitch. SAMUILOV grounded out to 1b unassisted; BAIKOV advanced to second; SHUSTOV advanced to third. CHISTOV struck out looking. BODYAN reached on an error by 2b; BAIKOV scored, unearned; SHUSTOV scored, unearned. KOLISANOV walked; BODYAN advanced to second. KOLISANOV stole second; BODYAN stole third. VOLKOV struck out looking. 2 runs, 0 hits, 3 errors, 2 LOB.

6th - RYBIN flied out to cf. BAKALEC reached on an error by 3b. BAKALEC stole second. PEREDEL'SKIY struck out swinging. KAMOCHKIN struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB.

- 6th - KASHIN to rf for PORKHUN. PIROGOV to p. SAMUILOV to 2b. KUROSHEV to c for CHISTOV. LUZIN to 1b for BODYAN. KASHIN singled to center field. PIROGOV singled to left field; KASHIN advanced to second. SHUSTOV flied out to cf. BAIKOV singled to left field, RBI; PIROGOV advanced to second; KASHIN scored. SAMUILOV flied out to rf. KUROSHEV struck out looking. 1 run, 3 hits, 0 errors, 2 LOB.

7th - KOSIVCHENKO to 1b for RYBIN. KURUSHIN to lf for KAMOCHKIN. FARAONOV to rf for A.NIZOV. FARAONOV singled to center field. FARAONOV stole second. SHICHKOV popped up to 2b. BABASHOV walked. LAYKOV singled to center field, RBI; BABASHOV advanced to second; FARAONOV scored. LAYKOV stole second; BABASHOV stole third. PROSHIN grounded out to 3b. KOSIVCHENKO struck out swinging. 1 run, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

Copyright Russian Baseball Federation (c), 2018