Box Score

vs (Sep 02, 2018)

 
Box Score
 

2018
at (Game 1)
Sep 02, 2018 at BALASHIKHA (SKA)

17 (13-4)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
. 2b 
. ss 
. c  10 
lf 
3b 
rf 
1b 
. cf 
Totals  33  17  14  13  10  18 
  

0 (0-17)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
cf 
   p 
   ph/p 
lf/cf 
. 2b 
3b 
   ph/3b 
ss 
p/1b 
1b/lf 
rf 
Totals  18  11  18 

Score by Innings        R H E
---------------------------------------
............. 470 123 - 17 14 0
............ 000 000 - 0 1 5
---------------------------------------
E - LOGUNOV 2; A.NIZOV; LAYKOV; PEREDEL'SKIY. LOB - MKV 9. 2B - LEONOV; KHAMYAKOV 2. HR - Ant.BULTE. SF - S.SOLOVEV. SB - G.KOCHNOV 3; Ant.BULTE; S.SOLOVEV 2; KHAMYAKOV; V.KOCHNOV.

  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
W,1-0  6.0  11  18  18  68 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
L,0-1  1.0  34 
  3.0  16  21  84 
  2.0  15  54 

Win - LEONOV (1-0). Loss - PEREDEL'SKIY (0-1). Save - None. WP - KOSIVCHENKO 2. PB - LOGUNOV 3. Inherited runners/scored: None. Pitches/strikes: LEONOV 68/53; PEREDEL'SKIY 34/19; ZHIROV 84/48; KOSIVCHENKO 54/23.

Umpires - HP: KOTOV 1B: CHUMAKOV
Start: 11-00 Time: 2-13 Attendance: 16

 
Play-by-Play
 

2018
at (Game 1)
Sep 02, 2018 at BALASHIKHA (SKA)

starters: 22/2b G.KOCHNOV; 10/ss Ant.BULTE; 18/p LEONOV; 25/c S.SOLOVEV; 21/lf KHAMYAKOV; 0/3b BARYSHNIKOV; 72/rf LEMTUGNIKOV; 20/1b BOLGOV; 19/cf V.KOCHNOV;

starters: 35/cf KAMOCHKIN; 5/lf FARAONOV; 0/c LOGUNOV; 12/2b A.NIZOV; 18/3b KASIMOV; 7/ss BAKALEC; 21/p PEREDEL'SKIY; 37/1b RYBIN; 0/rf IGNAT'EV;

1st - G.KOCHNOV singled up the middle (2-1 BKB). G.KOCHNOV stole second, advanced to third on a throwing error by c. Ant.BULTE homered to center field, 2 RBI (1-0 B); G.KOCHNOV scored. LEONOV reached on a throwing error by p (1-2 BKK). LEONOV advanced to third on a throwing error by c. S.SOLOVEV grounded out to ss (2-2 KFFBBF). KHAMYAKOV doubled to right field, RBI (2-2 KBSB); LEONOV scored. KHAMYAKOV stole third. BARYSHNIKOV struck out looking (3-2 FBBFBK). LEMTUGNIKOV reached on a throwing error by 2b (2-0 BB); KHAMYAKOV scored, unearned. BOLGOV grounded out to 3b (2-0 BB). 4 runs, 3 hits, 4 errors, 1 LOB.

1st - KAMOCHKIN struck out swinging, out at first c to 1b (3-2 BBBSKS). FARAONOV struck out looking (0-2 KKK). LOGUNOV struck out looking (1-2 KSBFFK). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

2nd - ZHIROV to p for KAMOCHKIN. FARAONOV to cf. RYBIN to lf. PEREDEL'SKIY to 1b. RYBIN to lf. V.KOCHNOV singled to shortstop (0-0). V.KOCHNOV failed pickoff attempt. V.KOCHNOV stole second. G.KOCHNOV walked (3-1 BKBBB). Ant.BULTE walked (3-1 BBFBB); G.KOCHNOV advanced to second; V.KOCHNOV advanced to third. LEONOV singled to left field, RBI (0-0); Ant.BULTE advanced to second; G.KOCHNOV advanced to third; V.KOCHNOV scored. S.SOLOVEV singled up the middle, 2 RBI (0-2 KKF); LEONOV advanced to third; Ant.BULTE scored; G.KOCHNOV scored. S.SOLOVEV failed pickoff attempt. S.SOLOVEV stole second. KHAMYAKOV doubled to left field, 2 RBI (2-2 BKKFFB); S.SOLOVEV scored; LEONOV scored. BARYSHNIKOV struck out swinging, reached first on a passed ball (1-2 BSFS); KHAMYAKOV scored on a passed ball. LEMTUGNIKOV fouled out to 3b (1-2 BFF). BOLGOV walked (3-1 BFBBB); BARYSHNIKOV advanced to second. V.KOCHNOV singled to right field (0-2 FF); BOLGOV advanced to second; BARYSHNIKOV advanced to third. G.KOCHNOV flied out to ss, RBI (2-2 BFBF); BARYSHNIKOV scored. Ant.BULTE reached on a fielder's choice (0-1 K); V.KOCHNOV out at second ss to 2b. 7 runs, 5 hits, 0 errors, 2 LOB.

2nd - A.NIZOV flied out to cf (1-1 FB). KASIMOV struck out looking (1-2 KSBFK). BAKALEC struck out looking (1-2 FBSK). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

3rd - LEONOV doubled to left center, out at third cf to 3b (1-0 B). S.SOLOVEV singled through the left side (0-1 S). KHAMYAKOV popped up to ss (3-2 BBKSBF). S.SOLOVEV stole second. BARYSHNIKOV flied out to cf (3-2 BBFKB). 0 runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

3rd - PEREDEL'SKIY struck out swinging (0-2 KFS). RYBIN struck out swinging (1-2 SBSS). IGNAT'EV struck out swinging (0-2 SKS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

4th - LEMTUGNIKOV grounded out to ss (2-0 BB). BOLGOV struck out swinging (1-2 FKBS). V.KOCHNOV walked (3-2 BFKBBFB). V.KOCHNOV advanced to second on a passed ball. G.KOCHNOV walked (3-1 BBBSB); V.KOCHNOV scored on a passed ball, unearned. G.KOCHNOV stole second. Ant.BULTE grounded out to 2b (0-1 K). 1 run, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

4th - KOSIVCHENKO pinch hit for ZHIROV. KOSIVCHENKO struck out swinging (2-2 KKBBS). FARAONOV struck out swinging (1-2 SSBS). LOGUNOV lined out to 2b (2-2 FFFBB). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

5th - KOSIVCHENKO to p. LEONOV singled through the left side (2-1 FBB). S.SOLOVEV walked (3-0 BBBB); LEONOV advanced to second. KHAMYAKOV flied out to rf (1-1 KB); LEONOV advanced to third. BARYSHNIKOV struck out swinging (1-2 FBFFS). LEMTUGNIKOV singled to left field, RBI (1-1 KB); S.SOLOVEV advanced to second; LEONOV scored. LEMTUGNIKOV advanced to second on a wild pitch; S.SOLOVEV advanced to third on a wild pitch. BOLGOV singled to center field, RBI (1-1 BK); LEMTUGNIKOV advanced to third; S.SOLOVEV scored. V.KOCHNOV struck out swinging, out at first c to 1b (0-2 KFFS). 2 runs, 3 hits, 0 errors, 2 LOB.

5th - A.NIZOV singled to right field (0-1 S). LAYKOV pinch hit for KASIMOV. A.NIZOV failed pickoff attempt. A.NIZOV out at first p to 1b, picked off. LAYKOV struck out swinging (1-2 BFKS). BAKALEC popped up to p (0-0). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB.

6th - LAYKOV to 3b. G.KOCHNOV walked (3-0 BBBB). G.KOCHNOV failed pickoff attempt. G.KOCHNOV advanced to second on a wild pitch. Ant.BULTE walked (3-0 BBBB). Ant.BULTE stole second; G.KOCHNOV stole third. LEONOV walked (3-0 BBBB). S.SOLOVEV flied out to cf, SF, RBI (3-0 BBB); LEONOV advanced to second; Ant.BULTE scored on an error by 3b; G.KOCHNOV scored. KHAMYAKOV singled to center field, RBI (0-0); LEONOV scored, unearned. BARYSHNIKOV walked (3-0 BBBB); KHAMYAKOV advanced to second. LEMTUGNIKOV struck out looking (0-2 SFK). BARYSHNIKOV failed pickoff attempt. BOLGOV reached on a fielder's choice (2-1 BKB); BARYSHNIKOV advanced to second; KHAMYAKOV out at third 3b unassisted. 3 runs, 1 hit, 1 error, 2 LOB.

6th - PEREDEL'SKIY grounded out to ss (0-0). RYBIN grounded out to ss (1-2 FBSFF). IGNAT'EV flied out to 3b (0-1 K). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

Copyright Russian Baseball Federation (c), 2018