Box Score

vs (Aug 01, 2017)

 
Box Score
 

VIII
at
Aug 01, 2017 at KHIMKI (PLANERNAYA)

19 (1-0)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
ss 
   ss 
cf 
   cf 
lf 
   lf 
   c 
3b 
   3b 
1b 
  - . 1b 
   p 
rf 
   rf 
2b 
   2b 
Totals  23  19  12  10  12 
  

0 (0-1)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
3b 
rf/p 
p/2b 
   ph/p 
ss 
2b/p 
1b 
   1b 
lf 
cf 
   cf 
Totals  12  12 

Score by Innings         R H E
----------------------------------------
.............. (14)02 3 - 19 12 0
 .... 0  00 0 - 0 0 8
----------------------------------------
E - DOKUKIN; BYLDIN 4; KHOROSHKO; VASILTSOV; GLADKOV. LOB - MSK 4; KHA 3. 2B - DEMIDOV. 3B - TRUSOV; BOBKIN; PEKHOTKIN. HR - MOSHECHKOV; ZOLOTAREV 2. HBP - VARDERESYAN; SOLOMATIN; BYLDIN. SH - CHERNOV; TRUSOV; BOBKIN. SB - KIM DENIS 2; CHERNOV 2; ASTASHENKO; KOSTROMIN; BOBKIN; BESPALOV. CS - ASTASHENKO.

  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
W,1-0  2.0 
  2.0 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
L,0-1  0.2  11  13 
  2.1  11  14 
  0.0 
  1.0 

Win - DUDYKIN (1-0). Loss - BOGACHEV (0-1). Save - None. WP - KORYAGIN 2; VASILTSOV 2. HBP - by BOGACHEV (VARDERESYAN); by DUDYKIN (BYLDIN); by PARSHIN (SOLOMATIN).

Umpires - HP: KOTOV 1B: SUROVYAGIN
Start: 11-30 Time: 1-33 Attendance: 55

 
Play-by-Play
 

VIII
at
Aug 01, 2017 at KHIMKI (PLANERNAYA)

starters: 0/ss KIM DENIS; 0/cf CHERNOV; 0/lf TRUSOV; 0/c BOBKIN; 0/3b ZOLOTAREV; 0/1b PEKHOTKIN; 0/p DUDYKIN; 0/rf VARDERESYAN; 0/2b BESPALOV;

starters: 0/3b DOKUKIN; 0/rf SOLOMATIN; 0/p BOGACHEV; 0/c BYLDIN; 0/ss KHOROSHKO; 0/2b VASILTSOV; 0/1b GLADKOV; 0/lf STELMUKH; 0/cf CHERNOLEVSKI;

1st - KIM DENIS walked. KIM DENIS stole second. KIM DENIS advanced to third on a throwing error by c, scored. CHERNOV singled to third base. CHERNOV stole second. CHERNOV stole third. TRUSOV tripled to center field, RBI; CHERNOV scored. TRUSOV scored on a throwing error by c. BOBKIN tripled to left field. BOBKIN scored on a throwing error by c. ZOLOTAREV homered to right field, RBI. PEKHOTKIN tripled to left field. DUDYKIN reached on a throwing error by ss, advanced to second, RBI; PEKHOTKIN scored. VARDERESYAN hit by pitch. BESPALOV reached on an error by 1b, assist by ss, advanced to second; VARDERESYAN scored, unearned; DUDYKIN scored, unearned. BESPALOV stole third. KIM DENIS walked. KIM DENIS stole second. CHERNOV grounded out to p, SAC, RBI; KIM DENIS advanced to third; BESPALOV scored, unearned. TRUSOV singled to center field, RBI; KIM DENIS scored, unearned. BOBKIN grounded out to p, SAC; TRUSOV advanced to second. BOGACHEV to 2b. VASILTSOV to p. ZOLOTAREV homered to right field, 2 RBI, unearned; TRUSOV scored, unearned. PEKHOTKIN reached on a throwing error by 3b, advanced to third. PEKHOTKIN scored on a wild pitch, unearned. DUDYKIN singled to third base, bunt, advanced to second on a throwing error by c, scored. VARDERESYAN popped up to c, runner left early. 14 runs, 8 hits, 7 errors, 0 LOB.

1st - DOKUKIN grounded out to 3b. SOLOMATIN grounded out to p. BOGACHEV walked. BYLDIN hit by pitch; BOGACHEV advanced to second. KHOROSHKO struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 LOB.

2nd - GURAZDA to cf for CHERNOLEVSKI. BESPALOV grounded out to p, bunt. KIM DENIS popped up to c, runner left early. CHERNOV singled to pitcher, bunt. TRUSOV grounded out to p, SAC; CHERNOV advanced to second. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

2nd - VASILTSOV grounded out to p. GLADKOV grounded out to p. STELMUKH struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

3rd - BOBKIN reached on an error by p, bunt. BOBKIN stole second. ZOLOTAREV walked. BOBKIN out at third p to 3b, picked off. PEKHOTKIN walked; ZOLOTAREV advanced to second. PARSHIN to p for DUDYKIN. PARSHIN singled to center field, RBI; PEKHOTKIN advanced to second; ZOLOTAREV scored. PARSHIN advanced to second on a wild pitch; PEKHOTKIN advanced to third on a wild pitch, scored. VARDERESYAN popped up to 2b. BESPALOV out at first 1b to p, bunt. 2 runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB.

3rd - MOSHECHKOV to ss for KIM DENIS. DEMIDOV to 3b for ZOLOTAREV. KOLOBAEV to 2b for BESPALOV. GURAZDA struck out swinging. DOKUKIN struck out swinging. SOLOMATIN hit by pitch. KORYAGIN pinch hit for BOGACHEV. KORYAGIN struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

4th - SOLOMATIN to p. VASILTSOV to 2b. FEDOSEEV to 1b for GLADKOV. SOLOMATIN to rf. KORYAGIN to p. MOSHECHKOV homered to right field, RBI. ASTASHENKO to cf for CHERNOV. ASTASHENKO walked. ASTASHENKO stole second. KOSTROMIN to lf for TRUSOV. ASTASHENKO out at third c to 3b, caught stealing. KOSTROMIN walked. KOSTROMIN stole second. VOLKOV to c for BOBKIN. VOLKOV grounded out to p; KOSTROMIN advanced to third. DEMIDOV doubled to right field, RBI; KOSTROMIN scored. MILNIK-VEDEN to 1b for PEKHOTKIN. DEMIDOV advanced to third on a wild pitch. DEMIDOV scored on a wild pitch. MILNIK-VEDEN walked. PARSHIN walked; MILNIK-VEDEN advanced to second. KOZYRENKO to rf for VARDERESYAN. KOZYRENKO struck out swinging. 3 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

4th - BYLDIN struck out swinging. KHOROSHKO struck out swinging. VASILTSOV struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

Copyright Russian Baseball Federation (c), 2010