Box Score

vs (Aug 04, 2017)

 
Box Score
 

VIII
at
Aug 04, 2017 at KHIMKI (PLANERNAYA)

12 (1-3)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
rf/cf 
2b 
ss/p 
p/3b 
1b/p 
3b/rf 
cf/1b 
lf 
Totals  23  12  12 
  

11 (1-3)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
3b 
   p 
1b 
ss 
2b 
cf 
lf 
   lf/ph 
   lf/ph 
rf 
   rf/ph 
Totals  16  11  11  12 

Score by Innings        R H E
--------------------------------------
 ..... 117 30 - 12 9 4
 .... 203 6X - 11 3 6
--------------------------------------
E - KOSENKO 2; GORDEYCHUK; GORKAVTSEV; DOKUKIN; STELMUKH; BYLDIN 2; VASILTSOV 2. LOB - PRM 5; KHA 7. 2B - KHOMICH; BYLDIN. 3B - KHOMICH. HBP - GORDEYCHUK; GORKAVTSEV; BYLDIN; FEDOSEEV; SIDOROV A.. SB - VASYUKOVICH 4; VASILENKO 2; KIM DAVID; KOSENKO 2; GORDEYCHUK 3; KHOMICH; GORKAVTSEV 4; DOKUKIN; STELMUKH 2; KORYAGIN 2; NIM 2. CS - VASYUKOVICH; KOSENKO.

  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
  1.0 
W,1-0  2.1  18 
  0.2 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
L,0-1  2.1  14  17 
  1.2  12 

Win - KHOMICH (1-0). Loss - BOGACHEV (0-1). Save - None. WP - GORDEYCHUK 2; BOGACHEV. HBP - by BOGACHEV (GORKAVTSEV); by KHOMICH (BYLDIN); by KHOMICH (FEDOSEEV); by STELMUKH (GORDEYCHUK); by KOSENKO (SIDOROV A.). PB - BYLDIN 3.

Umpires - HP: PONOMAREV 1B: LUKYANOV
Start: 9-00 Time: 2-00 Attendance: 50

 
Play-by-Play
 

VIII
at
Aug 04, 2017 at KHIMKI (PLANERNAYA)

starters: 0/rf VASYUKOVICH; 0/c VASILENKO; 0/2b KIM DAVID; 0/ss KOSENKO; 0/p GORDEYCHUK; 0/1b KHOMICH; 0/3b CHERNYSHOV; 0/cf GORKAVTSEV; 0/lf SARVUT;

starters: 0/3b DOKUKIN; 0/p BOGACHEV; 0/c BYLDIN; 0/1b KORYAGIN; 0/ss VASILTSOV; 0/2b KHOROSHKO; 0/cf NIM; 0/lf CHERNOLEVSKI; 0/rf GLADKOV;

1st - VASYUKOVICH singled to left field. VASYUKOVICH stole second. VASYUKOVICH stole third. VASILENKO struck out swinging. KIM DAVID grounded out to 1b unassisted, RBI; VASYUKOVICH scored. KOSENKO singled to third base. KOSENKO out at second p to 1b to 2b, caught stealing. 1 run, 2 hits, 0 errors, 0 LOB.

1st - DOKUKIN singled up the middle. DOKUKIN stole second. DOKUKIN advanced to third on a wild pitch. BOGACHEV struck out looking. BYLDIN walked. BYLDIN advanced to second on a wild pitch; DOKUKIN scored on a wild pitch. KORYAGIN popped up to ss. BYLDIN advanced to third on a throwing error by p. VASILTSOV reached on a throwing error by ss, advanced to second; BYLDIN scored, unearned. KHOROSHKO struck out looking. 2 runs, 1 hit, 2 errors, 1 LOB.

2nd - VASYUKOVICH to cf. GORDEYCHUK to 3b. KHOMICH to p. CHERNYSHOV to rf. GORKAVTSEV to 1b. GORDEYCHUK reached on an error by ss. GORDEYCHUK advanced to second on a passed ball. KHOMICH struck out looking; GORDEYCHUK stole third. GORDEYCHUK scored on a passed ball, unearned. CHERNYSHOV struck out looking. GORKAVTSEV hit by pitch. GORKAVTSEV stole second. SARVUT walked; GORKAVTSEV advanced to third on a wild pitch. SARVUT advanced to second. VASYUKOVICH reached on a fielder's choice; GORKAVTSEV out at home p to c to 3b to p. 1 run, 0 hits, 1 error, 2 LOB.

2nd - NIM walked. NIM stole second. CHERNOLEVSKI struck out looking. GLADKOV struck out looking. NIM stole third. DOKUKIN flied out to lf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

3rd - VASILENKO reached on a throwing error by 3b. VASILENKO stole second. KIM DAVID walked. KIM DAVID stole second, advanced to third; VASILENKO stole third, scored on a throwing error by c, unearned. KOSENKO singled to right field, RBI; KIM DAVID scored. KOSENKO stole second. GORDEYCHUK reached on an error by ss. GORDEYCHUK stole second; KOSENKO stole third. KHOMICH doubled to right field, 2 RBI; GORDEYCHUK scored; KOSENKO scored. KHOMICH stole third, scored on a throwing error by c. CHERNYSHOV grounded out to 2b. GORKAVTSEV singled to center field. GORKAVTSEV stole second. GORKAVTSEV stole third. GORKAVTSEV scored on a passed ball. STELMUKH to p for BOGACHEV. SARVUT popped up to 3b. VASYUKOVICH singled to pitcher. VASYUKOVICH stole second. VASILENKO walked. VASYUKOVICH stole third. VASILENKO advanced to second. KIM DAVID singled to right field, RBI; VASILENKO advanced to third; VASYUKOVICH scored, unearned. KIM DAVID advanced to second. KOSENKO struck out swinging. 7 runs, 5 hits, 4 errors, 2 LOB.

3rd - FEDOSEEV to lf for CHERNOLEVSKI. GLADCHENKO to rf for GLADKOV. STELMUKH walked. BYLDIN hit by pitch; STELMUKH advanced to second. STELMUKH stole third. BYLDIN advanced to second. KORYAGIN singled to center field, RBI; BYLDIN advanced to third, out at home cf to ss to c; STELMUKH scored. KORYAGIN stole second. VASILTSOV walked. KORYAGIN stole third. KHOROSHKO struck out looking; VASILTSOV advanced to second. NIM walked. FEDOSEEV pinch hit. GLADCHENKO pinch hit. FEDOSEEV hit by pitch, RBI; NIM advanced to second; VASILTSOV advanced to third; KORYAGIN scored. FEDOSEEV advanced to second; NIM advanced to third; VASILTSOV scored on a throwing error by 1b, unearned. GLADCHENKO struck out looking. 3 runs, 1 hit, 1 error, 2 LOB.

4th - FEDOSEEV to lf. GLADCHENKO to rf. GORDEYCHUK hit by pitch. GORDEYCHUK stole second. KHOMICH tripled to left field, RBI; GORDEYCHUK scored. CHERNYSHOV flied out to cf. GORKAVTSEV singled to third base, RBI; KHOMICH scored. GORKAVTSEV stole second. SARVUT reached on a throwing error by p, advanced to second on the throw; GORKAVTSEV advanced to third. VASYUKOVICH walked. VASILENKO reached on a fielder's choice, RBI; VASYUKOVICH advanced to second; SARVUT out at third 3b unassisted; GORKAVTSEV scored, unearned. VASYUKOVICH out at third p to 3b, caught stealing. 3 runs, 2 hits, 1 error, 1 LOB.

4th - SIDOROV A. to lf for FEDOSEEV. DOKUKIN grounded out to p. STELMUKH walked. STELMUKH stole second. BYLDIN doubled down the rf line, RBI; STELMUKH scored. KORYAGIN walked. VASILTSOV walked; KORYAGIN advanced to second; BYLDIN advanced to third. KHOROSHKO walked, RBI; VASILTSOV advanced to second; KORYAGIN advanced to third; BYLDIN scored. KOSENKO to p. GORDEYCHUK to ss. KHOMICH to 1b. CHERNYSHOV to 3b. GORKAVTSEV to rf. NIM walked, RBI; KHOROSHKO advanced to second; VASILTSOV advanced to third; KORYAGIN scored. SIDOROV A. pinch hit. SIDOROV A. hit by pitch, RBI; NIM advanced to second; KHOROSHKO advanced to third; VASILTSOV scored. GLADCHENKO reached on a fielder's choice, advanced to second; SIDOROV A. advanced to third; NIM scored, unearned; KHOROSHKO scored on a throwing error by p, unearned. DOKUKIN reached on a fielder's choice; GLADCHENKO advanced to third; SIDOROV A. out at home p to c. DOKUKIN advanced to second. STELMUKH walked. BYLDIN struck out swinging. 6 runs, 1 hit, 1 error, 3 LOB.

5th - SIDOROV A. to lf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

Copyright Russian Baseball Federation (c), 2010