Box Score

vs 42 (May 18, 2019)

 
Box Score
 

2019
at 42
May 18, 2019 at KHIMKI (PLANERNAYA)

12 (1-0)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
2b 
rf 
lf 
3b 
dh/p 
. ss 
1b 
cf 
   p 
Totals  40  12  13  10  27 
  

42 8 (0-3)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
ss 
. rf 
3b 
   3b 
dh/p 
1b 
cf 
   ph/lf 
   lf 
lf/cf 
11 
2b 
   p 
Totals  35  27 

Score by Innings          R H E
-------------------------------------------
............. 301 013 022 - 12 13 3
 42............ 430 010 000 - 8 8 5
-------------------------------------------
E - KHOMYAKOV; KUDRYASHOV; Ant.BULTE; Art.KULIK; PODYAPOLSKI; VOROBIEV 2; VOROTILIN. DP - MKV 2; SHOR42 1. LOB - MKV 9; SHOR42 7. 2B - KHOMYAKOV; MAKARKIN; VOROBIEV. 3B - KHOMYAKOV; KUDRYASHOV; E.LIBIN; V.KOCHNOV. HBP - Art.KULIK; KOTLYAR. SF - G.KOCHNOV. SB - KHOMYAKOV 2; KOTLYAR.

  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
  6.2  28  33  10  113 
W,1-0  1.1  26 
  1.0  14 
  
42   ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
  5.0  21  23  94 
  0.1  23 
L,0-1  3.2  16  20  85 

Win - RODRIGUEZ (1-0). Loss - ILIIN (0-1). Save - None. WP - ILIIN; LADOSHKIN; P.TALAKIN. HBP - by V.SHMELEV (KOTLYAR); by V.SHMELEV (Art.KULIK). PB - VOROTILIN. Pitches/strikes: V.SHMELEV 113/74; RODRIGUEZ 26/13; LEONOV 14/10; LADOSHKIN 94/54; P.TALAKIN 23/12; ILIIN 85/53.

Umpires - HP: CHUMAKOV 1B: SCHELKOV
Start: 17-30 Time: 3-07 Attendance: 7

 
Play-by-Play
 

2019
at 42
May 18, 2019 at KHIMKI (PLANERNAYA)

starters: 22/2b G.KOCHNOV; 20/rf BOLGOV; 21/lf KHOMYAKOV; 0/3b KUDRYASHOV; 18/dh LEONOV; 10/ss Ant.BULTE; 20/1b E.LIBIN; 26/c MAKARKIN; 19/cf V.KOCHNOV; 0/p V.SHMELEV;

42 starters: 77/ss Art.KULIK; 41/rf PODYAPOLSKI; 50/3b VOROBIEV; 20/dh ILIIN; 34/1b KOTLYAR; 23/cf KORNEV; 28/lf TARASOV; 12/c VOROTILIN; 55/2b SHEVCHENKO M; 24/p LADOSHKIN;

1st - G.KOCHNOV struck out looking (2-2 KBBFK). BOLGOV singled to third base (2-1 BBK). KHOMYAKOV tripled to right field, RBI (1-2 KFB); BOLGOV scored. KUDRYASHOV tripled to center field, RBI (2-0 BB); KHOMYAKOV scored. LEONOV grounded out to 2b, RBI (2-2 BBKF); KUDRYASHOV scored. Ant.BULTE struck out swinging (2-2 BKBSS). 3 runs, 3 hits, 0 errors, 0 LOB.

42 1st - Art.KULIK singled to right field (0-1 K). PODYAPOLSKI walked (3-2 BKKBBB); Art.KULIK advanced to second. VOROBIEV singled to right field (0-1 K); PODYAPOLSKI advanced to second; Art.KULIK advanced to third. ILIIN singled to left field, advanced to second on an error by lf, 2 RBI (3-2 BKBKBF); VOROBIEV scored; PODYAPOLSKI scored; Art.KULIK scored. KOTLYAR hit by pitch (1-1 BF). KORNEV grounded into double play 3b to 2b to 1b (3-2 KFBBB); KOTLYAR out on the play; ILIIN advanced to third. TARASOV singled to center field, RBI (1-2 BFSF); ILIIN scored. VOROTILIN flied out to cf (0-0). 4 runs, 4 hits, 1 error, 1 LOB.

2nd - E.LIBIN tripled to right center (2-2 BKKB). MAKARKIN struck out looking (0-2 FFK). V.KOCHNOV struck out swinging (3-2 BBKSBS). G.KOCHNOV popped up to 2b (2-1 BKB). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

42 2nd - SHEVCHENKO M struck out swinging (1-2 BKFFS). Art.KULIK walked (3-2 BBKSBB). PODYAPOLSKI walked (3-2 KBFBBB); Art.KULIK advanced to second. VOROBIEV doubled to left field, 2 RBI (0-0); PODYAPOLSKI scored; Art.KULIK scored. ILIIN popped up to 3b (1-0 B). VOROBIEV failed pickoff attempt. KOTLYAR singled to right field, RBI (0-0); VOROBIEV scored. KOTLYAR stole second. KORNEV struck out swinging (2-2 KBFBS). 3 runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

3rd - BOLGOV flied out to lf (0-1 K). KHOMYAKOV singled to pitcher (1-2 KBS). KHOMYAKOV failed pickoff attempt. KHOMYAKOV stole second. KUDRYASHOV walked (3-1 BBKBB). KUDRYASHOV advanced to second on a wild pitch; KHOMYAKOV advanced to third on a wild pitch. LEONOV reached on an error by ss, RBI (1-1 BS); KHOMYAKOV scored. Ant.BULTE grounded into double play ss to 1b (0-0); LEONOV out on the play. 1 run, 1 hit, 1 error, 1 LOB.

42 3rd - TARASOV lined out to 2b (0-0). VOROTILIN grounded out to 1b unassisted (1-2 BSFF). SHEVCHENKO M reached on a throwing error by ss (3-2 KKBBB). Art.KULIK hit by pitch (0-0); SHEVCHENKO M advanced to second. PODYAPOLSKI grounded out to 2b (0-0). 0 runs, 0 hits, 1 error, 2 LOB.

4th - E.LIBIN popped up to 2b (3-2 FKBBB). MAKARKIN singled up the middle (1-1 KB). V.KOCHNOV walked (3-2 FBBKBB); MAKARKIN advanced to second. MAKARKIN out at second c to ss, picked off. V.KOCHNOV failed pickoff attempt. G.KOCHNOV grounded out to 3b (0-0). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

42 4th - VOROBIEV grounded out to p (2-2 KFBB). ILIIN flied out to lf (1-2 KKFB). KOTLYAR flied out to cf (3-2 FSBBB). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

5th - BOLGOV flied out to lf (3-1 BBBK). KHOMYAKOV doubled to center field (3-2 BKBKB). KUDRYASHOV grounded out to 3b (2-1 BKB). KHOMYAKOV stole third, scored on a throwing error by c, unearned. LEONOV struck out swinging (0-2 KKFS). 1 run, 1 hit, 1 error, 0 LOB.

42 5th - NEFEDOV pinch hit for KORNEV. NEFEDOV reached on a throwing error by 3b, advanced to second (2-2 KSFBFB). TARASOV singled through the left side (0-2 KS); NEFEDOV advanced to third. VOROTILIN singled to center field, RBI (0-0); TARASOV advanced to second; NEFEDOV scored, unearned. SHEVCHENKO M fouled out to 3b (0-0). Art.KULIK grounded into double play 2b to ss to 1b (0-1 K); VOROTILIN out on the play. 1 run, 2 hits, 1 error, 1 LOB.

6th - NEFEDOV to lf. TARASOV to cf. P.TALAKIN to p for LADOSHKIN. Ant.BULTE reached on an error by 3b (0-1 K). Ant.BULTE failed pickoff attempt. Ant.BULTE advanced to second on a wild pitch. E.LIBIN walked (3-2 BBKFBFB). MAKARKIN doubled down the rf line, advanced to third on an error by rf, 2 RBI (2-1 BBK); E.LIBIN scored; Ant.BULTE scored, unearned. V.KOCHNOV walked (3-2 BBKKFFBB). mound visit. G.KOCHNOV fouled out to c, bunt (1-0 B). ILIIN to p. / for P.TALAKIN. BOLGOV reached on a fielder's choice (1-2 BKSF); V.KOCHNOV out at second 2b to ss. BOLGOV advanced to second on a passed ball; MAKARKIN scored on a passed ball, unearned. KHOMYAKOV struck out swinging (3-2 FBBBKFFS). 3 runs, 1 hit, 2 errors, 1 LOB.

42 6th - PODYAPOLSKI lined out to 2b (0-2 KF). VOROBIEV flied out to lf (0-0). ILIIN popped up to 2b (0-0). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

7th - KUDRYASHOV walked (3-1 BBKBB). LEONOV walked (3-2 BKFBBFFFB); KUDRYASHOV advanced to second. mound visit. LEONOV advanced to second on a wild pitch; KUDRYASHOV advanced to third on a wild pitch. Ant.BULTE walked (3-2 KFBFBBB). E.LIBIN struck out looking (0-2 KSK). MAKARKIN struck out looking (0-2 KFK). V.KOCHNOV fouled out to c (2-2 SBFB). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 3 LOB.

42 7th - KOTLYAR grounded out to 2b (0-1 K). NEFEDOV flied out to cf (1-2 KSB). RODRIGUEZ to p for V.SHMELEV. TARASOV walked (3-0 BBBB). VOROTILIN flied out to rf (0-1 K). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

8th - VLASOV to lf for NEFEDOV. G.KOCHNOV grounded out to ss (2-1 BKB). BOLGOV fouled out to p (0-1 K). KHOMYAKOV singled up the middle (0-1 F). KUDRYASHOV reached on an error by 3b, advanced to second (3-2 KBBBFF); KHOMYAKOV advanced to third. LEONOV singled to right field, 2 RBI (2-0 BB); KUDRYASHOV scored, unearned; KHOMYAKOV scored, unearned. Ant.BULTE flied out to cf (0-1 K). 2 runs, 2 hits, 1 error, 1 LOB.

42 8th - SHEVCHENKO M walked (3-2 KKBBFBFB). Art.KULIK struck out looking (2-2 KBBKK). PODYAPOLSKI flied out to lf (1-0 B). SHEVCHENKO M failed pickoff attempt. VOROBIEV reached on a fielder's choice (2-2 BKBK); SHEVCHENKO M out at second ss to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

9th - MARKOV to 3b for VOROBIEV. E.LIBIN singled through the left side (3-1 BFBB). MAKARKIN struck out looking (0-2 KKK). V.KOCHNOV tripled to left center, RBI (0-1 K); E.LIBIN scored. G.KOCHNOV flied out to rf, SF, RBI (1-0 B); V.KOCHNOV scored. BOLGOV singled to center field (0-1 K). KHOMYAKOV flied out to rf (3-2 BKBFB). 2 runs, 3 hits, 0 errors, 1 LOB.

42 9th - LEONOV to p. / for RODRIGUEZ. ILIIN struck out looking (3-2 SKFBBBK). KOTLYAR lined out to 2b (1-2 BSK). VLASOV grounded out to ss (0-2 KS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

Copyright Russian Baseball Federation (c), 2019