Box Score

vs 42 (May 19, 2019)

 
Box Score
 

2019
at 42
May 19, 2019 at KHIMKI (PLANERNAYA)

5 (2-0)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
2b 
   2b 
rf 
lf 
3b 
1b  10 
12 
dh 
   ph/dh 
   ph/p 
. ss 
cf 
Totals  40  13  27  13 
  

42 0 (0-4)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
ss 
. rf 
2b 
   2b 
lf 
   lf 
   lf 
dh/p 
3b 
cf 
   ph 
1b 
   1b 
   ph 
   p 
Totals  25  12  27  11 

Score by Innings          R H E
-------------------------------------------
............. 010 100 003 - 5 13 0
 42............ 000 000 000 - 0 0 2
-------------------------------------------
E - AYZATULIN; KORNEV. DP - MKV 1; SHOR42 1. LOB - MKV 13; SHOR42 2. 2B - KUDRYASHOV; E.LIBIN; V.KOCHNOV. 3B - KUDRYASHOV; Ant.BULTE. HBP - KUDRYASHOV. SB - KUDRYASHOV; E.LIBIN.

  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
W,1-0  8.2  12  24  27  110 
  0.1  12 
  
42   ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
L,0-1  6.0  24  27  106 
  2.0  10  34 
  1.0  25 

Win - LEONOV (1-0). Loss - MARKOV (0-1). Save - None. WP - P.TALAKIN. HBP - by MARKOV (KUDRYASHOV). Pitches/strikes: LEONOV 110/78; FALALEEV 12/5; MARKOV 106/63; P.TALAKIN 34/23; KOTLYAR 25/13.

Umpires - HP: CHUBAROV 1B: CHUMAKOV
Start: 15-25 Time: 2-36 Attendance: 30

 
Play-by-Play
 

2019
at 42
May 19, 2019 at KHIMKI (PLANERNAYA)

starters: 22/2b G.KOCHNOV; 20/rf BOLGOV; 21/lf KHOMYAKOV; 0/3b KUDRYASHOV; 20/1b E.LIBIN; 26/c MAKARKIN; 0/dh V.SHMELEV; 10/ss Ant.BULTE; 19/cf V.KOCHNOV; 18/p LEONOV;

42 starters: 77/ss Art.KULIK; 41/rf PODYAPOLSKI; 50/2b VOROBIEV; 20/lf ILIIN; 34/dh KOTLYAR; 8/3b AYZATULIN; 23/cf KORNEV; 28/1b TARASOV; 43/c SHIROKIY I.; 95/p MARKOV;

1st - G.KOCHNOV struck out looking (0-2 KFK). BOLGOV flied out to lf (2-0 BB). KHOMYAKOV grounded out to 3b (2-1 KBB). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

42 1st - Art.KULIK struck out swinging (1-2 BKKS). PODYAPOLSKI struck out swinging (1-2 FBFS). VOROBIEV struck out swinging (1-2 KBFS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

2nd - KUDRYASHOV doubled down the lf line (3-2 BBKBK). KUDRYASHOV stole third. E.LIBIN doubled down the rf line, RBI (3-2 BBKKFB); KUDRYASHOV scored. MAKARKIN singled down the lf line, advanced to second on the throw (1-0 B); E.LIBIN advanced to third, out at home lf to c. V.SHMELEV struck out swinging (1-2 BKFS). Ant.BULTE grounded out to ss (1-1 BK). 1 run, 3 hits, 0 errors, 1 LOB.

42 2nd - ILIIN fouled out to 1b (2-2 BKBFF). KOTLYAR struck out swinging (2-2 SBSFFBS). AYZATULIN struck out swinging (0-2 KSS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

3rd - V.KOCHNOV doubled down the rf line (3-2 KBBSBF). G.KOCHNOV walked (3-0 BBBB). BOLGOV infield fly to 3b (2-1 BBF). KHOMYAKOV singled through the left side (1-1 KB); G.KOCHNOV advanced to second; V.KOCHNOV advanced to third. KUDRYASHOV grounded into double play 2b to ss to 1b (2-2 BSBK); KHOMYAKOV out on the play. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

42 3rd - KORNEV struck out swinging (3-2 KBBSBS). TARASOV grounded out to ss (0-1 F). SHIROKIY I. flied out to p (3-2 BSBSBFFF). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

4th - E.LIBIN walked (3-2 KBBBKFFB). MAKARKIN singled to center field, advanced to second on an error by cf (0-0); E.LIBIN scored, unearned. V.SHMELEV struck out swinging (2-2 FBSBS). MAKARKIN failed pickoff attempt. Ant.BULTE grounded out to ss (0-0); MAKARKIN advanced to third. V.KOCHNOV grounded out to ss (3-2 KSBBB). 1 run, 1 hit, 1 error, 1 LOB.

42 4th - Art.KULIK walked (3-1 SBBBB). Art.KULIK failed pickoff attempt. PODYAPOLSKI lined into double play ss unassisted (1-1 KB); Art.KULIK out on the play. VOROBIEV popped up to 1b (1-0 B). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

5th - SHMORGILO to lf for ILIIN. G.KOCHNOV flied out to cf (1-2 SBF). BOLGOV reached on a throwing error by 3b, advanced to second (1-1 KB). KHOMYAKOV popped up to 3b (1-0 B). KUDRYASHOV hit by pitch (2-2 KBBKFF). E.LIBIN reached on a fielder's choice (0-0); KUDRYASHOV out at second 3b to 2b. 0 runs, 0 hits, 1 error, 2 LOB.

42 5th - SHMORGILO walked (3-2 FFBBBB). SHMORGILO failed pickoff attempt. SHMORGILO out at first p to 1b, picked off. KOTLYAR flied out to rf (2-2 KBBS). AYZATULIN struck out looking (0-2 SKK). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

6th - MAKARKIN struck out swinging (0-2 KFS). D.UVAROV pinch hit. D.UVAROV to dh for V.SHMELEV. D.UVAROV struck out swinging (0-2 SSFS). Ant.BULTE tripled to right center (3-1 BKBB). V.KOCHNOV flied out to lf (0-0). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

42 6th - TETEREV to 2b for G.KOCHNOV. KORNEV flied out to rf (0-2 SF). TARASOV struck out swinging (1-2 FSFBFS). SHIROKIY I. grounded out to 2b (0-0). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

7th - P.TALAKIN to p for MARKOV. TETEREV singled to left field (1-2 BKSF). BOLGOV singled to pitcher, bunt (0-0); TETEREV advanced to second. KHOMYAKOV reached on a fielder's choice (0-2 KS); BOLGOV out at second ss to 2b; TETEREV advanced to third. KHOMYAKOV failed pickoff attempt. KHOMYAKOV advanced to second on a wild pitch. KUDRYASHOV lined out to ss (2-0 BB). E.LIBIN struck out swinging (1-2 BFFS). 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

42 7th - Art.KULIK grounded out to ss (1-1 KB). PODYAPOLSKI grounded out to 2b (0-1 F). VOROBIEV grounded out to 2b (0-2 KK). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

8th - D.STEPANOV to 1b for TARASOV. SHEVCHENKO M to 2b for VOROBIEV. MAKARKIN grounded out to 3b (0-0). D.UVAROV struck out swinging (1-2 SFBS). Ant.BULTE walked (3-0 BBBB). Ant.BULTE failed pickoff attempt. V.KOCHNOV singled to left field (1-2 KFB); Ant.BULTE advanced to second. TETEREV struck out swinging (1-2 KSBFS). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB.

42 8th - SHMORGILO struck out looking (1-2 SSBK). KOTLYAR grounded out to 3b (0-0). AYZATULIN struck out swinging (0-2 SKS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

9th - KOTLYAR to p. / for P.TALAKIN. SHEVSHENKO A to lf for SHMORGILO. BOLGOV grounded out to 3b (2-1 KBB). KHOMYAKOV walked (3-1 FBBBB). KUDRYASHOV tripled to right field, RBI (1-0 B); KHOMYAKOV scored. E.LIBIN reached on a fielder's choice (2-0 BB). E.LIBIN stole second. MAKARKIN singled to center field, RBI (1-2 BKF); E.LIBIN advanced to third; KUDRYASHOV scored. FALALEEV pinch hit for D.UVAROV. FALALEEV fouled out to 1b (0-0). MAKARKIN failed pickoff attempt. Ant.BULTE singled up the middle, RBI (2-2 BKBK); MAKARKIN advanced to second; E.LIBIN scored. V.KOCHNOV flied out to cf (0-0). 3 runs, 3 hits, 0 errors, 2 LOB.

42 9th - KOLOSOV pinch hit for KORNEV. KOLOSOV struck out looking (0-2 SKK). D.STEPANOV struck out swinging (0-2 SKS). BEGLARYAN pinch hit for SHIROKIY I.. BEGLARYAN walked (3-2 KSBBFFFBB). FALALEEV to p. / for LEONOV. Art.KULIK walked (3-1 BKBBB); BEGLARYAN advanced to second. PODYAPOLSKI grounded out to 2b (3-2 KBBBKF). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 LOB.

Copyright Russian Baseball Federation (c), 2019