Box Score

42 vs (Sep 22, 2019)

 
Box Score
 

2019
42 at
Sep 22, 2019 at MOSCOW (MOSKVICH)

42 6 (14-10)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
ss/3b 
. lf 
3b/p 
1b/2b 
cf 
rf 
   ss 
2b/rf 
p/1b 
Totals  33  10  24  14 
  

9 (18-6)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
2b 
rf 
lf 
1b 
10 
ss 
3b 
dh 
   ph 
cf 
   p 
Totals  35  12  27 

Score by Innings          R H E
-------------------------------------------
 42............ 002 300 001 - 6 8 2
............. 003 030 03X - 9 12 1
-------------------------------------------
E - VOROBIEV; CHERNYSHOV; KHOMYAKOV. DP - MKV 1. LOB - SHOR42 7; MKV 6. 2B - PODYAPOLSKI; NEFEDOV; TARASOV; G.KOCHNOV; BOLGOV; KHOMYAKOV; LEONOV 2. HBP - AYZATULIN; KOTLYAR; G.KOCHNOV. SF - VOROBIEV. SB - LEONOV; Ant.BULTE. CS - KHOMYAKOV.

42   ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
L,0-1  6.1  28  31  114 
  1.2  27 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
  3.2  17  20  69 
W,1-0  5.1  16  20  71 

Win - KUZNETCOV An (1-0). Loss - TARASOV (0-1). Save - None. WP - VOROBIEV 2; TARASOV; V.SHMELEV; KUZNETCOV An. HBP - by V.SHMELEV (KOTLYAR); by V.SHMELEV (AYZATULIN); by VOROBIEV (G.KOCHNOV). PB - KOTLYAR. Pitches/strikes: TARASOV 114/65; VOROBIEV 27/18; V.SHMELEV 69/45; KUZNETCOV An 71/45.

Umpires - HP: CHUMAKOV 1B: KOBZEV
Start: 12-02 Time: 2-34 Attendance: 20
Game notes: Scorers - PLETNEVA A., KOVSHAR' D. TC - KAVERIN A.

 
Play-by-Play
 

2019
42 at
Sep 22, 2019 at MOSCOW (MOSKVICH)

42 starters: 8/ss AYZATULIN; 41/lf PODYAPOLSKI; 50/3b VOROBIEV; 34/c KOTLYAR; 95/1b MARKOV; 5/cf CHERNYSHOV; 0/rf NEFEDOV; 0/2b VARDERESYAN; 28/p TARASOV;

starters: 22/2b G.KOCHNOV; 20/rf BOLGOV; 21/lf KHOMYAKOV; 18/1b LEONOV; 26/c MAKARKIN; 10/ss Ant.BULTE; 0/3b KUDRYASHOV; 88/dh TKACHENOK; 19/cf V.KOCHNOV; 0/p V.SHMELEV;

42 1st - AYZATULIN flied out to rf (1-1 BK). PODYAPOLSKI flied out to 3b (1-1 KB). VOROBIEV grounded out to 3b (1-2 KSB). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

1st - G.KOCHNOV grounded out to ss (0-1 K). BOLGOV singled to center field, advanced to second on an error by cf (2-1 BBK). KHOMYAKOV grounded out to ss (0-0); BOLGOV advanced to third. LEONOV grounded out to ss (0-1 K). 0 runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB.

42 2nd - KOTLYAR hit by pitch (0-0). KOTLYAR failed pickoff attempt. MARKOV singled to right field (0-2 KK); KOTLYAR advanced to second. CHERNYSHOV struck out looking (1-2 KFBK). NEFEDOV flied out to rf (0-0). MARKOV failed pickoff attempt. VARDERESYAN struck out looking (1-2 BKSK). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB.

2nd - MAKARKIN flied out to rf (1-0 B). Ant.BULTE flied out to rf (2-1 BFB). KUDRYASHOV grounded out to 3b (2-2 KBBF). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

42 3rd - TARASOV doubled down the lf line (0-1 K). AYZATULIN singled to left center, advanced to third on an error by lf, RBI (1-2 BFS); TARASOV scored. PODYAPOLSKI lined out to 2b (0-0). VOROBIEV flied out to 2b (1-1 KB). KOTLYAR singled to center field, RBI (2-1 BKB); AYZATULIN scored, unearned. KOTLYAR failed pickoff attempt. MARKOV reached on a fielder's choice to shortstop (2-1 FBB); KOTLYAR out at second ss to 2b. 2 runs, 3 hits, 1 error, 1 LOB.

3rd - TKACHENOK reached on a throwing error by 3b, advanced to second (1-2 KBS). V.KOCHNOV grounded out to p (0-0). G.KOCHNOV singled to shortstop (2-2 BBKK). G.KOCHNOV failed pickoff attempt. BOLGOV struck out looking (2-2 BBKKK). KHOMYAKOV doubled to center field, ground-rule, RBI (1-2 BKS); G.KOCHNOV advanced to third; TKACHENOK scored, unearned. LEONOV doubled to right center, 2 RBI (2-2 KBBF); KHOMYAKOV scored, unearned; G.KOCHNOV scored, unearned. LEONOV stole third. MAKARKIN struck out looking (3-2 BBBKKK). 3 runs, 3 hits, 1 error, 1 LOB.

42 4th - CHERNYSHOV struck out looking (0-2 KKK). NEFEDOV doubled down the rf line (2-2 KBSB). VARDERESYAN grounded out to ss (3-1 BKBB); NEFEDOV advanced to third. NEFEDOV scored on a wild pitch. TARASOV walked (3-2 BSFBFBFFB). AYZATULIN hit by pitch (2-2 BBKK); TARASOV advanced to second. PODYAPOLSKI doubled to center field, 2 RBI (0-0); AYZATULIN scored; TARASOV scored. KUZNETCOV An to p for V.SHMELEV. VOROBIEV walked (3-2 SBBKBB). KOTLYAR grounded out to ss (2-2 BKBS). 3 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

4th - Ant.BULTE walked (3-1 BKBBB). KUDRYASHOV flied out to lf (0-1 S). TKACHENOK singled to left field (1-0 B); Ant.BULTE advanced to second. V.KOCHNOV reached on a fielder's choice to shortstop (0-1 K); TKACHENOK out at second ss to 2b; Ant.BULTE advanced to third. V.KOCHNOV failed pickoff attempt. G.KOCHNOV grounded out to 3b (2-1 BBK). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB.

42 5th - MARKOV grounded out to 2b (1-1 BS). CHERNYSHOV struck out looking (0-2 KSK). NEFEDOV struck out looking (0-2 FKK). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

5th - BOLGOV walked (3-1 BBBKB). BOLGOV failed pickoff attempt. KHOMYAKOV walked (3-0 BBBB); BOLGOV advanced to second. LEONOV struck out swinging (2-2 KFBFBS). MAKARKIN lined out to cf (3-1 BBBK). KHOMYAKOV advanced to second on a wild pitch; BOLGOV advanced to third on a wild pitch. Ant.BULTE singled to left field, RBI (3-2 BKFBB); KHOMYAKOV advanced to third; BOLGOV scored. Ant.BULTE stole second. KUDRYASHOV singled to shortstop, out at second 2b to c to ss, 2 RBI (0-1 S); Ant.BULTE scored; KHOMYAKOV scored. 3 runs, 2 hits, 0 errors, 0 LOB.

42 6th - VARDERESYAN struck out swinging (0-2 SSS). TARASOV struck out swinging (1-2 SKBS). AYZATULIN walked (3-1 BBBKB). AYZATULIN advanced to second on a wild pitch. PODYAPOLSKI walked (3-2 FBFBBB). VOROBIEV struck out looking (2-2 BSFBK). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 LOB.

6th - TKACHENOK struck out swinging (0-2 KKS). V.KOCHNOV flied out to rf (2-2 BBKF). G.KOCHNOV doubled to left center (1-1 KB). G.KOCHNOV advanced to third on a passed ball. BOLGOV grounded out to p unassisted (1-0 B). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

42 7th - KOTLYAR grounded out to ss (1-1 BS). MARKOV struck out swinging (0-2 SKS). CHERNYSHOV flied out to rf (0-0). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

7th - KHOMYAKOV grounded out to ss (1-0 B). LEONOV doubled to left field (3-1 BBKB). AYZATULIN to 3b. VOROBIEV to p. MARKOV to 2b. Art.KULIK to ss for NEFEDOV. VARDERESYAN to rf. TARASOV to 1b. MAKARKIN grounded out to 3b (0-0). Ant.BULTE grounded out to ss (1-1 KB). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

42 8th - Art.KULIK lined out to 1b (0-0). VARDERESYAN struck out swinging (0-2 FKS). TARASOV lined out to 1b (0-0). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

8th - KUDRYASHOV grounded out to 3b (1-0 B). RODRIGUEZ pinch hit for TKACHENOK. RODRIGUEZ singled down the lf line (0-0). RODRIGUEZ failed pickoff attempt. RODRIGUEZ advanced to second on a wild pitch. V.KOCHNOV flied out to rf (1-1 KB). RODRIGUEZ advanced to third on a wild pitch. G.KOCHNOV hit by pitch (1-2 BKK). BOLGOV doubled to right center, 2 RBI (2-2 KBFFB); G.KOCHNOV scored; RODRIGUEZ scored. KHOMYAKOV singled to left field, RBI (0-2 SF); BOLGOV scored. KHOMYAKOV out at second c to ss, caught stealing. 3 runs, 3 hits, 0 errors, 0 LOB.

42 9th - AYZATULIN singled to right field (2-1 BSB). AYZATULIN failed pickoff attempt. PODYAPOLSKI singled to right center (1-2 KBF); AYZATULIN advanced to third. VOROBIEV flied out to lf, SF, RBI (2-0 BB); AYZATULIN scored. KOTLYAR flied into double play rf to 1b (2-2 BKFB); PODYAPOLSKI out on the play. 1 run, 2 hits, 0 errors, 0 LOB.

Copyright Russian Baseball Federation (c), 2019