Box Score

42 vs - (Aug 04, 2019)

 
Box Score
 

2019
42 at -
Aug 04, 2019 at KHIMKI (PLANERNAYA)

42 13 (1-0)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
ss 
   ss 
cf 
  KOZLOV cf 
3b 
  DEGTYAREV 3b 
dh 
   dh/p 
   ph/rf 
. rf 
   rf/c 
lf 
   lf 
  STEPANOV I. lf 
1b 
   1b 
  SCHERBAKOV D pr/1b 
2b 
  SCHERBAKOV S 2b 
   p 
Totals  39  13  11  27  14  10 
  

- 0 (0-1)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
cf 
. 1b/rf  11 
   rf 
3b/p 
ss 
p/1b 
2b 
   2b 
lf/p 
rf 
  TKACHEV p 
   lf 
Totals  32  27  15 

Score by Innings          R H E
-------------------------------------------
 42............ 000 003 406 - 13 11 2
-......... 000 000 000 - 0 4 7
-------------------------------------------
E - Art.KULIK; VOROBIEV; SHUSTOV; PIROGOV 2; BULTE AND.; BORICHEV 2; CHISTOV. LOB - SHOR42 10; SPB 8. 2B - SHEVSHENKO A; SUKHODOEV. 3B - KOLOSOV. HBP - BEGLARYAN. SH - SHEVCHENKO M. SB - KOLOSOV; VOROBIEV; SHIROKIY I.; PODYAPOLSKI; SCHERBAKOV S. CS - CHISTOV.

42   ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
W,1-0  7.0  25  28  10  94 
  1.0 
  1.0  15 
  
-   ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
L,0-1  6.1  25  28  13  113 
TKACHEV   0.2  27 
  1.0  21 
  1.0  11  36 

Win - LADOSHKIN (1-0). Loss - PIROGOV (0-1). Save - None. WP - PIROGOV; BORICHEV; TKACHEV 2. HBP - by PORKHUN (BEGLARYAN). Pitches/strikes: LADOSHKIN 94/60; P.TALAKIN 8/6; KOTLYAR 15/11; PIROGOV 113/67; TKACHEV 27/13; BORICHEV 21/11; PORKHUN 36/20.

Umpires - HP: CHUMAKOV 1B: GRIBENNIKOV
Start: 12-00 Time: 2-50 Attendance: 16

 
Play-by-Play
 

2019
42 at -
Aug 04, 2019 at KHIMKI (PLANERNAYA)

42 starters: 77/ss Art.KULIK; 30/cf KOLOSOV; 50/3b VOROBIEV; 20/dh ILIIN; 43/c SHIROKIY I.; 41/rf PODYAPOLSKI; 0/lf SHEVSHENKO A; 20/1b D.STEPANOV; 55/2b SHEVCHENKO M; 24/p LADOSHKIN;

- starters: 18/cf KOLISANOV; 15/1b V.VOLKOV; 11/3b PORKHUN; 50/ss SHUSTOV; 0/p PIROGOV; 35/2b BULTE AND.; 10/lf BORICHEV; 77/rf SUKHODOEV; 13/c CHISTOV;

42 1st - Art.KULIK flied out to rf (2-1 BBK). KOLOSOV grounded out to ss (2-2 BKBS). VOROBIEV grounded out to ss (0-1 K). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

- 1st - KOLISANOV popped up to 3b (1-1 KB). V.VOLKOV struck out looking (2-2 BKBSK). PORKHUN singled to left field (0-0). SHUSTOV grounded out to 2b (1-0 B). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

42 2nd - ILIIN struck out swinging (2-2 KKBBS). SHIROKIY I. flied out to cf (1-2 KFFB). PODYAPOLSKI singled through the right side (1-1 BK). PODYAPOLSKI failed pickoff attempt. PODYAPOLSKI stole second. SHEVSHENKO A grounded out to ss (3-2 BBKFB). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

- 2nd - PIROGOV grounded out to p (0-0). BULTE AND. struck out looking (0-2 KFK). BORICHEV singled to right field (1-2 BKS). SUKHODOEV struck out swinging (2-2 BKKBS). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

42 3rd - D.STEPANOV grounded out to ss (0-1 K). SHEVCHENKO M grounded out to 3b (3-2 BBKFB). Art.KULIK singled to shortstop (2-2 KBSFBF). Art.KULIK failed pickoff attempt. KOLOSOV singled to third base, bunt (1-1 BF); Art.KULIK advanced to second. VOROBIEV reached on a fielder's choice (0-1 K); KOLOSOV out at second ss to 2b. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

- 3rd - CHISTOV reached on a fielding error by 3b (2-0 BB). KOLISANOV reached on an error by ss (0-0); CHISTOV advanced to second. CHISTOV failed pickoff attempt. V.VOLKOV flied out to cf (2-2 FFBB). PORKHUN flied out to rf (0-1 F). KOLISANOV failed pickoff attempt. SHUSTOV struck out swinging (2-2 KSBFBS). 0 runs, 0 hits, 2 errors, 2 LOB.

42 4th - ILIIN grounded out to 1b unassisted (3-2 BBBKS). SHIROKIY I. grounded out to ss (0-0). PODYAPOLSKI grounded out to p (2-2 KBBF). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

- 4th - PIROGOV flied out to rf (0-0). BULTE AND. grounded out to ss (1-1 KB). BORICHEV struck out swinging (2-2 BKKBS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

42 5th - SHEVSHENKO A doubled to left field (1-2 BKK). D.STEPANOV lined out to 3b (0-0). SHEVCHENKO M grounded out to p, SAC (1-1 BF); SHEVSHENKO A advanced to third. Art.KULIK flied out to rf (1-0 B). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

- 5th - SUKHODOEV doubled to right field (0-2 KS). CHISTOV reached on a fielder's choice, bunt (0-0); SUKHODOEV out at second p to 3b to ss. KOLISANOV grounded out to 3b (1-1 BF); CHISTOV advanced to second. V.VOLKOV walked (3-2 BBFFBB). CHISTOV out at third c to 3b, caught stealing. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

42 6th - KOLOSOV struck out swinging (2-2 BBKSS). VOROBIEV reached on an error by ss (3-2 KBBKFB). KOTLYAR to dh for ILIIN. VOROBIEV advanced to second on a throwing error by p. VOROBIEV advanced to third on a throwing error by p. VOROBIEV scored on a wild pitch, unearned. KOTLYAR walked (3-2 KBBFBB). KOTLYAR failed pickoff attempt. SHIROKIY I. walked (3-0 BBBB); KOTLYAR advanced to second. PODYAPOLSKI singled to right field, RBI (2-1 KBB); SHIROKIY I. advanced to second; KOTLYAR scored, unearned. SHEVSHENKO A reached on a fielder's choice, advanced to second on a throwing error by 2b (0-1 K); PODYAPOLSKI out at second 3b to 2b; SHIROKIY I. scored, unearned. D.STEPANOV grounded out to 2b (1-0 B). 3 runs, 1 hit, 4 errors, 1 LOB.

- 6th - UDALOV M. to 1b for D.STEPANOV. PORKHUN grounded out to 3b (1-1 BK). SHUSTOV walked (3-1 BFBBB). PIROGOV grounded out to p (0-1 F); SHUSTOV advanced to second. BULTE AND. grounded out to 2b (0-1 S). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

42 7th - SCHERBAKOV S to 2b for SHEVCHENKO M. SCHERBAKOV S grounded out to p (2-2 KBBF). Art.KULIK singled to left center (3-1 BBKB). V.VOLKOV to rf. PIROGOV to 1b. TKACHEV to p for SUKHODOEV. KOLOSOV singled to third base (0-1 K); Art.KULIK advanced to third. KOLOSOV stole second. KOLOSOV advanced to third on a wild pitch, scored; Art.KULIK scored on a wild pitch. VOROBIEV walked (3-2 BBKFBBK). VOROBIEV failed pickoff attempt. VOROBIEV stole second. KOTLYAR struck out swinging (3-2 FBKBBS). VOROBIEV advanced to third on a wild pitch, scored on a throwing error by c. SHIROKIY I. walked (3-2 FBSBBB). SHIROKIY I. stole second. PODYAPOLSKI singled to left field, advanced to second on a throwing error by lf, RBI (2-1 KBB); SHIROKIY I. scored. SHMORGILO to lf for SHEVSHENKO A. SHMORGILO grounded out to ss (1-0 B). 4 runs, 3 hits, 2 errors, 1 LOB.

- 7th - BORICHEV fouled out to c (2-2 KBSBF). TKACHEV grounded out to 3b (1-2 KKB). CHISTOV walked (3-2 BFBKBFB). KOLISANOV grounded out to 3b (0-0). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

42 8th - BODYAN to 2b for BULTE AND.. BORICHEV to p. DOLGOPOLOV to lf for TKACHEV. UDALOV M. out at first 1b to p (1-1 BK). SCHERBAKOV S walked (3-1 FBBBB). SCHERBAKOV S stole second. SCHERBAKOV S advanced to third on a wild pitch. Art.KULIK walked (3-0 BBBB). KOLOSOV flied out to lf (0-2 KF). VOROBIEV flied out to cf (1-2 BSFFF). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 LOB.

- 8th - BEGLARYAN to rf for PODYAPOLSKI. P.TALAKIN to p for LADOSHKIN. V.VOLKOV out at first 1b to p (0-0). PORKHUN singled to shortstop (1-0 B). SHUSTOV reached on a fielder's choice (0-0); PORKHUN out at second 2b to ss. SHUSTOV failed pickoff attempt. PIROGOV struck out swinging (1-2 BSSS). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

42 9th - STEPANOV L. to rf for V.VOLKOV. PORKHUN to p. BORICHEV to 3b. KOTLYAR grounded out to 3b (1-0 B). NEFEDOV pinch hit for SHIROKIY I.. NEFEDOV walked (3-1 SBBBB). BEGLARYAN hit by pitch (0-1 S); NEFEDOV advanced to second. SHMORGILO walked (3-2 BFBBKB); BEGLARYAN advanced to second; NEFEDOV advanced to third. UDALOV M. reached on a fielder's choice (0-1 K); SHMORGILO advanced to third; BEGLARYAN scored; NEFEDOV scored on a throwing error by 3b. SCHERBAKOV D pinch ran for UDALOV M.. SCHERBAKOV S singled to left center, RBI (0-0); SCHERBAKOV D advanced to second; SHMORGILO scored. Art.KULIK singled to right field (2-2 KSFBB); SCHERBAKOV S advanced to second; SCHERBAKOV D advanced to third. KOLOSOV tripled down the rf line, 3 RBI (0-0); Art.KULIK scored; SCHERBAKOV S scored; SCHERBAKOV D scored. VOROBIEV flied out to 1b (0-2 KSF). KOTLYAR walked (3-1 BKBBB). NEFEDOV popped up to ss (0-1 K). 6 runs, 3 hits, 1 error, 2 LOB.

- 9th - UDALOV R. to ss for Art.KULIK. KOZLOV to cf for KOLOSOV. DEGTYAREV to 3b for VOROBIEV. KOTLYAR to p. NEFEDOV to rf. BEGLARYAN to c. STEPANOV I. to lf for SHMORGILO. SCHERBAKOV D to 1b. / for P.TALAKIN. BODYAN struck out swinging (1-2 KSBFS). BORICHEV flied out to p (0-2 FK). DOLGOPOLOV struck out looking (3-2 BSBKFBK). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

Copyright Russian Baseball Federation (c), 2019