- vs . - (Oct 09, 2020)

 
Box Score
 

2020
- at . -
Oct 09, 2020 at MOSCOW (RUSSTAR ARENA)

- 9 (3-1)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
1b 
rf 
lf/ss 
cf 
dh 
   ph 
2b 
3b 
ss 
   ph 
   lf 
12 
   p 
   p 
Totals  38  10  10  27  12  11 
  

. - 4 (2-2)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
cf 
rf/p 
   ph 
   pr 
. ss 
3b 
p/1b 
. . lf 
10 
2b 
1b 
   rf 
Totals  33  12  27 

Score by Innings          R H E
-------------------------------------------
-...... 000 110 610 - 9 10 3
. - 200 200 000 - 4 6 3
-------------------------------------------
E - SHTYKHER A. 2; SIDORENKO; BORICHEV 2; PIROGOV. DP - RUS-YOUT 1. LOB - RUS-YOUT 11; SPB 9. 2B - VAVILOV; SIDORENKO; RAMOS A.M.A.; CHISTOV. 3B - PEKHOTKIN; SHUSTOV. HBP - KOCHETOV; SUKHODOEV. SF - KASHIN. SB - KOCHETOV; KOLOSOV. CS - KOCHETOV; KOLISANOV AN.

-   ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
W,1-0  7.0  28  32  109 
  1.0  30 
  1.0  11 
  
. -  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
  6.0  24  27  112 
L,0-1  3.0  14  20  86 

Win - SHTYKHER D. (1-0). Loss - BORICHEV (0-1). Save - None. HBP - by BORICHEV (KOCHETOV); by FURMANOV (SUKHODOEV). PB - VERBITSKIY 2. Inherited runners/scored: LADOSHKIN 2/0; BORICHEV 1/1. Pitches/strikes: SHTYKHER D. 109/75; FURMANOV 30/13; LADOSHKIN 11/6; PIROGOV 112/66; BORICHEV 86/47.

Umpires - HP: CHEREPANOV 1B: CHUMAKOV
Start: 16-00 Time: 3-25 Attendance:
Weather: +12, 19-20 RAIN LITE Game notes: SCORERS: SHIMBIREVA I., KLIMENKO A., GUTOVSKAYA N. TC: GERVASOV
PIROGOV faced 1 batter in the 7th.
FURMANOV faced 2 batters in the 9th.

 
Play-by-Play
 

2020
- at . -
Oct 09, 2020 at MOSCOW (RUSSTAR ARENA)

- starters: 15/1b PEKHOTKIN; 0/rf KOCHETOV; 0/lf VAVILOV; 7/cf KOLOSOV; 2/dh SHMELEV V.; 0/2b SHTYKHER A.; 5/3b SIDORENKO; 1/ss SERGIENKO A.; 13/c VERBITSKIY; 44/p SHTYKHER D.;

. - starters: 18/cf KOLISANOV AN; 10/rf BORICHEV; 50/ss RAMOS A.M.A.; 0/3b SHUSTOV; 0/p PIROGOV; 95/lf MORALES R.Y.; 13/c CHISTOV; 32/2b KASHIN; 22/1b ANTONOV;

- 1st - PEKHOTKIN singled to right center (3-2 BKBBF). PEKHOTKIN failed pickoff attempt. KOCHETOV grounded out to 2b (1-1 FB); PEKHOTKIN advanced to second. VAVILOV flied out to ss (0-0). KOLOSOV grounded out to ss (0-1 K). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

. - 1st - KOLISANOV AN grounded out to 3b (1-2 BSS). BORICHEV flied out to 2b (0-0). RAMOS A.M.A. doubled down the lf line (0-0). SHUSTOV tripled down the rf line, RBI (0-1 K); RAMOS A.M.A. scored. PIROGOV singled to center field, RBI (0-0); SHUSTOV scored. MORALES R.Y. flied out to cf (0-2 FKF). 2 runs, 3 hits, 0 errors, 1 LOB.

- 2nd - SHMELEV V. flied out to rf (3-2 BKBKB). SHTYKHER A. grounded out to 3b (1-1 BK). SIDORENKO doubled to right center (1-1 BK). SERGIENKO A. grounded out to c (1-1 BK). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

. - 2nd - CHISTOV doubled to right center (3-1 SBBB). CHISTOV failed pickoff attempt. CHISTOV failed pickoff attempt. KASHIN reached on a fielder's choice, advanced to second (1-2 FSB); CHISTOV out at third p to ss to 3b. ANTONOV lined out to 1b (1-2 KSB). KOLISANOV AN struck out swinging (2-2 BBKKS). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

- 3rd - VERBITSKIY struck out looking (3-2 BBBFFK). PEKHOTKIN struck out looking (2-2 KKFBBK). KOCHETOV flied out to cf (1-2 KBK). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

. - 3rd - BORICHEV struck out looking (1-2 KSBK). RAMOS A.M.A. walked (3-2 SBBBKFB). SHUSTOV grounded into double play ss to 2b to 1b (0-1 K); RAMOS A.M.A. out on the play. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

- 4th - VAVILOV walked (3-1 BBBKB). VAVILOV failed pickoff attempt. KOLOSOV reached on a fielder's choice (0-2 KS); VAVILOV out at second p to ss. KOLOSOV failed pickoff attempt. KOLOSOV stole second. SHMELEV V. walked (3-2 BBBKKB). SHTYKHER A. reached on a throwing error by p, RBI (0-2 KK); SHMELEV V. advanced to second; KOLOSOV scored. SIDORENKO singled to right field (1-0 B); SHTYKHER A. advanced to second; SHMELEV V. advanced to third. SERGIENKO A. struck out swinging (0-2 FSS). VERBITSKIY flied out to cf (0-0). 1 run, 1 hit, 1 error, 3 LOB.

. - 4th - PIROGOV singled to right field (0-0). MORALES R.Y. reached on a fielder's choice (2-2 BBKK); PIROGOV advanced to second on an error by 2b, assist by p, advanced to third. CHISTOV reached on a fielder's choice, advanced to second on the throw (1-2 BKKF); MORALES R.Y. advanced to third; PIROGOV scored on a throwing error by 3b, unearned. KASHIN flied out to cf, SF, RBI (1-1 BK); MORALES R.Y. scored, unearned. ANTONOV struck out swinging (1-2 FBSS). KOLISANOV AN grounded out to 2b (0-2 KK). 2 runs, 1 hit, 2 errors, 1 LOB.

- 5th - PEKHOTKIN tripled down the rf line (0-0). KOCHETOV singled to right field, RBI (2-2 BKFB); PEKHOTKIN scored. KOCHETOV failed pickoff attempt. VAVILOV flied out to lf (0-1 K). KOCHETOV failed pickoff attempt. KOCHETOV stole second. KOLOSOV flied out to lf (3-2 BBSBS). KOCHETOV out at third c to 3b, caught stealing. 1 run, 2 hits, 0 errors, 0 LOB.

. - 5th - BORICHEV grounded out to ss (1-1 BS). RAMOS A.M.A. struck out looking (0-2 SSK). SHUSTOV walked (3-1 FBBBB). PIROGOV singled to third base (1-0 B); SHUSTOV advanced to second, out at third 1b to 3b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

- 6th - SHMELEV V. flied out to rf (3-2 KBBBS). SHTYKHER A. walked (3-1 BKBBB). SIDORENKO struck out swinging (2-2 BBKKS). SHTYKHER A. failed pickoff attempt. SERGIENKO A. grounded out to p (1-1 BF). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

. - 6th - MORALES R.Y. reached on a throwing error by 2b (0-0). MORALES R.Y. advanced to second on a passed ball. CHISTOV walked (3-2 BSBBKB). MOUND VISIT. KASHIN struck out looking (3-2 BBKFBK). ANTONOV fouled out to c (0-0). KOLISANOV AN struck out swinging, reached first on a passed ball (1-2 KSBS); CHISTOV advanced to second; MORALES R.Y. advanced to third. BORICHEV struck out swinging (0-2 KKS). 0 runs, 0 hits, 1 error, 3 LOB.

- 7th - VERBITSKIY reached on an error by rf, advanced to second (3-2 BKBKFB). BORICHEV to p. PIROGOV to 1b. DOLGOPOLOV to rf for ANTONOV. PEKHOTKIN walked (3-2 BKBFBB). KOCHETOV hit by pitch (0-2 KS); PEKHOTKIN advanced to second; VERBITSKIY advanced to third. VAVILOV singled to center field, RBI (1-1 KB); KOCHETOV advanced to second; PEKHOTKIN advanced to third; VERBITSKIY scored, unearned. KOLOSOV walked, RBI (3-2 BFBFBB); VAVILOV advanced to second; KOCHETOV advanced to third; PEKHOTKIN scored. SHMELEV V. struck out swinging (0-2 KKS). SHTYKHER A. struck out looking (1-2 KKBK). SIDORENKO walked, RBI (3-1 FBBBB); KOLOSOV advanced to second; VAVILOV advanced to third; KOCHETOV scored. YASHIKHIN pinch hit for SERGIENKO A.. YASHIKHIN walked, RBI (3-2 BBKBKFB); SIDORENKO advanced to second; KOLOSOV advanced to third; VAVILOV scored. YASHIKHIN failed pickoff attempt. VERBITSKIY singled to shortstop, RBI (2-1 BBK); YASHIKHIN advanced to second; SIDORENKO advanced to third; KOLOSOV scored. PEKHOTKIN walked, RBI (3-1 BBBFB); VERBITSKIY advanced to second; YASHIKHIN advanced to third; SIDORENKO scored. KOCHETOV struck out swinging (0-2 KSS). 6 runs, 2 hits, 1 error, 3 LOB.

. - 7th - VAVILOV to ss. PARSHIN to lf for YASHIKHIN. RAMOS A.M.A. struck out looking (1-2 BKSK). SHUSTOV struck out swinging (1-2 FBFS). PIROGOV lined out to ss (0-1 K). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

- 8th - VAVILOV doubled to right center (0-2 KFF). KOLOSOV flied out to rf (1-0 B). TKACHENOK pinch hit for SHMELEV V.. TKACHENOK struck out swinging (0-2 KKS). VAVILOV advanced to third on a throwing error by p. SHTYKHER A. singled to right center, RBI (3-1 BBBK); VAVILOV scored, unearned. SIDORENKO grounded out to 3b (1-0 B). 1 run, 2 hits, 1 error, 1 LOB.

. - 8th - FURMANOV to p for SHTYKHER D.. MORALES R.Y. grounded out to 3b (3-2 BKFFBB). CHISTOV walked (3-0 BBBB). KASHIN reached on a fielder's choice (3-1 SBBB); CHISTOV out at second ss to 2b. DOLGOPOLOV struck out looking (0-2 KKK). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

- 9th - PARSHIN singled to left field (3-2 BKBBK). VERBITSKIY grounded out to 3b, bunt (1-1 BK); PARSHIN advanced to second. PEKHOTKIN struck out looking (3-2 SKBBBFK). KOCHETOV struck out swinging (2-2 BBKKS). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

. - 9th - SUKHODOEV pinch hit for BORICHEV. KOLISANOV AN walked (3-2 BBBKKB). SUKHODOEV hit by pitch (2-2 KBBS); KOLISANOV AN advanced to second. STEPANOV L. pinch ran for SUKHODOEV. MOUND VISIT. LADOSHKIN to p for FURMANOV. RAMOS A.M.A. struck out looking (3-2 BBKSBK). SHUSTOV struck out looking (2-2 KBSBK); KOLISANOV AN out at third c to 3b, caught stealing. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.