Box Score

- vs (May 30, 2021)

 
Box Score
 

2021
- at
May 30, 2021 at MOSCOW (RUSSTAR ARENA)

- 18 (3-1)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
cf 
   cf 
dh 
   ph/dh 
3b 
   3b 
lf 
   lf 
1b 
   1b 
2b 
   2b 
rf 
   ph/rf 
ss 
   ph/c 
   p 
Totals  33  18  14  18  12  15  13 
  

0 (0-4)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
1b/p 
2b/lf 
3b 
rf 
cf 
dh/2b 
ss 
lf 
p/1b 
Totals  15  15 

Score by Innings         R H E
-----------------------------------------
-...... 211 (10)4 - 18 14 0
 ......... 000 0  0 - 0 0 5
-----------------------------------------
E - SINENKO; SHVYDKO 2; VASIL'EV YU.; RAIK. LOB - RUS-YOUT 13. 2B - KOLOSOV; SIDORENKO. 3B - KOLOSOV; VAVILOV. HR - VAVILOV. HBP - ALEXANDROV V. SB - KOLOSOV; KOCHETOV; PARSHIN; SHTYKHER A..

-   ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
  3.0  34 
W,1-0  2.0  26 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
L,0-1  3.1  10  11  22  29  111 
  1.2  11  17  78 

Win - FURMANOV (1-0). Loss - RAIK (0-1). Save - None. HBP - by BELOKURENKO (ALEXANDROV V). PB - TERTYCHNYI. Inherited runners/scored: BELOKURENKO 2/2. Pitches/strikes: LADOSHKIN 34/24; FURMANOV 26/20; RAIK 111/63; BELOKURENKO 78/37.

Umpires - HP: GRIBENNIKOV 1B: PONOMAREV
Start: 10-00 Time: 1-48 Attendance: 20
Weather: cloudy Game notes: SCORERS: KOVSHAR, KAVERIN, KLIMENKO TC: GERVASOV

 
Play-by-Play
 

2021
- at
May 30, 2021 at MOSCOW (RUSSTAR ARENA)

- starters: 1/cf KOLOSOV; 50/dh KOCHETOV; 5/3b SIDORENKO; 52/lf BARYSHNIKOV; 23/1b ALEXANDROV V; 88/2b VAVILOV; 20/rf PARSHIN; 69/ss SHTYKHER A.; 13/c VERBITSKIY; 24/p LADOSHKIN;

starters: 7/1b BELOKURENKO; 12/2b DYAGELEV; 25/c TERTYCHNYI; 2/3b SINENKO; 30/rf FEDUK; 13/cf PANCHENKO; 52/dh GRACHEV; 16/ss SHVYDKO; 15/lf VASIL'EV YU.; 6/p RAIK;

- 1st - KOLOSOV tripled to right field (2-2 KKBB). KOCHETOV singled to left field, RBI (1-1 BK); KOLOSOV scored. KOCHETOV failed pickoff attempt. KOCHETOV stole second. SIDORENKO struck out looking (0-2 KSK). BARYSHNIKOV walked (3-0 BBBB). ALEXANDROV V reached on a fielding error by lf (2-2 BBKKF); BARYSHNIKOV advanced to second; KOCHETOV advanced to third. VAVILOV singled to right field, RBI (3-2 BFSBFB); ALEXANDROV V advanced to second; BARYSHNIKOV advanced to third; KOCHETOV scored, unearned. VAVILOV failed pickoff attempt. PARSHIN struck out looking (0-2 KSK). SHTYKHER A. flied out to rf (0-2 KF). 2 runs, 3 hits, 1 error, 3 LOB.

1st - BELOKURENKO lined out to 2b (1-2 KKB). DYAGELEV grounded out to 1b unassisted (1-1 BK). TERTYCHNYI struck out looking (3-2 SBBSBK). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

- 2nd - VERBITSKIY struck out looking (3-2 BBBKFFFK). KOLOSOV walked (3-2 BBKKBB). KOLOSOV failed pickoff attempt. KOLOSOV stole second. KOCHETOV flied out to cf (2-1 SBB); KOLOSOV advanced to third. SIDORENKO doubled to right field, RBI (0-0); KOLOSOV scored. BARYSHNIKOV singled up the middle (0-0); SIDORENKO advanced to third. ALEXANDROV V intentionally walked; BARYSHNIKOV advanced to second. VAVILOV reached on a fielder's choice (0-0); ALEXANDROV V advanced to second; BARYSHNIKOV out at third 3b unassisted. 1 run, 2 hits, 0 errors, 3 LOB.

2nd - SINENKO flied out to cf (0-0). FEDUK struck out swinging (1-2 KBFS). PANCHENKO struck out swinging (1-2 BKFS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

- 3rd - PARSHIN singled to center field (2-2 KBBF). PARSHIN failed pickoff attempt. SHTYKHER A. walked (3-0 BBBB); PARSHIN advanced to second. VERBITSKIY flied out to rf (1-2 FBK); PARSHIN advanced to third. SHTYKHER A. stole second; PARSHIN failed pickoff attempt. KOLOSOV walked (3-2 BKFFBBFFFB). KOCHETOV grounded out to 1b unassisted, RBI (0-1 K); KOLOSOV advanced to second; SHTYKHER A. advanced to third; PARSHIN scored. SIDORENKO struck out swinging (2-2 KSBBFS). 1 run, 1 hit, 0 errors, 2 LOB.

3rd - GRACHEV flied out to p (2-2 BBSS). SHVYDKO struck out looking (1-2 BSFK). VASIL'EV YU. struck out swinging (0-2 KKS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

- 4th - BARYSHNIKOV singled through the left side (0-1 K). ALEXANDROV V reached on an error by ss (1-0 B); BARYSHNIKOV advanced to second. VAVILOV tripled down the lf line, 2 RBI (1-0 B); ALEXANDROV V scored, unearned; BARYSHNIKOV scored. PARSHIN reached on an error by 3b (0-0). PARSHIN stole second. SHTYKHER A. walked (3-1 BBKBB). VERBITSKIY singled through the left side, RBI (2-2 FBKBF); SHTYKHER A. advanced to third; PARSHIN advanced to third, out at home lf to c; VAVILOV scored. KOLOSOV doubled to right center, 2 RBI (2-0 BB); VERBITSKIY scored; SHTYKHER A. scored. TUNCHER pinch hit for KOCHETOV. TUNCHER walked (3-0 BBBB); KOLOSOV advanced to third on a passed ball. BELOKURENKO to p. DYAGELEV to lf. GRACHEV to 2b. RAIK to 1b for VASIL'EV YU.. / for RAIK. SIDORENKO reached on a fielder's choice, RBI (3-2 BFKBB); TUNCHER out at second ss to 2b; KOLOSOV scored, unearned. BARYSHNIKOV singled to right field (0-0); SIDORENKO advanced to second. ALEXANDROV V hit by pitch (1-0 B); BARYSHNIKOV advanced to second; SIDORENKO advanced to third. VAVILOV homered to right field, 4 RBI, team unearned (1-0 B); ALEXANDROV V scored, team unearned; BARYSHNIKOV scored, team unearned; SIDORENKO scored, unearned. FEDIN pinch hit for PARSHIN. FEDIN singled down the rf line (3-1 SBBB). FEDIN failed pickoff attempt. SHTYKHER A. walked (3-2 BBKKBFB); FEDIN advanced to second. YASHIKHIN pinch hit for VERBITSKIY. SHTYKHER A. failed pickoff attempt. YASHIKHIN grounded out to 3b (3-2 KBBBS). 10 runs, 7 hits, 2 errors, 2 LOB.

4th - MARKELIAY to cf for KOLOSOV. TUNCHER to dh. ROGAVA to 3b for SIDORENKO. MACHARASHV D to lf for BARYSHNIKOV. SHMELEV V. to 1b for ALEXANDROV V. SERGIENKO A. to 2b for VAVILOV. FEDIN to rf. YASHIKHIN to c. FURMANOV to p for LADOSHKIN. BELOKURENKO struck out looking (1-2 KBKK). DYAGELEV grounded out to 1b unassisted (0-2 KK). TERTYCHNYI struck out swinging (1-2 KBKFFS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

- 5th - MARKELIAY reached on an error by ss (3-2 BFBBK). TUNCHER reached on an error by 1b (1-0 B); MARKELIAY advanced to second. MARKELIAY failed pickoff attempt. ROGAVA walked (3-1 BBFBB); TUNCHER advanced to second; MARKELIAY advanced to third. MACHARASHV D struck out looking (2-2 BSBKFFK). SHMELEV V. walked, RBI (3-2 BSBBKB); ROGAVA advanced to second; TUNCHER advanced to third; MARKELIAY scored, unearned. SERGIENKO A. struck out swinging (1-2 BKFS). FEDIN walked, RBI (3-2 BBBKFFB); SHMELEV V. advanced to second; ROGAVA advanced to third; TUNCHER scored, unearned. SHTYKHER A. singled to left center, RBI (0-1 K); FEDIN advanced to second; SHMELEV V. advanced to third; ROGAVA scored, unearned. YASHIKHIN walked, RBI (3-2 BBKFBFB); SHTYKHER A. advanced to second; FEDIN advanced to third; SHMELEV V. scored, unearned. MARKELIAY flied out to cf (2-0 BB). 4 runs, 1 hit, 2 errors, 3 LOB.

5th - SINENKO flied out to lf (3-0 BBB). FEDUK grounded out to 1b unassisted (1-2 KKBFF). PANCHENKO struck out swinging (0-2 KKS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

Copyright Alex Kaverin & Natali Gutovskaya (c), 2020