Box Score

vs (May 19, 2022)

 
Box Score
 

2022
at
May 19, 2022 at MOSCOW (MOSKVICH)

2 (1-1)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
cf/3b 
10 
3b/1b 
2b 
lf 
rf/cf 
dh 
   ph/dh 
1b 
   ph/rf 
ss 
   p 
Totals  30  11  27  10 
  

0 (1-1)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
2b 
ss 
lf 
3b 
cf 
p/1b 
10 
1b 
   1b/rf 
rf 
   p 
Totals  29  11  27 

Score by Innings          R H E
-------------------------------------------
 .... 000 000 011 - 2 6 1
............. 000 000 000 - 0 5 1
-------------------------------------------
E - KOTLYAR; TETEREV. LOB - WOLVES 7; MOSKVICH 6. 2B - VASIL'EV V.; KHOMYAKOV. SH - PETROVSKIY. SF - MONAKHOV M.; KOSTROMIN. SB - SHCHEKOCHIKI. CS - KOCHNOV G.; KHOMYAKOV.

  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
W,1-0  7.0  23  24  91 
S,1  2.0  34 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
L,0-1  8.0  10  27  31  116 
  1.0  25 

Win - LOBANOV AND. (1-0). Loss - MAKARKIN (0-1). Save - LOGUNOV (1). WP - MAKARKIN; BABKIN. PB - TETEREV. Pitches/strikes: LOBANOV AND. 91/61; LOGUNOV 34/20; MAKARKIN 116/78; BABKIN 25/13.

Umpires - HP: KOBZEV 1B: KRIVONOJKO
Start: 20-00 Time: 2-45 Attendance: 25
Weather: +15, partly cloudy Game notes: SCORERS: PLETNEVA, KAVERIN, KOBZEVA TC:

 
Play-by-Play
 

2022
at
May 19, 2022 at MOSCOW (MOSKVICH)

starters: 0/cf MONAKHOV M.; 15/c MONAKHOV N.; 0/3b KOTLYAR; 0/2b CHERMOSHE K.; 0/lf VASIL'EV V.; 0/rf PETROVSKIY; 0/dh SELIVANOV N.; 0/1b UVAROV D.; 0/ss LAYKOV; 77/p LOBANOV AND.;

starters: 0/2b KOCHNOV G.; 0/ss BULTE PINYA; 0/lf KHOMYAKOV; 0/3b KUDRYASHOV; 18/cf LEONOV; 22/p MAKARKIN; 0/c TETEREV; 0/1b SOKOLOV N.; 0/rf GORODKOV;

1st - MONAKHOV M. flied out to lf (0-1 K). MONAKHOV N. singled to pitcher (3-2 BBBKF). KOTLYAR singled to shortstop (1-1 FB); MONAKHOV N. advanced to second. KOTLYAR advanced to second on a wild pitch; MONAKHOV N. advanced to third on a wild pitch. CHERMOSHE K. struck out looking (2-2 FBKFBFK). VASIL'EV V. flied out to lf (0-0). 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

1st - KOCHNOV G. walked (3-0 BBBB). BULTE PINYA lined out to rf (0-1 K). KHOMYAKOV singled to center field (2-2 BSKB); KOCHNOV G. advanced to second. KHOMYAKOV advanced to second; KOCHNOV G. out at third c to 3b, caught stealing. KUDRYASHOV flied out to 2b (1-1 KB). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

2nd - PETROVSKIY struck out swinging (2-2 BBSKS). SELIVANOV N. grounded out to ss (0-2 SKF). UVAROV D. grounded out to 2b (0-0). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

2nd - LEONOV struck out swinging (1-2 KFBS). MAKARKIN grounded out to ss (1-0 B). TETEREV struck out swinging (0-2 KKS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

3rd - LAYKOV lined out to 3b (2-2 BKFB). MONAKHOV M. flied out to rf (2-1 BFB). MONAKHOV N. singled up the middle (0-0). KOTLYAR singled to left field (0-0); MONAKHOV N. advanced to second. CHERMOSHE K. struck out looking (1-2 FSBK). 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

3rd - SOKOLOV N. struck out looking (3-2 KSBBFBK). GORODKOV struck out looking (0-2 SSK). KOCHNOV G. singled to second base (3-1 SBBB). KOCHNOV G. failed pickoff attempt. BULTE PINYA flied out to rf (3-2 KBFBFFB). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

4th - VASIL'EV V. walked (3-2 KFBBBB). PETROVSKIY grounded out to p, SAC (0-1 S); VASIL'EV V. advanced to second. SELIVANOV N. struck out swinging (0-2 SSS). UVAROV D. struck out swinging (2-2 KSBBS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

4th - KHOMYAKOV struck out swinging (2-2 SBSBS). KUDRYASHOV popped up to 3b (0-2 KK). LEONOV grounded out to 2b (1-0 B). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

5th - KUZNETSOV AN to 1b for SOKOLOV N.. LAYKOV grounded out to 1b unassisted (0-0). MONAKHOV M. struck out swinging (0-2 KKS). MONAKHOV N. grounded out to 2b (0-2 FF). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

5th - MAKARKIN singled to right center (0-0). TETEREV reached on a fielder's choice to shortstop (0-1 K); MAKARKIN out at second ss to 2b. KUZNETSOV AN struck out swinging (0-2 KFS). GORODKOV reached on a throwing error by 3b (0-0); TETEREV advanced to second. GORODKOV out at first c to 1b, picked off. 0 runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB.

6th - KOTLYAR grounded out to ss (2-2 SBFB). CHERMOSHE K. struck out swinging (0-2 KSS). VASIL'EV V. struck out looking (3-2 BBBKKK). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

6th - KOCHNOV G. struck out looking (2-2 KBSBK). BULTE PINYA struck out looking (0-2 KSK). KHOMYAKOV doubled to right field, ground-rule (2-2 KFBB). KHOMYAKOV out at third c to 3b, caught stealing. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB.

7th - PETROVSKIY struck out swinging, out at first c to 1b (1-2 FKFBS). KOSTROMIN pinch hit for SELIVANOV N.. KOSTROMIN struck out swinging (1-2 BSFFS). SHCHEKOCHIKI pinch hit for UVAROV D.. SHCHEKOCHIKI flied out to rf (1-1 FB). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

7th - MONAKHOV M. to 3b. KOTLYAR to 1b. PETROVSKIY to cf. KOSTROMIN to dh. SHCHEKOCHIKI to rf. KUDRYASHOV grounded out to 1b unassisted (0-0). LEONOV struck out swinging, out at first c to 1b (0-2 SKS). MAKARKIN grounded out to 2b (1-2 BKF). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

8th - LAYKOV walked (3-1 SBBBB). LAYKOV advanced to second on a passed ball, advanced to third on a throwing error by c. MONAKHOV M. flied out to rf, SF, RBI (3-1 BBBK); LAYKOV scored, unearned. MONAKHOV N. singled up the middle (0-0). mount visit. MONAKHOV N. failed pickoff attempt. KOTLYAR flied out to lf (1-2 FBS). CHERMOSHE K. grounded out to 3b (3-2 KFBFBB). 1 run, 1 hit, 1 error, 1 LOB.

8th - LOGUNOV to p for LOBANOV AND.. TETEREV walked (3-1 BBKBB). TETEREV failed pickoff attempt. TETEREV out at first p to 1b, picked off. KUZNETSOV AN struck out swinging (0-2 KFS). GORODKOV singled to second base (1-2 BSSF). KOCHNOV G. walked (3-1 BBBKB); GORODKOV advanced to second. BULTE PINYA reached on a fielder's choice to third base (1-2 KBK); KOCHNOV G. advanced to second; GORODKOV out at third 3b unassisted. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB.

9th - MAKARKIN to 1b. KUZNETSOV AN to rf. BABKIN to p for GORODKOV. VASIL'EV V. doubled down the lf line (1-1 BK). VASIL'EV V. advanced to third on a wild pitch. PETROVSKIY lined out to 3b (3-2 KBBBS). KOSTROMIN flied out to lf, SF, RBI (1-2 SBSF); VASIL'EV V. scored. SHCHEKOCHIKI walked (3-1 BBFBB). SHCHEKOCHIKI stole second. LAYKOV struck out swinging (3-2 BBBKFS). 1 run, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

9th - KHOMYAKOV struck out swinging (0-2 KKS). KUDRYASHOV flied out to p, bunt (0-0). LEONOV walked (3-2 KBBKBFB). MAKARKIN grounded out to 2b (0-0). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

Copyright Alex Kaverin & Natali Gutovskaya (c), 2020