Box Score

- vs (May 31, 2022)

 
Box Score
 

2022
- at
May 31, 2022 at MOSCOW (MOSKVICH)

- 2 (1-4)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
ss 
2b 
3b 
1b 
cf 
dh 
lf 
   . rf 
rf/lf 
13 
   p 
Totals  34  16  24 
  

6 (3-2)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
2b/rf 
rf/cf 
lf 
   p 
16 
3b 
1b 
   1b 
ss 
   ss 
cf 
   2b 
Totals  29  13  27 

Score by Innings          R H E
-------------------------------------------
-...... 000 100 100 - 2 8 3
............. 201 010 20X - 6 8 2
-------------------------------------------
E - BARYSHNIKOV; NIYAZOV; SHTYKHER D.; POTIKHONIN I; GORODKOV. DP - RUS-YU 1. LOB - RUS-YU 5; MOSKVICH 4. 2B - SIDORENKO; KOCHNOV G. 2; POTIKHONIN I. 3B - GORODKOV. HBP - MAKARKIN; BULTE PINYA. SF - KOCHNOV G.. SB - POTIKHONIN I. CS - VAVILOV; KUZNETSOV AN.

-   ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
L,1-2  7.0  12  26  29  98 
  1.0  20 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
W,1-0  8.2  16  33  33  110 
  0.1 

Win - LEONOV (1-0). Loss - SHTYKHER D. (1-2). Save - None. WP - LEONOV. HBP - by SHTYKHER D. (BULTE PINYA); by TEBEN'KOV (MAKARKIN). Pitches/strikes: SHTYKHER D. 98/69; TEBEN'KOV 20/10; LEONOV 110/86; BABKIN 2/2.

Umpires - HP: R.RUSSU 1B: KOBZEV
Start: 20-00 Time: 2-24 Attendance: 25
Weather: +16, cloudy Game notes: SCORERS: PLETNEVA, KISELEVA, KAVERIN TC:

 
Play-by-Play
 

2022
- at
May 31, 2022 at MOSCOW (MOSKVICH)

- starters: 0/ss SHTYKHER AND; 0/2b VAVILOV; 0/3b SIDORENKO; 0/1b ALEKSANDROV; 0/cf BARYSHNIKOV; 0/dh SHMELEV V.; 0/lf NIYAZOV; 0/rf KAMOCHKIN; 0/c VERBITSKIY; 0/p SHTYKHER D.;

starters: 22/2b KOCHNOV G.; 0/rf POTIKHONIN I; 14/lf KHOMYAKOV; 18/p LEONOV; 26/c MAKARKIN; 8/3b KUDRYASHOV; 69/1b SOKOLOV N.; 0/ss ALEKSEENKO; 33/cf GORODKOV;

- 1st - SHTYKHER AND flied out to rf (1-2 SFB). VAVILOV singled to center field (0-2 KS). VAVILOV failed pickoff attempt. SIDORENKO struck out swinging (0-2 SSS). ALEKSANDROV struck out swinging (0-2 SSS). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

1st - KOCHNOV G. struck out looking (0-2 KSK). POTIKHONIN I struck out swinging (1-2 SSBFFS). KHOMYAKOV singled through the right side (1-2 FBK). LEONOV singled to shortstop (0-1 F); KHOMYAKOV advanced to third. MAKARKIN singled through the left side, advanced to second on the throw, RBI (0-1 K); LEONOV scored on a throwing error by lf, unearned; KHOMYAKOV scored. KUDRYASHOV grounded out to 3b (0-0). 2 runs, 3 hits, 1 error, 1 LOB.

- 2nd - BARYSHNIKOV struck out swinging (1-2 BSSFS). SHMELEV V. struck out looking (3-2 BKBKBK). NIYAZOV fouled out to 1b (0-1 F). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

2nd - SOKOLOV N. struck out swinging (2-2 FBSBFS). ALEKSEENKO struck out looking (1-2 FSBK). GORODKOV grounded out to p (1-1 BF). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

- 3rd - KAMOCHKIN grounded out to p (0-1 K). VERBITSKIY struck out swinging (1-2 FKBS). SHTYKHER AND singled through the right side, advanced to second on an error by rf (1-1 SB). VAVILOV popped up to 2b (0-0). 0 runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB.

3rd - KOCHNOV G. doubled to right field, ground-rule (2-2 KBBK). KOCHNOV G. failed pickoff attempt. POTIKHONIN I doubled to center field, RBI (1-1 BF); KOCHNOV G. scored. KHOMYAKOV struck out swinging (1-2 BKFS). LEONOV struck out swinging (2-2 BKBFS). POTIKHONIN I stole third. MAKARKIN struck out swinging (1-2 BSKFS). 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

- 4th - SIDORENKO doubled to right center, ground-rule (0-1 S). ALEKSANDROV grounded out to 2b (0-1 F); SIDORENKO advanced to third. BARYSHNIKOV flied out to ss (0-2 KS). SIDORENKO failed pickoff attempt. SIDORENKO scored on a wild pitch. SHMELEV V. struck out swinging (3-2 SBKFBBS). 1 run, 1 hit, 0 errors, 0 LOB.

4th - KUDRYASHOV grounded out to p (1-1 BK). SOKOLOV N. struck out swinging (3-2 KSBBBS). ALEKSEENKO struck out swinging (0-2 KSS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

- 5th - NIYAZOV struck out looking (0-2 FSK). KAMOCHKIN struck out swinging (1-2 SSBS). VERBITSKIY lined out to 1b (2-2 BKFB). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

5th - GORODKOV tripled to center field (0-0). KOCHNOV G. flied out to rf, SF, RBI (1-2 KFB); GORODKOV scored. POTIKHONIN I flied out to lf (1-0 B). KHOMYAKOV struck out swinging (0-2 KFS). 1 run, 1 hit, 0 errors, 0 LOB.

- 6th - SHTYKHER AND struck out looking (1-2 SBKK). VAVILOV out at first 1b to p (0-1 K). SIDORENKO struck out swinging (0-2 SSS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

6th - PONCE CRUZ to rf for NIYAZOV. KAMOCHKIN to lf. LEONOV struck out looking (0-2 KSK). MAKARKIN singled to shortstop (0-1 K). KUDRYASHOV grounded into double play 2b to 1b (0-0); MAKARKIN out on the play. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB.

- 7th - KUZNETSOV AN to 1b for SOKOLOV N.. BULTE PINYA to ss for ALEKSEENKO. ALEKSANDROV singled to third base (0-2 KF). BARYSHNIKOV singled to left field (0-0); ALEKSANDROV advanced to second. SHMELEV V. singled to center field, advanced to second on an error by cf, RBI (2-0 BB); BARYSHNIKOV advanced to third on the error; ALEKSANDROV scored. PONCE CRUZ struck out swinging (2-2 SBFBFS). KAMOCHKIN struck out swinging (1-2 SBSS). VERBITSKIY grounded out to ss (1-2 BSS). 1 run, 3 hits, 1 error, 2 LOB.

7th - KUZNETSOV AN walked (3-1 BBBFB). BULTE PINYA hit by pitch (0-0); KUZNETSOV AN advanced to second. GORODKOV struck out swinging (2-2 BKBSS). BULTE PINYA advanced to second; KUZNETSOV AN out at third c to 3b, caught stealing. KOCHNOV G. doubled down the lf line, RBI (1-1 KB); BULTE PINYA scored. KOCHNOV G. failed pickoff attempt, advanced to third on a throwing error by p, scored on an error by cf. POTIKHONIN I grounded out to ss (2-0 BB). 2 runs, 1 hit, 2 errors, 0 LOB.

- 8th - KOCHNOV G. to rf. POTIKHONIN I to cf. LEONTIEV to 2b for GORODKOV. SHTYKHER AND struck out swinging (0-2 KSS). VAVILOV singled to center field (0-0). VAVILOV failed pickoff attempt. VAVILOV out at second c to 2b, caught stealing. SIDORENKO struck out swinging (3-2 BBBKKS). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB.

8th - TEBEN'KOV to p for SHTYKHER D.. KHOMYAKOV grounded out to ss (2-0 BB). LEONOV grounded out to 3b (1-2 BKK). MAKARKIN hit by pitch (1-2 SBF). KUDRYASHOV walked (3-1 BKBBB); MAKARKIN advanced to second. KUZNETSOV AN struck out swinging (1-2 KSBS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 LOB.

- 9th - ALEKSANDROV singled to shortstop (0-0). BARYSHNIKOV struck out swinging (0-2 SSS). SHMELEV V. struck out swinging (1-2 FBSS). BABKIN to p for LEONOV. PONCE CRUZ reached on a fielder's choice (0-1 K); ALEKSANDROV out at second ss to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

Copyright Alex Kaverin & Natali Gutovskaya (c), 2020