Box Score

- vs (Jul 20, 2022)

 
Box Score
 

2022
- at
Jul 20, 2022 at MOSCOW (MOSKVICH)

- 0 (1-17)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
ss 
cf 
2b 
1b/3b 
p/1b 
lf 
rf 
3b/p 
Totals  28  18 
  

11 (11-7)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
cf 
   cf 
ss 
3b 
lf 
   p 
1b  11 
   1b 
2b 
rf 
Totals  32  11  13  21  13 

Score by Innings         R H E
-----------------------------------------
-...... 000 000 0 - 0 8 3
............. 001 136 X - 11 13 0
-----------------------------------------
E - SHTYKHER AND; ALEKSANDROV; VERBITSKIY. DP - MOSKVICH 1. LOB - RUS-YU 7; MOSKVICH 5. 2B - PEKHOTKIN; KOLOSOV; VERBITSKIY; BOLGOV; BULTE PINYA; KUDRYASHOV; LEONOV; KUZNETSOV AN. SB - KOLOSOV; BOLGOV 2; BULTE PINYA; KUDRYASHOV; GORODKOV 2.

-   ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
L,0-2  5.1  12  11  29  31  111 
  0.2 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
W,3-3  6.1  25  25  91 
  0.2  11 

Win - MAKARKIN (3-3). Loss - SHMELEV V. (0-2). Save - None. WP - SHMELEV V.; ZHUCK. PB - VERBITSKIY 2. Pitches/strikes: SHMELEV V. 111/73; ZHUCK 9/6; MAKARKIN 91/63; L'GOV 11/7.

Umpires - HP: R.RUSSU 1B: KOBZEV
Start: 20-00 Time: 2-02 Attendance: 18
Weather: +18, cloudy Game notes: SCORERS: PLETNEVA, KOBZEVA, KAVERIN TC:

 
Play-by-Play
 

2022
- at
Jul 20, 2022 at MOSCOW (MOSKVICH)

- starters: 0/ss SHTYKHER AND; 0/cf PEKHOTKIN; 0/2b SIDORENKO; 0/1b ALEKSANDROV; 0/p SHMELEV V.; 0/lf KOLOSOV; 0/rf NIYAZOV; 0/3b ZHUCK; 0/c VERBITSKIY;

starters: 0/cf BOLGOV; 10/ss BULTE PINYA; 8/3b KUDRYASHOV; 18/lf LEONOV; 26/p MAKARKIN; 56/1b KUZNETSOV AN; 0/2b LEONTIEV; 99/c TETEREV; 33/rf GORODKOV;

- 1st - SHTYKHER AND grounded out to ss (0-1 K). PEKHOTKIN singled to first base (1-2 KKB). SIDORENKO grounded into double play ss to 2b to 1b (0-0); PEKHOTKIN out on the play. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB.

1st - BOLGOV flied out to cf (1-1 BK). BULTE PINYA flied out to lf (0-2 KK). KUDRYASHOV walked (3-2 KBKBBB). LEONOV popped up to ss (0-1 K). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

- 2nd - ALEKSANDROV singled to center field (1-0 B). SHMELEV V. struck out looking (1-2 SBKK). KOLOSOV flied out to rf (2-2 BKBF). NIYAZOV struck out looking (0-2 KKK). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

2nd - MAKARKIN grounded out to 1b unassisted (1-1 BS). KUZNETSOV AN grounded out to p (1-2 KBS). LEONTIEV flied out to cf (1-0 B). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

- 3rd - ZHUCK struck out swinging (3-2 BKBBFS). VERBITSKIY struck out swinging, out at first c to 1b (1-2 BKFS). SHTYKHER AND grounded out to p (2-2 BFBF). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

3rd - TETEREV singled to third base (1-2 KFB). TETEREV failed pickoff attempt. GORODKOV singled to second base (0-1 F); TETEREV out at second 2b unassisted. OBR 4 runner tach the bated ball. GORODKOV stole second. BOLGOV doubled down the rf line, RBI (2-2 KBBSFF); GORODKOV scored. BULTE PINYA lined out to rf (3-2 KBBFB). KUDRYASHOV flied out to rf (3-2 SBKBBF). 1 run, 3 hits, 0 errors, 1 LOB.

- 4th - PEKHOTKIN doubled to right field (2-2 BBKF). SIDORENKO grounded out to 3b (0-1 K). ALEKSANDROV grounded out to 3b (1-0 B). SHMELEV V. grounded out to 3b (2-2 BKFB). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

4th - LEONOV singled to center field (0-1 F). LEONOV advanced to second on a passed ball. MAKARKIN grounded out to 2b (1-0 B); LEONOV advanced to third. KUZNETSOV AN doubled down the rf line, RBI (0-1 K); LEONOV scored. LEONTIEV struck out looking (2-2 BKBFK). TETEREV flied out to rf (2-0 BB). 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

- 5th - KOLOSOV doubled to right field (3-1 FBBB). NIYAZOV lined out to ss (0-2 SF). KOLOSOV stole third. ZHUCK singled to third base (2-2 SFBBF). VERBITSKIY fouled out to 1b (0-2 FS). SHTYKHER AND grounded out to 2b (3-1 BBKB). 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

5th - GORODKOV struck out swinging, reached first on a passed ball, advanced to second on a throwing error by c (1-2 KSBS). BOLGOV fouled out to c (0-0). GORODKOV stole third, scored on a throwing error by 1b, unearned. BULTE PINYA doubled to center field, ground-rule (1-1 BF). KUDRYASHOV doubled to center field, ground-rule, RBI (2-0 BB); BULTE PINYA scored. mount visit. KUDRYASHOV advanced to third on a wild pitch. LEONOV doubled to left center, RBI (2-2 BBFK); KUDRYASHOV scored. MAKARKIN grounded out to 2b (1-2 KFFFBF); LEONOV advanced to third. KUZNETSOV AN struck out swinging (0-2 KFS). 3 runs, 3 hits, 2 errors, 1 LOB.

- 6th - PEKHOTKIN struck out swinging, out at first c to 1b (1-2 SBSS). SIDORENKO singled up the middle (1-0 B). SIDORENKO failed pickoff attempt. ALEKSANDROV struck out swinging (1-2 FBKS). SIDORENKO failed pickoff attempt. SHMELEV V. singled to left field (0-2 FK); SIDORENKO advanced to second. KOLOSOV grounded out to 2b (0-0). 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

6th - LEONTIEV singled to center field (0-0). TETEREV struck out swinging (0-2 SFS). GORODKOV singled through the right side, advanced to second on the throw (1-0 B); LEONTIEV advanced to third. BOLGOV reached on a throwing error by ss, RBI (1-0 B); GORODKOV scored; LEONTIEV scored. BOLGOV stole second. BULTE PINYA walked (3-0 BBBB). BULTE PINYA stole second; BOLGOV stole third. KUDRYASHOV singled to center field, 2 RBI (3-1 BKBB); BULTE PINYA scored; BOLGOV scored, unearned. KUDRYASHOV stole second. LEONOV singled through the left side, advanced to second on the throw, RBI (0-2 FKFFF); KUDRYASHOV scored. ALEKSANDROV to 3b. SHMELEV V. to 1b. ZHUCK to p. MAKARKIN popped up to 3b (1-0 B). KUZNETSOV AN singled to right field, RBI (0-1 K); LEONOV scored, unearned. KUZNETSOV AN advanced to second on a wild pitch. LEONTIEV struck out swinging (2-2 KBSBS). 6 runs, 5 hits, 1 error, 1 LOB.

- 7th - GERASIMOV to cf for BOLGOV. POTIKHONIN I to 1b for KUZNETSOV AN. NIYAZOV struck out swinging (1-2 FKFBS). L'GOV to p for MAKARKIN. ZHUCK grounded out to 2b (1-1 KB). VERBITSKIY doubled to right center (1-1 BK). SHTYKHER AND grounded out to ss (2-2 BKBF). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

Copyright Alex Kaverin & Natali Gutovskaya (c), 2020