Box Score

- vs (Aug 05, 2022)

 
Box Score
 

2022
- at
Aug 05, 2022 at BALASHIKHA (CSKA)

- 24 (11-2)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
cf 
   cf 
2b/ss 
ss 
   2b 
3b 
   3b 
dh/lf 
1b 
rf 
   p 
   p 
   p 
   p 
lf 
   rf 
10 
p/rf 
Totals  39  24  15  16  16  27 
  

9 (6-7)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
2b 
3b 
   pr/lf 
ss 
1b/p 
rf 
   rf 
lf/cf 
cf 
   cf/p 
dh 
   p/cf 
Totals  38  12  11  26  14  11 

Score by Innings          R H E
-------------------------------------------
-........... 001 903 209 - 24 15 2
.............. 200 041 002 - 9 12 6
-------------------------------------------
E - DUDYKIN 2; SERGUTOV; LAPTEV; PETUSHKIN 2; KOROBKOV; LYAKISHEV. DP - SHARKS 1; METEOR 1. LOB - SHARKS 7; METEOR 11. 2B - BIRYUKOV 3; CHUPYROV 2; BESPALOV; KASIMOV; VASHAKIDZE. 3B - KHAPILOV. HBP - KHAPILOV. SF - BESPALOV; PETUSHKIN. SB - GORCHAKOV; MIKHAILOV; KHAPILOV; DUGINOV; BABASHOV; SERGUTOV; LAPTEV; FEDOROV D 2; VASHAKIDZE 2.

-   ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
  1.2  10  48 
W,2-0  2.1  10  12  47 
  1.1  29 
  2.2  10  26 
  1.0  24 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
L,2-1  3.0  13  20  74 
  1.1  22 
  3.2  12  16  24  99 
  0.2  21 

Win - DUDYKIN (2-0). Loss - PEREDEL'SKIY (2-1). Save - None. WP - LAPTEV; KOROBKOV 3; PEREDEL'SKIY; LYAKISHEV. HBP - by PEREDEL'SKIY (KHAPILOV). PB - KHAPILOV. Pitches/strikes: BESPALOV 48/23; DUDYKIN 47/29; I.MOISEEV 29/20; MIKHAILOV 26/19; POLUEHKTOV 24/14; PEREDEL'SKIY 74/35; LYAKISHEV 22/11; KOROBKOV 99/46; LAPTEV 21/10.

Umpires - HP: KRIVONOJKO 1B: KOBZEV
Start: 16-00 Time: 3-35 Attendance: 30
Weather: +25. partly cloudy Game notes: SCORERS: PLETNEVA, GUTOVSKAYA TC:
PEREDEL'SKIY faced 8 batters in the 4th.
DUDYKIN faced 3 batters in the 5th.

 
Play-by-Play
 

2022
- at
Aug 05, 2022 at BALASHIKHA (CSKA)

- starters: 34/cf V.KOCHNOV; 32/2b M.PAVLOV; 31/ss GORCHAKOV; 19/3b BIRYUKOV; 5/dh CHUPYROV; 7/1b SEMENENKO; 13/rf D.VOLKOV; 23/lf SERGANIN; 29/c KHAPILOV; 42/p BESPALOV;

starters: 0/2b DUGINOV; 0/3b BABASHOV; 0/ss SERGUTOV; 0/1b LAPTEV; 0/c PETUSHKIN; 0/rf KASIMOV; 0/lf VASHAKIDZE; 0/cf GALIZOV; 0/dh KORNIJCHUK; 0/p PEREDEL'SKIY;

- 1st - V.KOCHNOV grounded out to ss (1-1 BK). M.PAVLOV struck out swinging, out at first c to 1b (1-2 KBKS). GORCHAKOV walked (3-1 BBBKB). GORCHAKOV failed pickoff attempt. BIRYUKOV struck out swinging (3-2 KBBBKS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

1st - DUGINOV walked (3-0 BBBB). DUGINOV stole second. BABASHOV walked (3-2 BKBKBFB). SERGUTOV struck out looking (2-2 BSBSK). LAPTEV walked (3-2 BBKKFBFB); BABASHOV advanced to second; DUGINOV advanced to third. PETUSHKIN struck out looking (0-2 KKFFK). KASIMOV walked, RBI (3-0 BBBB); LAPTEV advanced to second; BABASHOV advanced to third; DUGINOV scored. VASHAKIDZE walked, RBI (3-1 BBBFB); KASIMOV advanced to second; LAPTEV advanced to third; BABASHOV scored. GALIZOV struck out swinging (0-2 KKS). 2 runs, 0 hits, 0 errors, 3 LOB.

- 2nd - CHUPYROV doubled to center field (1-1 BK). SEMENENKO walked (3-1 BKBBB). D.VOLKOV struck out looking (2-2 BBKFFK). SERGANIN infield fly to p (0-0). SEMENENKO out at first c to 1b, picked off. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

2nd - KORNIJCHUK lined out to 2b (1-1 KB). DUGINOV grounded out to 2b (2-1 BKB). CHUPYROV to lf. DUDYKIN to p for D.VOLKOV. BESPALOV to rf for SERGANIN. / for BESPALOV. BABASHOV flied out to 2b (0-1 K). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

- 3rd - KHAPILOV tripled to center field (1-0 B). V.KOCHNOV singled to center field, RBI (2-1 BBK); KHAPILOV scored. M.PAVLOV grounded into double play ss to 1b (0-1 K); V.KOCHNOV out on the play. GORCHAKOV grounded out to ss (1-0 B). 1 run, 2 hits, 0 errors, 0 LOB.

3rd - SERGUTOV struck out looking (1-2 SBKK). LAPTEV singled to shortstop (1-1 KB). LAPTEV stole second. PETUSHKIN struck out looking, out at first c to 1b (1-2 BSKK); LAPTEV advanced to third on a passed ball. KASIMOV struck out swinging (3-2 KKBBBS). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

- 4th - BIRYUKOV doubled to center field (0-0). BIRYUKOV failed pickoff attempt. CHUPYROV walked (3-2 KBBBKB). SEMENENKO singled to right field, RBI (0-1 K); CHUPYROV advanced to second; BIRYUKOV scored. DUDYKIN walked (3-1 BBKBB); SEMENENKO advanced to second; CHUPYROV advanced to third. BESPALOV doubled to center field, 2 RBI (1-1 BK); DUDYKIN advanced to third; SEMENENKO scored; CHUPYROV scored. KOROBKOV to cf for GALIZOV. BESPALOV advanced to third on a wild pitch; DUDYKIN scored on a wild pitch. KHAPILOV hit by pitch (1-1 BF). KHAPILOV stole second. V.KOCHNOV walked (3-2 KBBBKB). M.PAVLOV walked, RBI (3-0 BBBB); V.KOCHNOV advanced to second; KHAPILOV advanced to third; BESPALOV scored. LYAKISHEV to p for PEREDEL'SKIY. GORCHAKOV reached on a fielder's choice, RBI (0-2 KSF); M.PAVLOV out at second ss to 2b; V.KOCHNOV advanced to third; KHAPILOV scored. GORCHAKOV stole second, advanced to third on a throwing error by c; V.KOCHNOV scored. BIRYUKOV doubled to right field, RBI (1-1 BK); GORCHAKOV scored. CHUPYROV grounded out to ss (2-0 BB); BIRYUKOV advanced to third. BIRYUKOV scored on a wild pitch. 9 runs, 4 hits, 1 error, 0 LOB.

4th - VASHAKIDZE walked (3-0 BBBB). KOROBKOV struck out looking (0-2 KFK). VASHAKIDZE advanced to second on a throwing error by p, picked off. KORNIJCHUK struck out swinging (3-2 BBBKSS). VASHAKIDZE stole third. DUGINOV struck out looking (1-2 KBSK). 0 runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB.

- 5th - SEMENENKO walked (3-1 BBKBB). DUDYKIN walked (3-1 BBBKB); SEMENENKO advanced to second. BESPALOV fouled out to c (0-1 F). SEMENENKO out at second p to ss, picked off. KOROBKOV to p. LYAKISHEV to cf for KORNIJCHUK. / for LYAKISHEV. KHAPILOV struck out swinging (2-2 KFBBS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

5th - BABASHOV reached on a throwing error by p (0-1 K). SERGUTOV singled through the left side (0-0); BABASHOV advanced to second. SERGUTOV stole second; BABASHOV stole third. LAPTEV walked (3-2 KBBKFFBB). I.MOISEEV to p for DUDYKIN. PETUSHKIN flied out to cf, SF, RBI (2-2 KBBS); LAPTEV advanced to second; SERGUTOV advanced to third; BABASHOV scored, unearned. KASIMOV doubled to center field, 2 RBI (1-2 KBS); LAPTEV scored; SERGUTOV scored. VASHAKIDZE doubled to left center, RBI (2-2 BFBFF); KASIMOV scored. KOROBKOV grounded out to ss (1-1 FB). LYAKISHEV struck out looking (2-2 KSBBK). 4 runs, 3 hits, 1 error, 1 LOB.

- 6th - V.KOCHNOV walked (3-0 BBBB). M.PAVLOV reached on an error by ss (0-2 KFFF); V.KOCHNOV advanced to second. V.KOCHNOV failed pickoff attempt. M.PAVLOV advanced to second on a wild pitch; V.KOCHNOV advanced to third on a wild pitch. GORCHAKOV struck out looking (2-2 KBKBK). BIRYUKOV doubled to center field, advanced to third on an error by cf, RBI (0-0); M.PAVLOV scored, unearned; V.KOCHNOV scored. BIRYUKOV scored on a wild pitch, unearned. CHUPYROV grounded out to ss (1-0 B). SEMENENKO struck out swinging (3-2 KBBBKFS). 3 runs, 1 hit, 2 errors, 0 LOB.

6th - DUGINOV struck out looking (0-2 KSK). BABASHOV singled to left field (0-0). SERGUTOV singled to left field (1-0 B); BABASHOV advanced to third. MIKHAILOV to p for I.MOISEEV. LAPTEV grounded out to ss, RBI (1-0 B); SERGUTOV advanced to third; BABASHOV scored. PETUSHKIN flied out to 1b (0-0). 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

- 7th - MIKHAILOV walked (3-1 KBBBB). MIKHAILOV advanced to second on a wild pitch. BESPALOV walked (3-1 BBBKB). KHAPILOV reached on a fielder's choice (3-1 BBKB); BESPALOV advanced to second; MIKHAILOV out at third 3b unassisted. V.KOCHNOV reached on a fielder's choice (0-0); KHAPILOV advanced to second; BESPALOV out at third p to 3b. M.PAVLOV walked (3-1 BBBKB); V.KOCHNOV advanced to second; KHAPILOV advanced to third. M.PAVLOV advanced to third; V.KOCHNOV advanced to third on a throwing error by 1b, assist by c, scored; KHAPILOV scored, unearned. GORCHAKOV grounded out to ss (2-2 KBSB). 2 runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB.

7th - KASIMOV flied out to 2b (0-0). VASHAKIDZE walked (3-2 BKBBFB). KOROBKOV singled to center field (0-2 KS); VASHAKIDZE advanced to second. LYAKISHEV singled to right field (0-1 F); KOROBKOV out at second rf to ss; VASHAKIDZE advanced to third. DUGINOV flied out to rf (0-1 F). 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

- 8th - FEDOROV D to rf for KASIMOV. BIRYUKOV flied out to rf (3-1 BKBB). CHUPYROV fouled out to 1b (2-1 BBK). SEMENENKO flied out to 3b (1-1 KB). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

8th - BABASHOV singled to center field (0-0). GORDEEV pinch ran for BABASHOV. SERGUTOV flied out to rf (1-1 SB). LAPTEV grounded into double play ss to 2b to 1b (1-2 KFFB); GORDEEV out on the play. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB.

- 9th - GORDEEV to lf. VASHAKIDZE to cf. LYAKISHEV to 3b. MIKHAILOV singled to center field (1-0 B). MIKHAILOV stole second. MIKHAILOV advanced to third on a throwing error by c, picked off. BESPALOV flied out to cf, SF, RBI (2-1 BKB); MIKHAILOV scored. KHAPILOV walked (3-0 BBBB). V.KOCHNOV singled up the middle (1-2 BKF); KHAPILOV advanced to second. M.PAVLOV singled to center field (1-2 KBFF); V.KOCHNOV advanced to second; KHAPILOV advanced to third. GORCHAKOV walked, RBI (3-2 BBFBKB); M.PAVLOV advanced to second; V.KOCHNOV advanced to third; KHAPILOV scored. BIRYUKOV walked, RBI (3-0 BBBB); GORCHAKOV advanced to second; M.PAVLOV advanced to third; V.KOCHNOV scored. CHUPYROV doubled up the middle, 3 RBI (1-1 KB); BIRYUKOV scored; GORCHAKOV scored; M.PAVLOV scored. LAPTEV to p. KOROBKOV to 1b. CHUPYROV advanced to third on a wild pitch. SEMENENKO singled through the left side, RBI (3-1 BBBK); CHUPYROV scored. SEMENENKO failed pickoff attempt. MIKHAILOV walked (3-0 BBBB); SEMENENKO advanced to second. BESPALOV singled through the left side (0-0); MIKHAILOV advanced to second; SEMENENKO advanced to third. KHAPILOV singled to right field, RBI (0-0); BESPALOV advanced to second; MIKHAILOV advanced to third; SEMENENKO scored. V.KOCHNOV reached on an error by 1b (1-2 BKK); KHAPILOV advanced to second; BESPALOV advanced to third; MIKHAILOV scored, unearned. M.PAVLOV reached on a fielder's choice (2-1 KBB); V.KOCHNOV advanced to second; KHAPILOV advanced to third; BESPALOV out at home 1b to c. GORCHAKOV reached on a fielder's choice (1-0 B); M.PAVLOV out at second 2b to ss. 9 runs, 7 hits, 2 errors, 3 LOB.

9th - M.PAVLOV to ss. SEGEN' to 2b for GORCHAKOV. POLUEHKTOV to p for MIKHAILOV. DAVYDOV to rf for BESPALOV. PETUSHKIN grounded out to p (2-2 BBKFF). FEDOROV D singled to right field (0-0). Al.KUZNETSOV to cf for V.KOCHNOV. SIZAREV to 3b for BIRYUKOV. FEDOROV D failed pickoff attempt. FEDOROV D stole second. VASHAKIDZE singled to left field (2-2 BKFB). VASHAKIDZE stole second; FEDOROV D stole third. KOROBKOV reached on a fielder's choice (3-0 BBB). LYAKISHEV reached on a fielder's choice, RBI (2-1 KBB); KOROBKOV out at second ss to 2b; VASHAKIDZE advanced to third; FEDOROV D scored. DUGINOV singled up the middle, RBI (0-1 F); LYAKISHEV advanced to third; VASHAKIDZE scored. DUGINOV failed pickoff attempt. GORDEEV grounded out to 1b unassisted (1-0 B). 2 runs, 3 hits, 0 errors, 2 LOB.

Copyright Alex Kaverin & Natali Gutovskaya (c), 2020