Box Score

- vs (Aug 06, 2022)

 
Box Score
 

2022
- at (Game 2)
Aug 06, 2022 at BALASHIKHA (CSKA)

- 14 (12-3)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
cf 
1b 
2b 
3b 
   ph/c 
lf 
   lf 
rf 
   rf 
   rf 
ss 
   ss 
Totals  22  14  11  15 
  

4 (7-8)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
lf/rf 
   rf 
3b 
cf 
ss/p 
2b/ss 
dh 
1b 
rf/lf 
   p/2b 
Totals  21  15 

Score by Innings        R H E
--------------------------------------
-........... 140 36 - 14 8 2
.............. 100 21 - 4 5 2
--------------------------------------
E - BESPALOV; BIRYUKOV; PETUSHKIN; PEREDEL'SKIY. LOB - SHARKS 6; METEOR 5. 2B - V.KOCHNOV; SERGUTOV. 3B - M.PAVLOV. HBP - CHUPYROV; BABASHOV. SF - BESPALOV. SB - M.PAVLOV 2; BESPALOV 2; CHUPYROV; GALIZOV; PETUSHKIN. CS - LAPTEV.

-   ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
W,1-1  5.0  21  24  93 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
L,1-2  4.0  19  25  85 
  0.2  32 
  0.1  18 

Win - M.PAVLOV (1-1). Loss - LYAKISHEV (1-2). Save - None. WP - SERGUTOV 3; DUGINOV 2. HBP - by M.PAVLOV (BABASHOV); by DUGINOV (CHUPYROV). BK - DUGINOV. Pitches/strikes: M.PAVLOV 93/55; LYAKISHEV 85/46; DUGINOV 32/10; SERGUTOV 18/7.

Umpires - HP: KRIVONOJKO 1B: KOBZEV
Start: 14-20 Time: 2-03 Attendance: 28
Weather: +33,sunny Game notes: SCORERS: PLETNEVA, KOBZEVA, GUTOVSKAYA TC:
LYAKISHEV faced 1 batter in the 5th.

 
Play-by-Play
 

2022
- at (Game 2)
Aug 06, 2022 at BALASHIKHA (CSKA)

- starters: 34/cf V.KOCHNOV; 32/p M.PAVLOV; 42/1b BESPALOV; 5/2b CHUPYROV; 19/3b BIRYUKOV; 0/c K.PAVLOV; 0/lf A.E.VASIL'EV; 0/rf BESARAB; 0/ss SHESTAKOV;

starters: 0/lf KOROBKOV; 0/3b GALIZOV; 0/cf LAPTEV; 0/ss SERGUTOV; 0/2b BABASHOV; 0/dh VASHAKIDZE; 0/c PETUSHKIN; 0/1b PEREDEL'SKIY; 0/rf IGNAT'EV; 0/p LYAKISHEV;

- 1st - V.KOCHNOV struck out looking (2-2 BKSBK). M.PAVLOV tripled to center field (2-1 FBB). BESPALOV flied out to rf, SF, RBI (1-2 KBK); M.PAVLOV scored. CHUPYROV walked (3-0 BBBB). CHUPYROV stole second. BIRYUKOV walked (3-2 BKFBBB). KHAPILOV pinch hit for K.PAVLOV. KHAPILOV flied out to cf (0-0). 1 run, 1 hit, 0 errors, 2 LOB.

1st - KHAPILOV to c. SERGANIN to lf for A.E.VASIL'EV. DAVYDOV to rf for BESARAB. MIKHAILOV to ss for SHESTAKOV. KOROBKOV grounded out to ss (0-2 KK). GALIZOV reached on an error by 1b (0-2 FS). LAPTEV grounded out to 1b unassisted (2-0 BB); GALIZOV advanced to second. SERGUTOV reached on a throwing error by 3b (0-0); GALIZOV scored, unearned. BABASHOV singled to shortstop (1-0 B); SERGUTOV advanced to second. VASHAKIDZE reached on a fielder's choice (2-2 KBFB); BABASHOV out at second 2b unassisted. 1 run, 1 hit, 2 errors, 2 LOB.

- 2nd - SERGANIN grounded out to 2b (0-0). DAVYDOV walked (3-2 BKBKBB). DAVYDOV failed pickoff attempt. MIKHAILOV struck out swinging (3-2 KBFBBFS). V.KOCHNOV doubled to right field (0-1 K); DAVYDOV advanced to third. M.PAVLOV singled up the middle, 2 RBI (0-0); V.KOCHNOV scored; DAVYDOV scored. M.PAVLOV stole second. BESPALOV walked (3-0 BBBB). BESPALOV stole second; M.PAVLOV stole third. CHUPYROV singled to center field, 2 RBI (2-1 KBB); BESPALOV scored; M.PAVLOV scored. KOROBKOV to rf. IGNAT'EV to lf. BIRYUKOV grounded out to 3b (0-1 F). 4 runs, 3 hits, 0 errors, 1 LOB.

2nd - PETUSHKIN grounded out to 2b (1-2 BKF). PEREDEL'SKIY grounded out to ss (1-2 FBKF). IGNAT'EV struck out swinging (2-2 KBFBS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

- 3rd - KHAPILOV flied out to cf (1-0 B). SERGANIN struck out swinging (3-2 BFKBFFBS). DAVYDOV struck out looking (2-2 BSBSK). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

3rd - SIZAREV to rf for DAVYDOV. KOROBKOV flied out to cf (2-1 BKB). GALIZOV walked (3-1 BBKBB). LAPTEV singled to third base (0-1 K); GALIZOV advanced to second. GALIZOV stole third. LAPTEV out at second c to 2b, caught stealing. SERGUTOV struck out swinging (2-2 FBBSS). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

- 4th - MIKHAILOV lined out to ss (0-0). V.KOCHNOV reached on an error by 1b, assist by ss (0-0). M.PAVLOV singled to shortstop (0-0); V.KOCHNOV advanced to second. BESPALOV singled to right field (2-2 FBFB); M.PAVLOV advanced to second; V.KOCHNOV advanced to third. CHUPYROV grounded out to 2b, RBI (1-2 KBF); BESPALOV advanced to second; M.PAVLOV advanced to third; V.KOCHNOV scored, unearned. BIRYUKOV singled to right field, 2 RBI (0-0); BESPALOV scored, unearned; M.PAVLOV scored, unearned. KHAPILOV flied out to rf (0-0). 3 runs, 3 hits, 1 error, 1 LOB.

4th - BABASHOV hit by pitch (2-2 BBFS). VASHAKIDZE out at first rf to 1b (2-1 BBF); BABASHOV advanced to second. PETUSHKIN singled to right field, RBI (0-1 K); BABASHOV scored. PEREDEL'SKIY struck out swinging (3-2 BFSFBBS); PETUSHKIN stole second. IGNAT'EV singled down the lf line, RBI (1-0 B); PETUSHKIN scored. IGNAT'EV failed pickoff attempt. KOROBKOV struck out swinging, out at first c to 1b (2-2 KBBFS). 2 runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

- 5th - KORNIJCHUK to rf for KOROBKOV. SERGANIN walked (3-1 BBKBB). DUGINOV to p for LYAKISHEV. SIZAREV walked (3-1 BBBKB); SERGANIN advanced to second. SERGANIN failed pickoff attempt. SERGANIN failed pickoff attempt. MIKHAILOV flied out to cf (2-1 BKB); SERGANIN advanced to third. SIZAREV advanced to second on a balk; SERGANIN scored on a balk. SIZAREV failed pickoff attempt. V.KOCHNOV walked (3-2 BFBKBB). M.PAVLOV grounded out to p (1-1 BK); V.KOCHNOV advanced to second; SIZAREV advanced to third. V.KOCHNOV advanced to third on a wild pitch; SIZAREV scored on a wild pitch. BESPALOV walked (3-1 BKBBB). BESPALOV stole second, advanced to third on a throwing error by c; V.KOCHNOV scored. CHUPYROV hit by pitch (2-2 KBKB). CHUPYROV advanced to second on a wild pitch; BESPALOV scored on a wild pitch. BIRYUKOV walked (3-0 BBBB). SERGUTOV to p. BABASHOV to ss. DUGINOV to 2b for VASHAKIDZE. / for DUGINOV. BIRYUKOV advanced to second on a wild pitch; CHUPYROV advanced to third on a wild pitch. BIRYUKOV advanced to third on a wild pitch; CHUPYROV scored on a wild pitch. BIRYUKOV scored on a wild pitch. KHAPILOV walked (3-1 BKBBB). SERGANIN singled (3-2 BBKKBF); KHAPILOV advanced to third. SIZAREV walked (3-2 BBKBSB); SERGANIN advanced to second. KHAPILOV out at home c to 3b to p, picked off. 6 runs, 1 hit, 1 error, 2 LOB.

5th - GALIZOV struck out looking (3-2 BBBKSFK). LAPTEV walked (3-2 BFFBBB). SERGUTOV doubled to right field, RBI (3-1 KBBB); LAPTEV scored. BABASHOV flied out to cf (0-0). DUGINOV grounded out to p (0-0). 1 run, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

Copyright Alex Kaverin & Natali Gutovskaya (c), 2020